envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaInstalacje OZE

deDetrichSystem grzewczy często odpowiada nie tylko za temperaturę w domu, ale także za przygotowanie c.w.u. Na wybór konkretnego rozwiązania będzie więc wpływać nie tylko kubatura domu, komfort cieplny i możliwości finansowe, ale także warunki i oczekiwania dotyczące ciepłej wody.

źródla.odnawialne 2 17Dlaczego warto korzystać z energii odnawialnej do ogrzewania wody użytkowej? – Jednym z najbardziej przemawiających do klientów argumentem jest korzyść finansowa. Praktycznie wszystkie, a zwłaszcza te najbardziej popularne rozwiązania wykorzystujące OZE do podgrzewu wody użytkowej, pozwalają na duże oszczędności w trakcie długoletniej eksploatacji.

pompyciepłaW krajowych warunkach niejednokrotnie temperatura wody dostępna z odwiertu geotermalnego wymusza zastosowanie dodatkowych szczytowych źródeł ciepła. Ogranicza to średnioroczne wykorzystanie mocy ciepłowniczej dostępnej z odwiertu, a źródło często traci czysto proekologiczny charakter. Problemy te można rozwiązać rozbudowując źródło o absorpcyjną pompę ciepła. Jeden z wariantów takiej rozbudowy został przedstawiony w artykule.

FROnT-300 -300x200Unia Europejska od lat finansuje wiele projektów międzynarodowych, które mogą istotnie ułatwić wdrażanie OZE w życiu codziennym społeczności lokalnych. Niestety, wiedza o tych projektach wciąż nie jest powszechna. Dlatego często się zdarza, że dany problem jest przedmiotem niezależnych prac, podczas gdy wystarczyłoby skorzystać z już istniejących, wypracowanych narzędzi i argumentów.

sofath 2Wraz z rozwojem systemów grzewczych czerpiących energię z ziemi, obok pomp ciepła wykorzystujących glikol pojawiły się innowacyjne rozwiązania, w których ciepło jest przekazywane na zasadzie bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego. Na uwagę zasługują pompy ciepła marki Sofath oferującej bezglikolowe systemy, w których energia jest odzyskiwana z gruntu za pośrednictwem czynnika R410A.

De Dietrich 2Słońce, ziemia, powietrze, woda – każdy z tych naturalnych zasobów naszej planety może stać się źródłem energii potrzebnej do ogrzewania domu lub podgrzewania ciepłej wody. Jednymi z najpopularniejszych urządzeń wykorzystujących OZE są pompy ciepła. Firma De Dietrich oferuje szeroki asortyment zarówno powietrznych, jak i gruntowych pomp ciepła.

Viessmann MSNie wszyscy wiedzą, że zgodnie z wymogami tzw. ekoprojektu i etykietowania energetycznego oraz rozporządzeń 811 i 812/2013, kolektory słoneczne są uwzględniane w etykietowaniu tylko w przypadku włączenia ich do zestawu hybrydowego. Osobno nie podlegają takiemu obowiązkowi, co w rozumieniu wielu inwestorów świadczy o braku ich zalet. Tymczasem technologia ta, wciąż rozwijana, ma dziś bezsprzeczne atuty, dlatego jej sytuacja formalna skłania do wspólnych, energicznych działań środowisk branżowych krajów UE.


 

pi