envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Instalacje grzewcze

instalacjeHVAC2Komfort środowiska wewnętrznego w budynkach jest kształtowany przez cały zestaw warunków, w tym głównie warunki termiczne, oświetleniowe i akustyczne. Dziś, podczas projektowania instalacji, do wszystkich tych parametrów przykłada się coraz większą wagę. Trudnym wyzwaniem może być jednak zapewnienie komfortu akustycznego, zwłaszcza że dodatkowym źródłem problemów często są niedoróbki wykonawcze lub niewłaściwa eksploatacja instalacji.

Danielak rys. 1Wydaje się, że dziś każdy, kto zawodowo ma do czynienia z instalacjami ciepłej wody użytkowej, wie, że izolacje termiczne tych instalacji są potrzebne nie tylko dlatego, że tak stanowi prawo budowlane, ale i z czysto finansowych powodów. Nie każdy jednak orientuje się, jak duże mogą być straty w przypadku braku izolacji albo niechlujnego czy pozorowanego ich wykonania.

podzileniki kosztowZdarza się, że wysokość rachunków za ciepło do ogrzania mieszkań lub lokali usługowych wyposażonych w podzielniki kosztów jest kwestionowana przez lokatorów. I niekiedy mają oni rację, bo na wysokość rachunków może mieć wpływ także wybór urządzenia pomiarowego, sposób jego montażu oraz brak odpowiedniej regulacji czy uwzględnienia prawidłowych współczynników korekcyjnych.

kosciol1Większość kościołów budowano kiedyś bez ogrzewania. Postęp, wzrost świadomości i wymagań w zakresie komfortu cieplnego sprawiły, że coraz częściej obiekty te doposaża się w systemy grzewcze. Dobór rozwiązania to w tym przypadku duże wyzwanie, bo projekt dotyczy obiektu o specyficznej konstrukcji, kubaturze i sposobie użytkowania, a przy tym musi godzić kwestie komfortu cieplnego i automatyki z ochroną zabytkowych elementów.

Ewolucja rys. 2Mówiąc o hybrydzie, zazwyczaj mamy na myśli samochód, który pod maską obok silnika spalinowego ma również elektryczny, przy czym oba pracują dla osiągnięcia tego samego celu. Analogicznie, w instalacjach grzewczych połączenie kilku źródeł energii można śmiało nazwać hybrydą. Nie ma tutaj znaczenia o jakiej formie energii mówimy.

Miedź rys. 1Nawet najstaranniej wykonana instalacja sanitarna czy grzewcza po kilkunastu latach eksploatacji może wymagać modernizacji lub naprawy. Rury miedziane możemy stosować zarówno do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, jak i instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej.

Jakość gazu i powietrza rys. 1Parametry pracy kotłów grzewczych nie zależą tylko od producenta i standardów produkcji, zaawansowania technologii, urządzeń i podzespołów umożliwiających oszczędną pracę. Ważne są warunki eksploatacji, w których zwykle prozaiczne sprawy istotnie wpływają na kondycję urządzeń. Niestety, zbyt rzadko jest to uwzględniane i przez fachowców i przez samych użytkowników.


 

pi