envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Prawo i finanse

Spółki handloweDecydując się na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej wybieramy spółkę bardzo elastyczną, gdzie wspólnicy mają dużą swobodę w kształtowaniu postanowień umowy, a tym samym budują spółkę dopasowaną do swoich potrzeb. Niewątpliwym jej plusem jest podmiotowość – spółka jawna to niezależny od wspólników podmiot praw i obowiązków.

PrawoKontynuujemy temat rożnych form prowadzenia działalności gospodarczej, które można brać pod uwagę oferując swoje usługi na rynku instalacyjnym. Ostatnio przedstawiliśmy kwestie dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Teraz – przydatne informacje o spółce cywilnej.

smulczynskaWsparcie inwestycji proekologicznych w Polsce kształtuje się bardzo różnie w zależności od regionu. W artykule przedstawiamy aktualne źródła dofinansowania dla poszczególnych województw. 

jdgZałożenie własnej firmy zawsze jest ważnym krokiem w karierze zawodowej. Coraz więcej osób decyduje się na samozatrudnienie, podejmując ryzyko i licząc na sukces. Warto więc przypomnieć, jakie są najważniejsze zagadnienia prawne, które należy rozważyć.money-1235656 640Umowy cesji coraz częściej są zawierane w życiu codziennym. Dotyczą już nie tylko przedsiębiorców, ale i osób fizycznych. Tymczasem nie każdy zdaje sobie sprawę, że przelew wierzytelności czy też umowa przejęcia długu mogą znacząco zmienić sytuację wierzyciela oraz dłużnika.


mlotekprawoProwadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem finansowym – zależnie od okoliczności można się znaleźć zarówno w sytuacji wierzyciela, jak i dłużnika. Warto zatem przyjrzeć się procedurze postępowania egzekucyjnego mającego na celu przymusową realizację należnego świadczenia. Sprawdzić, jak można wszcząć taką procedurę, ewentualnie, jak się zabezpieczyć, gdy w stosunku do nas zostanie ona wszczęta.

umowa rbUstalenie, czy w danej sprawie mamy do czynienia z umową o dzieło, czy o roboty budowlane w praktyce może okazać się dość trudne. Czynnikiem pozwalającym na rozróżnienie tych pozornie zbliżonych do siebie umów jest rozmiar i stopień zindywidualizowania przedsięwzięć, których dotyczą, a także odmiennie uregulowane obowiązki stron.


 

pi