envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Instalacje OZE

pantera4Zdajemy sobie sprawę z dużego potencjału energii, jaka dociera do nas ze Słońca, ale czy wiemy, że obszary pustynne na Ziemi absorbują jej w ciągu sześciu godzin więcej, niż ludzie zużywają przez cały rok? – To naturalny megaabsorber! Świadomość tego zjawiska niewątpliwie miała wpływ na kierunki prac badawczych i rozwój technologii związanych z efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem energii słonecznej w celach praktycznych.

kolekto6Temperatura stagnacji coraz częściej odgrywa rolę przy wyborze kolektorów słonecznych. Pojawia się bowiem jako parametr w SIWZ w przetargach publicznych. Czy powinna być jednak wykorzystywana jako kryterium doboru? – W artykule przedstawiono zagadnienie od strony wyjaśnienia przebiegu procesu stagnacji, sposobów wyznaczania temperatury stagnacji oraz ograniczania jej negatywnego wpływu.

kolekt1Po serii artykułów poświęconych technicznej stronie termicznych instalacji solarnych przyszedł czas na analizę ekonomiczną inwestycji. Zastanówmy się nad jej opłacalnością, biorąc pod uwagę różne rodzaje paliw, które są wykorzystywane do pozyskania ciepła w budynku.

kolek0Instalacje wspomagające przygotowanie c.w.u. wykorzystujące energię promieniowania słonecznego są narażone na uszkodzenia spowodowane zarówno czynnikami zewnętrznymi, jak również niekorzystnymi warunkami pracy lub niewłaściwą eksploatacją. Dlatego konieczne są systematyczne przeglądy i konserwacja takich instalacji.

kole4Po zamontowaniu zgodnie z wytycznymi producenta wszystkich elementów systemu solarnego, czyli kolektora termicznego, pojemnościowego podgrzewacza wody oraz zestawu pompowego, instalację należy połączyć w całość. Poniżej przedstawiam istotne uwagi dotyczące tego etapu wykonawstwa oraz pierwszego uruchomienia instalacji.

 

 

kol4Większość zapytań o dobór instalacji solarnej odnosi się tylko do liczby potrzebnych w niej kolektorów słonecznych i ewentualnie do ich rodzaju. Tymczasem prawidłowe dobranie liczby kolektorów, a co za tym idzie – powierzchni czynnej instalacji solarnej, absolutnie nie jest gwarantem optymalnej pracy instalacji.

 

ko5Ilość pozyskiwanej energii z instalacji solarnej nie zależy jedynie od rodzaju zastosowanego kolektora czy też warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Ważnym aspektem jest również miejsce montażu poszczególnych elementów systemu solarnego. I choć wszyscy o tym pamiętają, praktyka pokazuje, że błędów w tym zakresie wciąż popełnia się mnóstwo.


 

pi