envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Instalacje grzewcze

38W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewagi oraz ograniczenia. Omówiono także zagadnienie stosowania tego typu grzejników w instalacjach wykonanych z rur miedzianych, jako temat podnoszony często w praktyce i związany z pewnymi kontrowersjami oraz nieaktualnym stanem wiedzy. Druga część cyklu dotyczyć będzie grzejnika współcześnie.

Po II wojnie światowej nastąpił szybki rozwój techniki grzewczej. Niemniej ciągle w zasadzie jedynymi produkowanymi grzejnikami były żeliwne grzejniki członowe, nazywane także kolumnowymi.

 23

25

26

27

29

30

31
32

33

 

34

35

36

37

 

 

 

5Gdy myślimy o ogrzewaniu, pierwsze skojarzenie, które nam się nasuwa na myśl to „kłopot", „piec" i „bałagan". Jednak rozwój technologii w różnych dziedzinach życia, nie ominął również ogrzewania! Dziś ogrzewanie to zautomatyzowane, czyste systemy z zaawansowanym sterowaniem.

W zależności od wysokości nakładu finansowego na instalację, stopień naszego zaangażowania, czyli obsługi takiego systemu – maleje.
Warto również zaznaczyć, iż przy technologii dostępnej obecnie na rynku, określenie „ogrzewanie" stało się niewystarczającym, zważywszy na stopień kompleksowości przedsięwzięcia, bez względu na rozwiązanie, które ostatecznie wybierze klient. Poprawniejszym terminem jest tutaj „system grzewczy" budynku.

2Rosnące wymagania dotyczące energooszczędności budynków zmuszają inwestorów do stosowania w procesie budowy domu coraz lepszych materiałów oraz bardziej zaawansowanych technologii, także w zakresie ogrzewania. Doskonale w takich warunkach sprawdzają się systemy hybrydowe dostarczające ciepło i c.w.u. z wykorzystaniem OZE.

Decydując się na budowę domu, można to zrobić na dwa sposoby – wznosząc dom zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami lub wyprzedzając nieco czas i wybierając materiały, a także technologie spełniające bardziej rygorystyczne przepisy, wchodzące w życie dopiero za kilka lat.

1Wodne ogrzewanie podłogowe to energooszczędne rozwiązanie, które może z powodzeniem posłużyć do utrzymywania optymalnej temperatury w całym domu. Odpowiednio wyregulowana instalacja nie tylko daje odczucie komfortu, lecz może nawet zapobiegać niektórym zachorowaniom.

Mechanizm ogrzewania podłogowego bazujący głównie na promieniowaniu sprawia, że ciepło łagodnie i równomiernie rozchodzi się w pomieszczeniu, dzięki czemu komfort cieplny jest osiągalny w temperaturze o 2°C niższej niż w przypadku tradycyjnego ogrzewania konwekcyjnego. Niektórzy obawiają się jednak, że zastosowanie podłogi jako elementu grzewczego może skutkować dolegliwościami związanymi z alergią czy krążeniem krwi.

68Firma Vario Term powstała na bazie przedsiębiorstwa Mera Pnefal, które to było pierwszym w Europie i jedynym w Polsce producentem głowic termostatycznych. Pierwsze konstrukcje czujników cieczowych powstały w latach osiemdziesiątych XX w. na bazie mieszków sprężystych produkowanych dla systemów automatyki pneumatycznej. Wytwarzane obecnie pod marką Vario Term głowice, zawory termostatyczne oraz inne elementy wyposażenia grzejników są zgodnie z wieloletnią tradycją, projektowane i wytwarzane z największą starannością
o jakość oraz bardzo wysoki poziom techniczny.

Pierwszym produktem, od którego wszystko się zaczęło była głowica Classic oraz zawory SFP i SFK. Były to tradycyjne, niklowane zawory. Po roku 2010, kiedy na rynek zaczęto wprowadzać coraz więcej grzejników dekoracyjnych, wzrósł popyt na zestawy przyłączeniowe do grzejników w wersji ekskluzywnej.

74W cyklu artykułów omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach ogrzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewagi oraz ograniczenia. Omówiono także zagadnienie stosowania tego typu grzejników w instalacjach wykonanych z rur miedzianych, jako temat podnoszony często w praktyce i związany z pewnymi kontrowersjami oraz nieaktualnym stanem wiedzy. Pierwsza część cyklu przedstawia rys historyczny rozwoju techniki ogrzewczej i samych grzejników.

Idea ogrzewania miejsca przebywania człowieka jest tak stara, jak sam gatunek ludzki. Wraz z jego ewolucją i stopniową zamianą łowiecko-zbierackiego charakteru życia na hodowlano-uprawny, człowiek zaczął spędzać więcej czasu w jednym miejscu.


 

pi