envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Instalacje OZE

14aDokładna analiza pracy słonecznego kolektora płaskiego oraz zaprojektowanie instalacji solarnej nie są – wbrew pozorom – prostym zadaniem. Wymagają znajomości zjawisk cieplnych zachodzących podczas działania tego urządzenia oraz wielu kluczowych parametrów techniczno-technologicznych wpływających na jego wydajność cieplną.

8W strukturze mocy polskiego rynku fotowoltaicznego w I połowie 2020 r. zauważono wzrost udziału małych, średnich i dużych systemów PV. Według szacunków SBF POLSKA PV, udział mocy mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym przekroczy 5% do końca 2020 r., a w wartość rynku mikroinstalacji 6 mld zł.

54Zapobieganie zacienieniu paneli fotowoltaicznych instalowanych na dachu budynku to jeden z ważniejszych aspektów planowania takiej instalacji. Często stanowi to spore wyzwanie dla wykonawców, ale sprawa jest warta zachodu. Długotrwałe zacienienie nawet znikomej powierzchni jednego z paneli niesie ze sobą ryzyko znaczącego spadku wydajności całej instalacji.

45Dynamiczny rozwój rynku fotowoltaicznego spowodował wzrost zainteresowania tematyką montażu instalacji PV. Z roku na rok przybywa firm wykonawczych, które podejmują się realizacji takich prac. Niestety, często występujące ograniczenie nakładów finansowych, ale też brak doświadczenia czy pośpiech wpływają na jakość wykonania instalacji fotowoltaicznej. Dlatego w artykule przypomnę najważniejsze zasady, które powinien znać każdy instalator modułów PV oraz inwestor decydujący się na wybór firmy wykonawczej.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przygotowało Poradnik “Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV – wytyczne w zakresie projektowania i wykonania”. Opracowanie to jest odpowiedzią na zmiany, które nastąpiły w prawie budowlanym, dotyczące przepisów przeciwpożarowych instalacji fotowoltaicznych. Konsekwencją nowych przepisów jest konieczność uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. i zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej każdej instalacji PV o mocy powyżej 6,5 kWp.

SBF 1

5Od kilku lat obowiązuje w Polsce metoda bilansowania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, a wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną, oraz energii pobieranej z sieci. Taka forma rozliczenia jest bardzo atrakcyjna, ponieważ w przypadku instalacji PV o mocy poniżej 10 kWp można potraktować sieć elektroenergetyczną jak akumulator i odzyskać – w rozliczeniu całorocznym – 80% energii tam odprowadzonej. Niższe niż wcześniej ceny elektrowni na dachu, wspomniana elastyczność sieci oraz duża popularność pomp ciepła stwarzają doskonałe warunki inwestycyjne. Energię elektryczną „zgromadzoną” w sieci w okresie wiosenno-letnim bez problemu wykorzysta się do pracy pompy ciepła jesienią i zimą. Dodatkowo automatyka pompy ciepła może wspomagać zarządzanie własną energią w celu zwiększenia autokonsumpcji.

18Właściwie zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna, zamontowana i sprawdzona przez eksperta, działa bezawaryjnie i praktycznie bezobsługowo przez wiele lat. Niegroźne są dla niej również wyładowania atmosferyczne, nawet w okolicy. Ważne jest jednak, aby odpowiednio wykonać zabezpieczenia i dbać o coroczny przegląd serwisowy urządzeń.

Uderzenie pioruna to jedno z najgroźniejszych zjawisk atmosferycznych, które – jeśli nie wykona się odpowiednich zabezpieczeń – może poważnie uszkodzić instalację PV zamontowaną na budynku. Podczas uderzenia napięcie, które pojawia się pomiędzy miejscem wyładowania (np. dachem) a ziemią, może wynosić nawet kilkadziesiąt mln woltów, z kolei natężenie prądu może sięgać 100 tys. amperów. Bez odpowiedniej ochrony często dochodzi wtedy do pożaru instalacji, który niszczy ją doszczętnie. Warto pamiętać, że przed skutkami wyładowań nie uchroni instalacji PV sam piorunochron (jeśli jest na budynku).


 

pi