envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Instalacje grzewcze

68Firma Vario Term powstała na bazie przedsiębiorstwa Mera Pnefal, które to było pierwszym w Europie i jedynym w Polsce producentem głowic termostatycznych. Pierwsze konstrukcje czujników cieczowych powstały w latach osiemdziesiątych XX w. na bazie mieszków sprężystych produkowanych dla systemów automatyki pneumatycznej. Wytwarzane obecnie pod marką Vario Term głowice, zawory termostatyczne oraz inne elementy wyposażenia grzejników są zgodnie z wieloletnią tradycją, projektowane i wytwarzane z największą starannością
o jakość oraz bardzo wysoki poziom techniczny.

Pierwszym produktem, od którego wszystko się zaczęło była głowica Classic oraz zawory SFP i SFK. Były to tradycyjne, niklowane zawory. Po roku 2010, kiedy na rynek zaczęto wprowadzać coraz więcej grzejników dekoracyjnych, wzrósł popyt na zestawy przyłączeniowe do grzejników w wersji ekskluzywnej.

74W cyklu artykułów omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach ogrzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewagi oraz ograniczenia. Omówiono także zagadnienie stosowania tego typu grzejników w instalacjach wykonanych z rur miedzianych, jako temat podnoszony często w praktyce i związany z pewnymi kontrowersjami oraz nieaktualnym stanem wiedzy. Pierwsza część cyklu przedstawia rys historyczny rozwoju techniki ogrzewczej i samych grzejników.

Idea ogrzewania miejsca przebywania człowieka jest tak stara, jak sam gatunek ludzki. Wraz z jego ewolucją i stopniową zamianą łowiecko-zbierackiego charakteru życia na hodowlano-uprawny, człowiek zaczął spędzać więcej czasu w jednym miejscu.

64Ciepła woda w baterii jest jednym z mediów, bez którego nie potrafimy się dziś obejść w mieszkaniu. Zainstalowanie w domu podgrzewacza przepływowego jest jednym z najbardziej oszczędnych, komfortowych i proekologicznych sposobów uzyskania ciepłej wody użytkowej. Podgrzewacze przepływowe pobierają energię elektryczną tylko w czasie poboru wody. Większość produkowanych obecnie konstrukcji posiada klasę energetyczną A. Te zaawansowane technologicznie konstrukcje pozwalają na nieprzerwany pobór ciepłej wody o określonej temperaturze natychmiast po odkręceniu baterii czerpalnej. Woda powinna być zawsze ciepła i płynąć pod odpowiednim ciśnieniem. Aby to zrealizować trzeba odpowiednio dobrać podgrzewacz.

Podgrzewacze przepływowe
Analiza wieloletnich doświadczeń eksploatacyjnych oraz wykonane badania wskazują, że pod względem oszczędności energii, a także jakości ciepłej wody, zdecydowanie korzystne jest stosowanie systemów przepływowego wytwarzania c.w.u.

43Rozdzielacze mosiężne i stalowe systemu PERFEKT SYSTEM przeznaczone są do instalacji ogrzewania grzejnikowego, płaszczyznowego i wody użytkowej. Rozdzielacze mogą być stosowane w instalacjach, w których czynnikiem roboczym jest woda lub mieszanina wody z glikolem (do 50%). Wszystkie belki rozdzielaczy posiadają gwinty przyłączeniowe z obydwu stron, umożliwia to podłączenie źródła zasilania od strony dogodnej dla instalacji. Komplety rozdzielacza składają się z dwóc belek: zasilającej i powrotnej, zamocowanych na wspornikach montażowych stalowych za pomocą uchwytów.

41

Podstawowym pytaniem, które warto sobie zadać przed zakupem i zainstalowaniem pompy obiegowej w instalacji jest to, czy jest ona konieczna? Dopiero po udzieleniu odpowiedzi twierdzącej powinniśmy przeanalizować kryteria doboru i sposobu eksploatacji urządzenia. Tym zagadnieniem powinien zająć się projektant instalacji ogrzewczej.

36Firma FERNOX, czołowy, europejski producent preparatów czyszczących i zabezpieczających instalacje centralnego ogrzewania wprowadziła na rynek serię filtrów wspomagających pracę instalacji i filtrujących w sposób ciągły przepływającą wodę.

34Współczesne kotły gazowe to urządzenia wyposażone w szereg zabezpieczeń. W skład systemu kontroli wchodzi cały szereg czujników temperatury, ciśnienia czy przepływu. Mimo wszystko w dalszym ciągu sposób eksploatacji urządzenia ma bardzo duży wpływ na jego prawidłową pracę. W tym kontekście ważną rolę pełnią osoby dokonujące montażu, uruchomienia czy konserwacji urządzenia. Posiadając wiedzę na temat skutków nieprawidłowej eksploatacji, mają one możliwość wpływu na zachowania użytkowników. W niniejszym artykule opisano często spotykane przypadki nieprawidłowej eksploatacji, które warto przytoczyć w rozmowie z użytkownikiem.


 

pi