envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

Instalacje grzewcze

Pompy ciepła Panasonic są projektowane zarówno z myślą o wygodzie użytkownika końcowego, jak i instalatora. Dlatego też cały czas udoskonalamy konstrukcję urządzeń, by umożliwiały one możliwie jak najszybszą i najprostszą instalację, łatwe utrzymanie i serwis, a także komfort oraz oszczędności użytkownikom. Jednocześnie dbamy, aby nasze urządzenia były przyjazne dla środowiska.

Aquarea to nowatorski, energooszczędny system zapewniający idealną temperaturę w domu oraz ciepłą wodę użytkową. All-in-One oznacza integrację modułu hydraulicznego z podgrzewaczem wody o pojemności 185 l. Zasobnik wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej i objęty 10-letnią gwarancją, co czyni go bezobsługowym.

30Kondensacja magiczne słowo powodujące, że nagle kotły mają sprawność 109%, czyli dają więcej niż dostały. Z fizyki na poziomie szkoły podstawowej wiadomo, że nie można zrobić perpetuum mobile, czyli urządzenia, które wytworzy więcej energii niż się do niego włożyło. Zatem czy producenci kotłów oszukują swoich klientów?

Zanim padnie odpowiedź na to pytanie cofnijmy się do podstaw. Co kryje się pod słowem kondensacja? Zgodnie z definicją, kondensacja jest to przejście substancji ze stanu lotnego w stan ciekły, czyli popularne skraplanie się gazu. W przypadku kotłów skraplającym się gazem jest para wodna zawarta w spalinach powstała ze spalenia paliwa.

35Zastąpienie starego kotła nowoczesnym kondensacyjnym jest korzystne zarówno z ekologicznego, jak i finansowego punktu widzenia. Decydując się na zmianę urządzenia, konieczne będzie jednak wykonanie kilku niezbędnych modyfikacji, aby nowy kocioł pracował prawidłowo i wydajnie.

Powody wymiany starego kotła gazowego mogą być różne. Najczęściej jest to awaria urządzenia, podążanie za nowymi technologiami bądź względy ekonomiczne. Warto przy tym wspomnieć, że wraz z wymianą na kocioł kondensacyjny rosną oszczędności w zużyciu gazu nawet o 30%. Wszystko zależy od stanu technicznego starego kotła i od rozwiązań zastosowanych w nowym, kondensacyjnym. Dodatkowo, sprawność starszych kotłów spada nawet do 60%, co oznacza, że marnowana jest niemal połowa dostarczanego do urządzenia paliwa. W takim przypadku im szybsza będzie wymiana, tym lepiej dla użytkownika.

22Wejście w życie we wrześniu 2015 roku rozporządzeń związanych z ekoprojetem wymusiło na polskim rynku przyspieszenie w instalowaniu gazowych kotłów kondensacyjnych. Wszelkie odgórne próby ingerowania w to, co inwestor powinien stosować, budzą automatycznie, często uzasadnioną nieufność powodowana tym, że szereg przepisów jest wdrażanych pod wpływem takiego czy innego lobby biznesowego.

Ekoprojekt
W przypadku ekoprojektu, założenia wprowadzania nowych wymagań były na tyle transparentne, że rynek instalacyjno-grzewczy przyjął te zmiany bez większych sprzeciwów. Przejście na technologie kondensacyjną w przypadku gazowych urządzeń grzewczych skutkuje konkretnymi rezultatami w postaci zmniejszenia zużycia gazu na cele grzewcze oraz znaczne zmniejszenie emisji tlenków azotu, dwutlenku węgla i tlenków siarki do atmosfery.

38W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewagi oraz ograniczenia. Omówiono także zagadnienie stosowania tego typu grzejników w instalacjach wykonanych z rur miedzianych, jako temat podnoszony często w praktyce i związany z pewnymi kontrowersjami oraz nieaktualnym stanem wiedzy. Druga część cyklu dotyczyć będzie grzejnika współcześnie.

Po II wojnie światowej nastąpił szybki rozwój techniki grzewczej. Niemniej ciągle w zasadzie jedynymi produkowanymi grzejnikami były żeliwne grzejniki członowe, nazywane także kolumnowymi.

 23

25

26

27

29

30

31
32

33

 

34

35

36

37

 

 

 

5Gdy myślimy o ogrzewaniu, pierwsze skojarzenie, które nam się nasuwa na myśl to „kłopot", „piec" i „bałagan". Jednak rozwój technologii w różnych dziedzinach życia, nie ominął również ogrzewania! Dziś ogrzewanie to zautomatyzowane, czyste systemy z zaawansowanym sterowaniem.

W zależności od wysokości nakładu finansowego na instalację, stopień naszego zaangażowania, czyli obsługi takiego systemu – maleje.
Warto również zaznaczyć, iż przy technologii dostępnej obecnie na rynku, określenie „ogrzewanie" stało się niewystarczającym, zważywszy na stopień kompleksowości przedsięwzięcia, bez względu na rozwiązanie, które ostatecznie wybierze klient. Poprawniejszym terminem jest tutaj „system grzewczy" budynku.


 

pi