envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Prawo i finanse

budowaKontynuujemy temat umów o roboty budowlane, dopełniając go o zagadnienia związane z odbiorem robót, usunięciem wad czy ewentualnym odstąpieniem od umowy.

fot1Ustawa o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku, wprowadza nowe zasady zawierania umów w relacji przedsiębiorstwo – konsument. Nowe przepisy w sposób istotny wpłyną na zakres obowiązków przedsiębiorstw energetycznych.

fot1

Od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, co miało miejsce 19 października 2014 r., zamawiający oraz wykonawcy związani są nowymi zasadami postępowania przetargowego. Artykuł przedstawia praktyczne aspekty kluczowych zmian oraz istotne rady dla organizatorów oraz uczestników przetargów.

Kompleksowo o zawodzie instalatora 160Nowy rodzaj zawodu regulowanego w postaci instalatora mikro i małych instalacji OZE wprowadził do ustawy Prawo energetyczne1 tzw. mały trójpak, który wszedł w życie 11.09.2013 r. Przepisy wykonawcze związane z tą nowelizacją, w tym rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów2, umożliwiające wydanie certyfikatów dla zainteresowanych, zostało przyjęte znacznie później, bo dopiero 7.05.2014 r.

Pracownik odpowiada za powierzone mu mienie należące do pracodawcy, a pracodawca jest zobowiązany do właściwego  doboru pracowników na określone stanowiskaW ustaleniu zakresu odpowiedzialności pracowników, zarówno etatowych, jak i tych na umowach cywilno-prawnych, za powierzone przez pracodawcę mienie pomocne są odpowiednio Kodeks pracy i Kodeks cywilny. I choć – inaczej niż tradycyjnie – w przypadku szkody domniemuje się winę pracowników, a nie niewinność, istnieje szereg sytuacji ograniczających ich odpowiedzialność.

Umowa o roboty budowlane - wzórFirmy instalacyjne, podejmując się wykonawstwa różnego typu instalacji, bardzo często muszą również przeprowadzać prace budowlane. Właściwie sporządzona umowa o wykonawstwo takich robót daje gwarancję bezpieczeństwa.

Firmy budowlane i instalacyjne, które mają istotną ekspozycję walutową z tytułu znaczącego udziału sprzedaży zagranicznej czy importu środków trwałych i materiałów, mogą skutecznie i tanio zabezpieczyć się przed stratami związanymi z wahaniem kursów walutowych – bez użycia skomplikowanych instrumentów finansowych lub korzystając z nich tylko w ograniczonym zakresie. Przy niskich marżach handlowych, jakie realizują firmy w sytuacji spowolnienia gospodarczego lub nasilonej konkurencji cenowej, może to znacząco wpłynąć na wynik netto firmy w danym roku obrachunkowym. 


 

pi