envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Instalacje OZE

warsztaty OZE PI 6Roczne koszty utrzymania domu jednorodzinnego to w dużej mierze koszty związane z wytwarzaniem ciepła. Dlatego też warto pozyskiwać ciepło możliwie jak najtaniej oraz minimalizować jego ucieczkę na zewnątrz. Przekłada się to m.in. na wzrost zainteresowania pompami ciepła, jak również systemami wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

powietrzna pompa ciepłaSprawdźmy, jakie czynniki powinny mieć decydujący wpływ na dobór pomp ciepła powietrze-woda w nowych i modernizowanych układach oraz co ułatwi dobór elementów współpracujących z pompą ciepła, jak bufory wody grzewczej, zbiorniki wody użytkowej czy wymienniki ciepła.

OZE PI 4. rys.1Wielkość dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła typu solanka-woda to wypadkowa wielu czynników, które powinny być uwzględnione przy projektowaniu. Dlatego też tak ważne jest, by po doborze wielkości dolnego źródła, nie manipulować już parametrami instalacji, np. instalując inny model pompy ciepła czy inny rodzaj odbiorników.

Gorne zrodla cieplaGórne źródło ciepła, a więc system dystrybucji ciepła w budynku, jest niezwykle ważnym elementem instalacji z pompą ciepła. Ma wpływ przede wszystkim na efektywność pracy tych urządzeń, co oczywiście przekłada się na koszty eksploatacyjne.

dolne źródła ciepła PanteraOpisane w poprzednim artykule („Magiczna skrzynka”, czyli o zasadzie działania pompy ciepła”) elementy składowe pomp ciepła oraz zachodzące dzięki nim procesy termodynamiczne wypada teraz przełożyć na praktyczne zastosowanie. I choć nie jest moim zamiarem opisywanie poszczególnych rodzajów dolnych źródeł ciepła, chciałbym wskazać istotne sprawy, charakterystyczne dla danego typu pompy ciepła, które wpływają na poprawną pracę całej instalacji, jej efektywność oraz walory użytkowe.

pompy3Mówiąc najogólniej, pompy ciepła to urządzenia, które w odpowiedni sposób zagospodarowują energię zgromadzoną w naszym otoczeniu, przekazując ją następnie do instalacji grzewczej. Jak to się jednak dzieje, że ze środowiska o temperaturze stosunkowo niskiej można wydobyć temperaturę rzędu 60° i więcej?

bledyCzy błędy popełniane przy montażu ogniw fotowoltaicznych można podzielić na bardziej lub mniej ważne? Które w dużym stopniu wpływają negatywnie na pracę systemu, a które w nieznacznym? – Otóż wszystkie są ważne i mają konsekwencje zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i podczas eksploatacji systemu. Znając „pułapki montażowe”, łatwiej je kontrolować i ograniczyć lub wyeliminować.


 

pi