envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

baner
Prawo i finanse

PrawoKażda szeroko rozumiana inwestycja budowlana pociąga za sobą konieczność zapewnienia odpowiedniego zaplecza prawnego. Jeśli chcemy budować dom jednorodzinny, budynek wielomieszkaniowy, dokonać jego modernizacji czy remontu musimy dysponować stosownymi dokumentami – decyzją o pozwoleniu na budowę, etc. Ale kiedy i na jaką inwestycję potrzebujemy odpowiedniego dokumentu? Kiedy nasze działania są zgodne z prawem?

money-367973 640W województwie mazowieckim ruszył nabór wniosków o dotacje unijne w ramach realizacji Działania 3.3. „Innowacje w MŚP”.

stępnień1aSpółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy TBS-y, dzięki krajowemu i unijnemu wsparciu finansowemu, coraz częściej decydują się na stosowanie proekologicznych rozwiązań w zarządzanych przez siebie budynkach. Technologie te, nie tylko pomagają chronić środowisko, ale też są opłacalne ze względów ekonomicznych. Podnoszą komfort mieszkańców, obniżają koszty eksploatacji. Warto zatem przyjrzeć się, gdzie i na jakie cele aktualnie można ubiegać się o pieniądze na działania służące środowisku.

stępnień2Każdy przedsiębiorca może spotkać się z opóźnieniem w płatnościach realizowanych przez swoich kontrahentów. Jak wówczas działać i jakie podjąć środki, ale przede wszystkim, czy można skutecznie zwalczyć opóźnienie w zapłacie za usługę? Ustawodawca daje nam instrument jakim jest ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – jak ona działa i czy jest skuteczna?

spółkaKontynuując rozpoczęty w PI 8/2016 temat prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjrzyjmy się zasadom działania takiej spółki oraz zakresowi jej odpowiedzialności. Odpowiedzmy też na pytanie, jak szerokie uprawnienia mają organy spółki do podejmowania decyzji dotyczących jej działalności i rozwoju.

prawoSpółka kapitałowa to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu największych przedsiębiorstw gospodarczych na rynku. W spółce kapitałowej najważniejszym elementem jest jej majątek (kapitał). Kapitałowy charakter spółki kładzie silny nacisk na połączenie kapitałów wspólników, w oparciu o które spółka prowadzi swoją działalność. Skład osobowy spółki kapitałowej stoi już na drugim miejscu.

Spółki handloweDecydując się na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej wybieramy spółkę bardzo elastyczną, gdzie wspólnicy mają dużą swobodę w kształtowaniu postanowień umowy, a tym samym budują spółkę dopasowaną do swoich potrzeb. Niewątpliwym jej plusem jest podmiotowość – spółka jawna to niezależny od wspólników podmiot praw i obowiązków.


 

pi