envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Instalacje OZE

POCZTAEK IJCZYK O2Jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, to rynek polski dynamicznie się w tym zakresie rozwija. Duży wpływ mają na to programy związane z ochroną środowiska i dotacje do inwestycji. Niestety, takie czynniki jak pośpiech przy ich organizacji, presja na minimalizację nakładów czy brak doświadczenia powodują, że w trakcie przygotowywania inwestycji często pomija się istotne czynniki mające wpływ na ich efektywność. Przede wszystkim odnosi się to do braku analizy zacienienia dla instalacji PV.

poczatek czermak4Na rynku obowiązuje obecnie przekonanie o bezobsługowej pracy instalacji fotowoltaicznych. Nie jest to pogląd właściwy. Prawidłowe jest stwierdzenie, że w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii, instalacje PV wymagają statystycznie najmniej zabiegów konserwacyjnych, lecz nie są w pełni bezobsługowe.

poczatek 11111Za stosowaniem pomp ciepła typu powietrze-woda przemawia wiele argumentów. W porównaniu do pomp gruntowych przede wszystkim: brak odwiertów lub wykopu, szybkość montażu, niższe koszty inwestycyjne i coraz częściej zbliżona efektywność pracy. Dzięki modułowej budowie i niewielkim wymiarom urządzenia te świetnie sprawdzają się przy modernizacjach instalacji grzewczych – tak jak powietrzne pompy ciepła Lizea marki Sofath.

poczatekBogata oferta rynkowa sprężarkowych pomp ciepła sprawia, że użytkownicy często mają problem z wyborem typu tego urządzenia – czy ma to być pompa powietrzna, czy gruntowa? I chyba słusznie, że taki dylemat się pojawia, gdyż wybór dolnego źródła ciepła wcale nie jest oczywisty. W artykule zwrócę uwagę na pewne problematyczne kwestie związane z wykorzystaniem poszczególnych rozwiązań w zakresie dolnych źródeł ciepła.

sofathWybierając rozwiązanie, które zagwarantuje ciepłą wodę, warto wziąć pod uwagę kilka kryteriów. Jednym z najważniejszych jest komfort c.w.u., jaki jest w stanie zapewnić urządzenie, w tym odpowiednia jej temperatura i ilość. Równie istotnym – koszt inwestycji.

deDetrichSystem grzewczy często odpowiada nie tylko za temperaturę w domu, ale także za przygotowanie c.w.u. Na wybór konkretnego rozwiązania będzie więc wpływać nie tylko kubatura domu, komfort cieplny i możliwości finansowe, ale także warunki i oczekiwania dotyczące ciepłej wody.

źródla.odnawialne 2 17Dlaczego warto korzystać z energii odnawialnej do ogrzewania wody użytkowej? – Jednym z najbardziej przemawiających do klientów argumentem jest korzyść finansowa. Praktycznie wszystkie, a zwłaszcza te najbardziej popularne rozwiązania wykorzystujące OZE do podgrzewu wody użytkowej, pozwalają na duże oszczędności w trakcie długoletniej eksploatacji.


 

pi