envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Instalacje OZE

25Instalacje fotowoltaiczne szybko zdobywają popularność w naszym kraju i wiele osób rozważa możliwość zakupu własnego generatora PV. Nic dziwnego – na rynku odnotowuje się coraz większą dostępność zarówno paneli, jak i falowników, a sama inwestycja jest dodatkowo wspierana systemowo.

9aPolacy wybierają fotowoltaikę w trosce o środowisko i własny portfel. 96% użytkowników jest zadowolonych z decyzji o montażu paneli, a 37% myśli już o powiększeniu instalacji – wynika z pierwszego raportu Oferteo.pl o fotowoltaice. Największą przeszkodą na drodze do czystej energii jest biurokracja.

62Czy warto dodatkowo inwestować w instalację fotowoltaiczną, jeśli ma się dom jednorodzinny od ponad 10 lat obsługiwany przez pompę ciepła? Jak sprawuje się gruntowa pompa ciepła po tylu latach eksploatacji? Czy można stworzyć „Dom bez rachunków” z już istniejącego budynku? – Myślę, że w znalezieniu odpowiedzi na te pytania, oprócz wyników przeprowadzonych symulacji, kalkulacji i różnych analiz, niezwykle pomocne mogą być konkretne doświadczenia inwestorów. Dobrym przykładem jest historia mojego domu.

38Kontynuujemy prezentację wniosków przedstawionych w obszernym raporcie eksperckim, przygotowanym w ubiegłym roku na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który stanowi swoistą mapę drogową dla innowacji w branży niskoemisyjnych technologii grzewczych. W opracowaniu można znaleźć konkretne zalecenia czy rekomendacje dotyczące rozwoju technologii pomp ciepła i urządzeń na biomasę w Polsce. Wcześniej, korzystając z raportu, przedstawiliśmy analizę potrzeb, możliwości i oczekiwań w odniesieniu do polskiego rynku pomp ciepła. Teraz przyjrzymy się kotłom na biomasę.

15Podstawowym błędem podczas szacowania potencjalnych zysków energii z instalacji fotowoltaicznej jest obliczanie mocy całej instalacji na podstawie deklarowanej mocy pojedynczych paneli wchodzących w jej skład. Podstawowe parametry paneli są bowiem podawane dla warunków praktycznie nie występujących w naszym kraju. Nie uwzględniają one również czynników zewnętrznych wpływających na działanie instalacji PV.

5aPolska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła opublikowała coroczny raport z polskiego rynku tych urządzeń. Uwzględniając światowe trendy w zakresie zaopatrzenia budynków w ciepło, a także stabilny rozwój polskiego rynku pomp ciepła przez ostatnie 10 lat oraz rekordowe wyniki za 2019 r., nakreślono w nim bardzo korzystne scenariusze dalszego rozwoju w perspektywie do 2030 r., zaznaczając, że obecna, ogólnoświatowa sytuacja gospodarcza może mieć pozytywny wpływ na rozwój branży. Prognozy wskazują również na korzyści dla polskiej gospodarki, rynku pracy i bezpieczeństwa energetycznego.

1Jak wskazują dane z corocznego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), rynek fotowoltaiki w Polsce rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE. Łączna moc zainstalowana w źródłach PV na koniec 2019 r. wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Obecnie największy przyrost nowych mocy obserwowany jest w segmencie mikroinstalacji.
W 2019 r. moc zainstalowana w źródłach PV wzrosła w Polsce o ok. 0,9 GW, co dało nam pod względem wielkości przyrostu mocy (na poziomie 5,5%) piąte miejsce wśród krajów UE. Według prognoz IEO, w br. utrzymamy tempo wzrostu i na koniec 2020 r. moc zainstalowana w PV może sięgnąć 2,5 GW. Obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku w stosunku do poprzedniego nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł.

2Polska fotowoltaika, w przeciwieństwie do wielu krajów w Europie, ma obecnie bardzo prosumencki, rozproszony charakter. Na koniec 2019 r. mikroinstalacje stanowiły ponad 70% całkowitej mocy zainstalowanej w PV. Wynika to z zainteresowania obywateli produkcją energii we własnym zakresie, dostępnych programów wsparcia i przyjaznych regulacji prawnych, m.in. ulg podatkowych. Funkcjonujący od roku program „Mój Prąd” oraz wieloletnie wsparcie unijne w ramach RPO są filarem trwałego rozwoju sektora prosumenckiego. Tylko w 2019 r. zainstalowano w Polsce 640 MW mocy w mikroinstalacjach PV, co oznacza prawie trzykrotny wzrost rok do roku, a już w pierwszym kwartale 2020 r. – mimo pandemii i spowolnienia gospodarczego – przyłączono kolejne ok. 300 MW mikroinstalacji. Według prognoz IEO, w następnych latach struktura polskiego rynku PV będzie się jednak szybko zmieniać w kierunku zrównoważenia udziału mikroinstalacji i farm PV.


 

pi