envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaInstalacje OZE

59aW Europie obserwujemy renesans rynku kolektorów słonecznych za sprawą ich coraz częstszego wykorzystania ponad standardowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Urządzenia te sprawdzają się również przy wspomaganiu ogrzewania budynków i wytwarzania ciepła procesowego w przemyśle, ale też w sieciach ciepłowniczych.

37W poprzednim artykule na temat trendów technicznych w magazynowaniu energii rozpatrywaliśmy najprostszy przypadek – możliwość zmagazynowania energii pozyskanej z OZE w akumulatorze wodnym („PI” 6/2020). Zadaniem było zgromadzenie około 7000 kWh energii cieplnej, czyli takiej jej ilości, która pokryje zapotrzebowanie przykładowego domu jednorodzinnego o powierzchni 100 m2 przez cały rok. Przy okazji sprawdziliśmy, jak niezwykłe właściwości może mieć woda. W tym artykule skupimy się na substancji, z której woda powstaje.

14aDokładna analiza pracy słonecznego kolektora płaskiego oraz zaprojektowanie instalacji solarnej nie są – wbrew pozorom – prostym zadaniem. Wymagają znajomości zjawisk cieplnych zachodzących podczas działania tego urządzenia oraz wielu kluczowych parametrów techniczno-technologicznych wpływających na jego wydajność cieplną.

8W strukturze mocy polskiego rynku fotowoltaicznego w I połowie 2020 r. zauważono wzrost udziału małych, średnich i dużych systemów PV. Według szacunków SBF POLSKA PV, udział mocy mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym przekroczy 5% do końca 2020 r., a w wartość rynku mikroinstalacji 6 mld zł.

54Zapobieganie zacienieniu paneli fotowoltaicznych instalowanych na dachu budynku to jeden z ważniejszych aspektów planowania takiej instalacji. Często stanowi to spore wyzwanie dla wykonawców, ale sprawa jest warta zachodu. Długotrwałe zacienienie nawet znikomej powierzchni jednego z paneli niesie ze sobą ryzyko znaczącego spadku wydajności całej instalacji.

45Dynamiczny rozwój rynku fotowoltaicznego spowodował wzrost zainteresowania tematyką montażu instalacji PV. Z roku na rok przybywa firm wykonawczych, które podejmują się realizacji takich prac. Niestety, często występujące ograniczenie nakładów finansowych, ale też brak doświadczenia czy pośpiech wpływają na jakość wykonania instalacji fotowoltaicznej. Dlatego w artykule przypomnę najważniejsze zasady, które powinien znać każdy instalator modułów PV oraz inwestor decydujący się na wybór firmy wykonawczej.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przygotowało Poradnik “Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV – wytyczne w zakresie projektowania i wykonania”. Opracowanie to jest odpowiedzią na zmiany, które nastąpiły w prawie budowlanym, dotyczące przepisów przeciwpożarowych instalacji fotowoltaicznych. Konsekwencją nowych przepisów jest konieczność uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. i zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej każdej instalacji PV o mocy powyżej 6,5 kWp.

SBF 1


 

pi