envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Instalacje OZE

43Zastanawiając się nad instalacją nowego źródła ciepła dla domu, warto rozważyć inwestycję w gruntowe pompy ciepła. Te nowoczesne systemy zapewnią ogrzewanie budynku przez cały rok przy najniższych kosztach eksploatacji.

1Kwestie magazynowania energii od dawna wywołują duże zainteresowanie. Chodzi zarówno o magazynowanie energii elektrycznej, jak i ciepła, co wydaje się nie mniej ważne z punktu widzenia użytkowników. W Unii Europejskiej ciepło stanowi 49% energii pierwotnej w bilansie energetycznym. Dla porównania: transport pochłania 31%, a zużycie energii elektrycznej to tylko 20% udziału w zapotrzebowaniu na energię pierwotną.

11Kto, jak kto, ale jeśli to sam Tomasz Zubilewicz, znany dziennikarz telewizyjny i prezenter pogody, decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej w swoim domu, co więcej – promuje te rozwiązania w licznych programach i na konferencjach – to pogoda dla fotowoltaiki w naszym kraju jest murowana. I dosłownie, i w przenośni. Pan Tomasz zdecydował się wykonać instalację PV z komponentów firmy Viessmann. Będzie ona współpracować z zamontowaną cztery lata wcześniej powietrzną pompą ciepła tego samego producenta.

9Powietrzne pompy ciepła sprzedają się coraz lepiej i wydaje się, że nie jest to tylko chwilowa moda, ale jak najbardziej pozytywny trend. Technologia stosowana w pompach ciepła powietrze-woda jest coraz bardziej efektywna i dostępna cenowo.

POCZTAEK IJCZYK O2Jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, to rynek polski dynamicznie się w tym zakresie rozwija. Duży wpływ mają na to programy związane z ochroną środowiska i dotacje do inwestycji. Niestety, takie czynniki jak pośpiech przy ich organizacji, presja na minimalizację nakładów czy brak doświadczenia powodują, że w trakcie przygotowywania inwestycji często pomija się istotne czynniki mające wpływ na ich efektywność. Przede wszystkim odnosi się to do braku analizy zacienienia dla instalacji PV.

poczatek czermak4Na rynku obowiązuje obecnie przekonanie o bezobsługowej pracy instalacji fotowoltaicznych. Nie jest to pogląd właściwy. Prawidłowe jest stwierdzenie, że w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii, instalacje PV wymagają statystycznie najmniej zabiegów konserwacyjnych, lecz nie są w pełni bezobsługowe.

poczatek 11111Za stosowaniem pomp ciepła typu powietrze-woda przemawia wiele argumentów. W porównaniu do pomp gruntowych przede wszystkim: brak odwiertów lub wykopu, szybkość montażu, niższe koszty inwestycyjne i coraz częściej zbliżona efektywność pracy. Dzięki modułowej budowie i niewielkim wymiarom urządzenia te świetnie sprawdzają się przy modernizacjach instalacji grzewczych – tak jak powietrzne pompy ciepła Lizea marki Sofath.


 

pi