envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Instalacje grzewcze

37Wydawałoby się, że technika kondensacyjna w ogrzewnictwie to dobrze rozpoznany temat, który zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach mocno ugruntował się na naszym rynku. Wciąż jednak w rozmowach z instalatorami, m.in. podczas szkoleń, które prowadzę, pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące zarówno samego procesu kondensacji i spalania w kotłach gazowych, jak i oceny parametrów pracy takich kotłów. Przyjrzyjmy się więc, o co w tym wszystkim faktycznie chodzi, nawiązując przy okazji do historii kondensacji.

13 09Dziś precyzyjne sterowanie automatyką kotłową przy wykorzystaniu zewnętrznej automatyki wydaje się czymś oczywistym, choć tak naprawdę stało się faktem w ostatnich latach – tu zakres czasowy jest dyskusyjny zależnie od tego, jak interpretuje się słowo „precyzyjne”. Co więcej: stosowane rozwiązania kojarzy się głównie z techniką grzewczą, chociaż czasem powstawały one w zupełnie innym kontekście i równolegle funkcjonują w innych dziedzinach życia. Przyjrzyjmy się zatem pokrótce historii sterowania dopływem ciepła do pomieszczeń ze źródła ciepła (kotła grzewczego) oraz rozwoju automatyki, sięgając na początek… do technologii stosowanej podczas misji kosmicznej.

8 09W pierwszej części cyklu poświęconego armaturze współpracującej z płaszczyznowym ogrzewaniem podłogowym („PI” 1-2/2021) przedstawiłem układy regulacji temperatury grzejnika podłogowego, bez układów regulacji temperatury pomieszczenia. W tym odcinku zajmiemy się układami, które umożliwiają dodatkowo regulację temperatury w pomieszczeniu: z termostatycznym zaworem regulacyjnym oraz z regulatorem elektrycznym albo elektronicznym

33Zmiany w prawodawstwie unijnym (oraz adekwatne zmiany w polskich regulacjach) mające na celu ograniczenie emisji CO2 i wzrost efektywności energetycznej budynków skłaniają do postawienia prostego pytania: jak te ambitne cele realizować w sposób bezpieczny i przystępny finansowo dla wielu użytkowników? Wydaje się, że znaczącą rolę mogą tu odegrać m.in. kolektory słoneczne, wykorzystywane zasadniczo do ogrzewania budynków, a nie tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz współpracujące w układzie hybrydowym z innym źródłem energii cieplnej.

2W poprzednich artykułach z cyklu o kogeneracji omówiliśmy zagadnienia związane z opłacalnością stosowania modułów kogeneracyjnych oraz poznaliśmy sposoby hydraulicznego włączenia tych urządzeń w instalację grzewczą obiektu. Kolejnym ważnym tematem jest podłączenie urządzenia kogeneracyjnego do sieci elektrycznej. Zamyka on nasz krótki cykl, mamy jednak nadzieję, że dla Czytelników jest to dopiero wstęp do bliższego zapoznania się z technologią kogeneracji.

14W swoim kolejnym cyklu poświęconym regulacji układów ogrzewczych* omówię tematykę urządzeń i armatury współpracującej z grzejnikami podłogowymi w zakresie najczęściej spotykanych rozwiązań instalacyjnych układów regulacyjnych.

titanioNasz Dział Wdrożeń i Rozwoju opracował innowacyjne typoszeregi elektronicznych pomp obiegowych marki Circula: pompy Mercurio oraz pompy Titanio. Rozwiązania te idealnie wpisują się w koncepcję nowoczesnych, energooszczędnych instalacji, a zarazem są odpowiedzią na różnorodne wyzwania związane z ich komfortowym funkcjonowaniem i obsługą.


 

pi