envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Instalacje OZE

46 Od kilku lat można zaobserwować w Polsce dynamiczny wzrost stosowania kolektorów słonecznych. Do niedawna ich stosowanie było utożsamiane wyłącznie z wytwarzaniem c.w.u. Teraz obserwuje się nieśmiałe próby doładowywania centralnego ogrzewania, ciepłem pochodzącym z energii słonecznej.

Jak dotąd w Polsce wykorzystywanie kolektorów słonecznych do wspomagania c.o. to raczej próba zagospodarowania ewentualnego nadmiaru zebranego ciepła, niż główny cel wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania. A co by było, gdyby odwrócić priorytety?
W maju 2011 roku miał miejsce wyjazd studyjny do Saksonii i Brandenburgii dla przedstawicieli instytucji i firm z Polski. Wyjazd był organizowany przez Komfort International z Polski na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki. Celem wyjazdu, było zapoznanie polskiej delegacji z technologią stosowania kolektorów słonecznych i wykorzystania ciepła uzyskiwanego z energii słonecznej w życiu codziennym. Pewnym zaskoczeniem dla uczestników było to, że tradycyjne stosowanie kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody, było potraktowane marginalne. Głównym celem było podzielenie się wiedzą przez naszych zachodnich sąsiadów na temat możliwości praktycznego wykorzystania ciepła z energii słonecznej, inaczej, niż dotychczasowe stereotypowe rozwiązania. Delegacja miała możliwość odwiedzić w Chemnitz firmę, która zajmuje się budową tzw. „domów słonecznych”, oraz zobaczyć na własne oczy kilka takich realizacji już funkcjonujących w praktyce.
Korzystając z materiałów przekazanych przez Sonnenhaus- Institut e.V, postaram się przybliżyć ideę budowy domów słonecznych.

Jakość jest podstawowym wymogiem stawianym każdemu produktowi. Słoneczny system grzewczy, którego „sercem” są kolektory słoneczne, również temu podlega. Należy jednak pamiętać, że nie wystarczy zadbać jedynie o jakość samych kolektorów. System grzewczy składa się bowiem z szeregu komponentów, które odgrywają niepoślednią rolę w gwarancji jakości całego systemu.

41

Dla zapewnienia jakości systemu grzewczego niezbędne jest spełnienie szeregu wymogów, odnoszą się one zarówno do kolektorów słonecznych, jak również do całych systemów grzewczych.

Po przeprowadzeniu konsultacji środowiskowych wśród członków Korporacji, a także konsultując się z innymi podmiotami funkcjonującymi w naszej branży, przedstawiamy pewne propozycje do projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Zgodnie z definicjami z Dyrektywy nr 2009/28/WE proponujemy pozostanie przy określeniu „małe instalacje” zamiast „mikroinstalacje”, które kojarzyć się mogą niektórym inwestorom bardziej z laboratorium niż z nowoczesnymi instalacjami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Sugerujemy, aby wzorem istniejących już rozwiązań (świadectwa kwalifikacyjne energetyczne) przyjąć możliwość powoływania komisji egzaminacyjnej nie przez UDT, ale przy UDT, jeżeli zostaną przez te komisje spełnione wymagania określone w rozporządzeniu MG do ustawy. Dlatego proponujemy

2012 02 40Każdy mieszkaniec domu jednorodzinnego, podobnie jak lokator w bloku, w coraz większym stopniu wpływa na środowisko naturalne. Intensywna ingerencja w systemy ekologiczne jest związana nie tylko z emisją szkodliwych substancji do atmosfery, ale również z wykorzystaniem ogromnej przestrzeni pod zabudowę, która nie zawsze dostosowana jest pod względem infrastrukturalnym do tak dużej liczby nowych gospodarstw domowych. Zastosowanie OZE może zminimalizować wynikające z tego problemy.


 

pi