envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Instalacje OZE

W artykule zostanie przedstawione porównanie technologii OZE w systemach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w budynkach jednorodzinnych.

25

„Śpiący gigant” – zużycie ciepła w budynkach
Obecnie prawie połowa zużywanej energii pierwotnej w Unii Europejskiej jest związana z generowaniem ciepła i chłodu (wg danych Eurostatu). Zużycie energii pierwotnej na cele ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej ma zasadnicze znaczenie w bilansie energetycznym. Ten sektor zużycia energii nazywany jest przez ekspertów „śpiącym gigantem” (termin użyty przez European Renewable Energy Council – EREC).

Statystyczne zużycie energii w sektorze budynków stanowi ok. 41% całego zużycia energii pierwotnej w krajach Unii Europejskiej. Wg danych Eurostatu w Unii Europejskiej ponad 85% energii zużywanej w mieszkalnictwie to energia związana z ogrzewaniem i ciepłą wodą (rys. 1). Jeżeli dodać do tego energię związaną z chłodzeniem budynków wartość ta osiąga ok. 90%.

Podobnie, jak w innych krajach europejskich, zużycie energii w budynkach w Polsce jest kluczowym zagadnieniem efektywności energetycznej. Według danych z raportu „Szóste Paliwo – Polacy o oszczędzaniu energii” w Polsce zużycie energii w budynkach w 2005 r. wynosiło 40% ogólnego zużycia energii w kraju, z czego w budynkach mieszkalnych stanowiło ono aż ok. 34% (w pozostałych budynkach np. handlowych, przemysłowych ok. 6%). Dla porównania zużycie energii w przemyśle wynosiło tylko 27%, w transporcie 21% (pozostałe: 17%).

Surowce kopalne, takie jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, gaz i ropa naftowa, są ograniczone. Projekty budowlane, zapewniające oszczędności energetyczne zyskują coraz bardziej na znaczeniu. Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) stanowi ważny krok w tym kierunku.

25

Możliwość magazynowania energii przez grunt wykorzystywana jest do bardziej efektywnego kształtowania kontrolowanej wentylacji pomieszczeń i stanowi (nie we wszystkich warunkach) bardzo dobrą alternatywę dla standardowych systemów chłodzenia powietrza, opartych na działaniu kompresora, przy minimalnym zużyciu energii.

W pierwszej części artykułu przedstawiłem zasadę działania GWC, rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych, zasady stosowania i eksploatacji oraz zalety i wady wynikające z zastosowania tego rodzaju instalacji. Drugą część artykułu poświęcę ocenie efektywności energetycznej GWC na przykładzie konkretnej instalacji wykonanej dla energooszczędnego domu jednorodzinnego.

Do niedawna w Polsce, do ogrzewania domów służyło jedynie kilka rodzajów paliwa, takich jak: węgiel kamienny, olej opałowy, gaz, a także drewno. W ostatnich latach nastąpił, analogicznie jak to miało miejsce wcześniej w Europie i Ameryce, dynamiczny rozwój biopaliw, a w szczególności pelet drzewnych.

30

W ostatnim 10-leciu w strukturze przeciętnych wydatków polskich gospodarstw domowych koszty energii zwiększyły się o 250% (z 4,3 do 10,7%). Jest to poza żywnością (37,7%) największy wydatek, a więc wymagający zastanowienia się nad jego obniżeniem. Zmusza to do poszukiwań i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z takich źródeł jest grunt na niewielkiej głębokości.

55

Prognozy i ogólnoświatowe trendy wskazują, iż w najbliższych latach, a i w dalszej przyszłości, trzeba się liczyć ze znacznie większym wzrostem kosztów energii niż kosztów budowli, konstrukcji czy samych urządzeń (np. grzewczych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych). Mając to na względzie, należy dać pierwszeństwo wszystkim systemom oszczędzającym energię i obniżającym koszty jej wytwarzania lub umożliwiającym jej pozyskanie w sposób możliwie tani z nowych źródeł, nawet wówczas, gdy koszty te obecnie wydają się nieco wyższe. Jednym z tych systemów jest GWC (Gruntowy Wymiennik Ciepła).

46 Od kilku lat można zaobserwować w Polsce dynamiczny wzrost stosowania kolektorów słonecznych. Do niedawna ich stosowanie było utożsamiane wyłącznie z wytwarzaniem c.w.u. Teraz obserwuje się nieśmiałe próby doładowywania centralnego ogrzewania, ciepłem pochodzącym z energii słonecznej.

Jak dotąd w Polsce wykorzystywanie kolektorów słonecznych do wspomagania c.o. to raczej próba zagospodarowania ewentualnego nadmiaru zebranego ciepła, niż główny cel wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania. A co by było, gdyby odwrócić priorytety?
W maju 2011 roku miał miejsce wyjazd studyjny do Saksonii i Brandenburgii dla przedstawicieli instytucji i firm z Polski. Wyjazd był organizowany przez Komfort International z Polski na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki. Celem wyjazdu, było zapoznanie polskiej delegacji z technologią stosowania kolektorów słonecznych i wykorzystania ciepła uzyskiwanego z energii słonecznej w życiu codziennym. Pewnym zaskoczeniem dla uczestników było to, że tradycyjne stosowanie kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody, było potraktowane marginalne. Głównym celem było podzielenie się wiedzą przez naszych zachodnich sąsiadów na temat możliwości praktycznego wykorzystania ciepła z energii słonecznej, inaczej, niż dotychczasowe stereotypowe rozwiązania. Delegacja miała możliwość odwiedzić w Chemnitz firmę, która zajmuje się budową tzw. „domów słonecznych”, oraz zobaczyć na własne oczy kilka takich realizacji już funkcjonujących w praktyce.
Korzystając z materiałów przekazanych przez Sonnenhaus- Institut e.V, postaram się przybliżyć ideę budowy domów słonecznych.

Jakość jest podstawowym wymogiem stawianym każdemu produktowi. Słoneczny system grzewczy, którego „sercem” są kolektory słoneczne, również temu podlega. Należy jednak pamiętać, że nie wystarczy zadbać jedynie o jakość samych kolektorów. System grzewczy składa się bowiem z szeregu komponentów, które odgrywają niepoślednią rolę w gwarancji jakości całego systemu.

41

Dla zapewnienia jakości systemu grzewczego niezbędne jest spełnienie szeregu wymogów, odnoszą się one zarówno do kolektorów słonecznych, jak również do całych systemów grzewczych.

Po przeprowadzeniu konsultacji środowiskowych wśród członków Korporacji, a także konsultując się z innymi podmiotami funkcjonującymi w naszej branży, przedstawiamy pewne propozycje do projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Zgodnie z definicjami z Dyrektywy nr 2009/28/WE proponujemy pozostanie przy określeniu „małe instalacje” zamiast „mikroinstalacje”, które kojarzyć się mogą niektórym inwestorom bardziej z laboratorium niż z nowoczesnymi instalacjami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Sugerujemy, aby wzorem istniejących już rozwiązań (świadectwa kwalifikacyjne energetyczne) przyjąć możliwość powoływania komisji egzaminacyjnej nie przez UDT, ale przy UDT, jeżeli zostaną przez te komisje spełnione wymagania określone w rozporządzeniu MG do ustawy. Dlatego proponujemy


 

pi