envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaInstalacje OZE

pompy3Mówiąc najogólniej, pompy ciepła to urządzenia, które w odpowiedni sposób zagospodarowują energię zgromadzoną w naszym otoczeniu, przekazując ją następnie do instalacji grzewczej. Jak to się jednak dzieje, że ze środowiska o temperaturze stosunkowo niskiej można wydobyć temperaturę rzędu 60° i więcej?

bledyCzy błędy popełniane przy montażu ogniw fotowoltaicznych można podzielić na bardziej lub mniej ważne? Które w dużym stopniu wpływają negatywnie na pracę systemu, a które w nieznacznym? – Otóż wszystkie są ważne i mają konsekwencje zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i podczas eksploatacji systemu. Znając „pułapki montażowe”, łatwiej je kontrolować i ograniczyć lub wyeliminować.

schematPV wioZastosowanie instalacji fotowoltaicznej pozwala znacząco ograniczyć koszty eksploatacji budynku. Konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną umożliwia wieloletni dostęp do bezpłatnej energii. – To minimum wiedzy o inwestycji w instalację PV, jaką mają właściwie wszyscy potencjalni inwestorzy. Co jeszcze warto im uświadomić?

PV2Ze względów bezpieczeństwa każda instalacja fotowoltaiczna musi być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem na skutek przepiec, przetężeń i zwarć. Doborem elementów zabezpieczających, także w odniesieniu do małych instalacji PV, musi się zająć osoba z uprawnieniami projektowymi elektrycznymi.

rysunek1 wioW instalacji fotowoltaicznej z energii słonecznej jest wytwarzana energia elektryczna, którą następnie przesyła się przewodami. Bardzo ważne jest prawidłowe dobranie przekroju przewodów łączących poszczególne stringi z inwerterem oraz inwerter z instalacją elektryczną. Pozwoli to zminimalizować straty mocy i spadki napięcia elektrycznego.

fot33Jak wspominałem w poprzednim artykule, instalacje fotowoltaiczne mogą funkcjonować jako układy samodzielne (ang. off-grid), bądź jako układy przyłączone do sieci elektrycznej (ang. on-grid). Te drugie są znacznie częściej spotykane, prześledźmy więc proces doboru małej instalacji fotowoltaicznej typu on-grid.

wio4Obecnie na rynku spotykamy kilka rodzajów ogniw fotowoltaicznych i mają one zastosowanie oczywiście nie tylko w budownictwie. Większość z nich to ogniwa tzw. pierwszej generacji, wykonane z krzemu. Stosunkowo niedawno pokazano moduły z ogniw tzw. drugiej generacji, bazujące na technologii cienkowarstwowej.


 

pi