envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementInstalacje OZE

Od 2017 r. rynek pomp ciepła typu powietrze-woda wzrósł ponad 5-krotnie. Duże znaczenie dla rozwoju rynku pomp ciepła ma zapowiedź odejścia od stosowania źródeł opartych na gazie ziemnym przy renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do 2030 r. w projekcie Długoterminowej Strategii Renowacji z lutego 2021 r.

Wykres PC 2020 jpg

2020 to rok istotnego wzrostu rynku pomp ciepła w Polsce

Największe, wręcz spektakularne wzrosty sprzedaży pomp ciepła w 2020 r. osiągnięto w segmencie pomp ciepła typu powietrze-woda, gdzie sprzedano 42 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 108% w stosunku do wyniku z 2019 r.

2aW dobie wręcz skokowego wzrostu popularności instalacji fotowoltaicznych i ogromnej liczby ich montaży, newralgiczną sprawą jest zapewnienie odpowiedniej jakości wykonawstwa. Instalatorzy (i ich klienci) powinni uwzględnić wiele czynników, które wpływają na efektywność, niezawodność i bezpieczną eksploatację instalacji PV. Bardzo ważną kwestią – oprócz doboru miejsca montażu oraz samych paneli, falownika i zestawów montażowych – jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń po stronie prądu stałego DC, a także po stronie prądu przemiennego AC.

SPIUG poradnikStowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych udostępniło kolejne opracowanie dotyczące stosowania kolektorów słonecznych w innym celu niż tradycyjny podgrzew c.w.u. w instalacji domowej. Tym razem w polskiej wersji językowej można pobrać poradnik „Wykorzystanie instalacji kolektorów słonecznych w istniejących miejskich sieciach ciepłowniczych”.

3Nowy poradnik POBE* „Boom dla „zielonych” i cyfrowych technologii w budownictwie – nowe cele polityki klimatycznej UE do 2030 r.” nakreśla nieuniknione i bardzo bliskie już kierunki rozwoju branży budowlanej, szczególnie w zakresie zaopatrzenia budynków w energię.

Wykorzystanie koletorów słonecznych do wspomagania ciepła procesowego finalStowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych SPIUG udostępniło dwie nowe, zapowiadane już wcześniej publikacje dotyczące instalacji kolektorów słonecznych – w zakresie możliwości wykorzystywania pozyskiwanej przez kolektory zielonej energii przy wytwarzaniu ciepła procesowego oraz jej magazynowania.

59aW Europie obserwujemy renesans rynku kolektorów słonecznych za sprawą ich coraz częstszego wykorzystania ponad standardowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Urządzenia te sprawdzają się również przy wspomaganiu ogrzewania budynków i wytwarzania ciepła procesowego w przemyśle, ale też w sieciach ciepłowniczych.

37W poprzednim artykule na temat trendów technicznych w magazynowaniu energii rozpatrywaliśmy najprostszy przypadek – możliwość zmagazynowania energii pozyskanej z OZE w akumulatorze wodnym („PI” 6/2020). Zadaniem było zgromadzenie około 7000 kWh energii cieplnej, czyli takiej jej ilości, która pokryje zapotrzebowanie przykładowego domu jednorodzinnego o powierzchni 100 m2 przez cały rok. Przy okazji sprawdziliśmy, jak niezwykłe właściwości może mieć woda. W tym artykule skupimy się na substancji, z której woda powstaje.


 

pi