envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Montaż meteorologicznego masztu pomiarowego do oceny lokalnych odnawialnych zasobów energii na terenie gospodarstwa rolnegoProjekt OZERISE ma na celu praktyczną pomoc w doborze mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i ich grupach/spółdzielniach energetycznych. W ramach projektu w wybranych na podstawie szczegółowych ankiet 10 gospodarstwach rolnych zostały zainstalowane liczniki energii elektrycznej oraz ciepła monitorujące on-line zużycie energii. Ponadto, zostały zainstalowane urządzenia monitorujące wietrzność i nasłonecznie na terenie gospodarstwa.

 

  Montaż meteorologicznego masztu pomiarowego do oceny lokalnych odnawialnych zasobów energii na terenie gospodarstwa rolnego
 

Montaż meteorologicznego masztu pomiarowego do oceny lokalnych odnawialnych zasobów energii na terenie gospodarstwa rolnego

Na podstawie wyników pomiarów zużycia energii i warunków meteorologicznych przygotowywana jest odpowiednia internetowa aplikacja (kalkulatory) doboru systemów hybrydowych wszystkich rodzajów mikroinstalacji OZE, indywidualnie, z uwzględnieniem profili zużycia energii elektrycznej i ciepła na cele produkcyjne i bytowe dla każdego z gospodarstw rolnych. Opracowywany jest także system zarządzania energią w prosumenckim gospodarstwie rolnym.

Obecnie prace badawcze w ramach projektu OZERISE są na etapie analizy i opracowywania wyników badań. Wyniki pozwalają m.in. na określenie zależności pomiędzy dynamicznymi potrzebami energetycznymi a możliwościami ich pokrycia przez różne typy mikroinstalacji OZE, które mogą być zastosowane w gospodarstwie rolnym o określonych profilach potrzeb energetycznych i uwarunkowaniach technicznych i lokalizacyjnych. Uzyskane wyniki posłużyły m.in. do symulacji korzyści dla prosumenta w różnych typach okresów rozliczeń w systemie net-metering, który polega na rozliczeniu wyprodukowanej energii netto. W takim rozliczeniu od ilości energii zakupionej przez właściciela domu (gospodarstwa rolnego) wyposażonego w mikro elektrownię OZE należy odjąć ilość energii wytworzonej i oddanej do sieci elektroenergetycznej.

Poniżej przedstawiono wyniki symulacji dla gospodarstwa 6-osobowego korzystającego z małej elektrowni wiatrowej MEWi (analogiczne analizy wykonano dla elektrowni słonecznej PV) i energii zakupionej u lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej (tzw. sprzedawcy zobowiązanego). Symulację przeprowadzono, oddzielnie dla potrzeb produkcyjnych i bytowych, dla trzech typów okresu rozliczeniowego: 6-miesięcznego (proponowanego w ostatnim projekcie ustawy o OZE), tygodniowego oraz godzinnego. Do analizy wyników badań wprowadzono pojęcie współczynnika zużycia energii wyprodukowanej przez mikroinstalację OZE (tu MEWi) do całkowitego zapotrzebowania na energię.

Udział autokonsumpcji/zużycia oraz nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z małej elektrowni wiatrowej o mocy 5 kW sprzedanej do sieci elektroenergetycznej w gospodarstwie domowym – potrzeby bytowe

Okres rozliczeniowy Współczynnik zużycia energii wyprodukowanej przez MEWi do całkowitego zapotrzebowania na energię Udział energii z MEWi sprzedanej do sieci (nadwyżka)
godzinowy 49% 51%
tygodniowy 69% 27%
6-miesięczny 95% 0%


Z powyższej tabeli wynika, że w badanym gospodarstwie domowym w okresie bilansowania półrocznego więcej energii jest konsumowanej przez użytkowników na własne potrzeby. Wyniki potwierdzają liczbowo stawianą często tezę, że przy dobrze dobranej wielkości mikroinstalacji im dłuższy okres rozliczeń tym wyższy współczynnik autokonsumpcji i mniej energii sprzedawanej jest do sieci jako nadwyżki. A należy dodać, że zgodnie z Prawem energetycznym prosument za wyprodukowaną energię elektryczną odsprzedaną do sieci może otrzymać jedynie 80% jej ceny hurtowej.

Udział autokonsumpcji/zużycia oraz nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z małej elektrowni wiatrowej o mocy 5 kW sprzedanej do sieci elektroenergetycznej w gospodarstwie rolnym o wielkości 150 ha – potrzeby produkcyjne

Okres rozliczeniowy Współczynnik zużycia energii wyprodukowanej przez MEWi do całkowitego zapotrzebowania na energię Udział energii z MEWi sprzedanej do sieci (nadwyżka)
godzinowy 11% 36%
tygodniowy 16% 7%
6-miesięczny 17% 0%


W przypadku badanego gospodarstwa rolnego o wielkości 150 ha udziały autokonsumpcji oraz sprzedaży nadwyżki uzależnione są od wielu czynników. Wytypowane do badań gospodarstwo rolne charakteryzuje się dużą energochłonnością, w ciągu półrocza: kwiecień –wrzesień zużyło 24.774 kWh. W okresie październik – grudzień było największe zużycie energii, podczas suszenia płodów rolnych. W przypadku tego gospodarstwa, w okresie rozliczeniowym godzinowym, korzystniejsze jest zagospodarowanie energii wyprodukowanej (nadwyżki). Tylko 36% energii jest sprzedawane do sieci. Profile chwilowego zapotrzebowania na energię charakteryzują się szczególnie dużą, skokową zmiennością w przypadku produkcji rolnej. Dlatego w okresie największego zużycia energii elektrycznej zauważono brak wpływu na poprawę bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego. 

Projekt OZERISE jest koordynowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej i realizowany pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, NMG, Api Micon. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE+ oraz NFOŚiGW.

Wyniki badań i zasady optymalizacji technicznej i ekonomicznej doboru mikroinstalacji OZE i ich hybryd zostaną szczegółowo omówione na seminariach, jakie odbędą się na terenie województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego w październiku i listopadzie br. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej: www.ozerise.pl

 

 


 

pi