envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaDoradca energetyczny

ustawa o charakterystyce PI1 2015Nowe Warunki Techniczne, które zaczęły obowiązywać od 2014 roku, wymusiły konieczność zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, będącej próbą wdrożenia dyrektywy z 2010 roku. Które zapisy ustawy zmieniono i co te zmiany oznaczają w praktyce?

Nowe świadectwa charakterystyki energetycznejW poprzednich wydaniach PI (9/14 i 10/14) omówiłem zmiany, jakie zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju do metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku we wzorach i sposobie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz wyznaczania bilansu cieplnego. W tym artykule przedstawię zmiany, jakich dokonano w obliczaniu zysków cieplnych.

Schemat przenoszenia ciepła przez różne typy przegród budowlanychKontynuując temat zmian w rozporządzeniu dotyczącym metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (PI 9/14, str. 34), zajmiemy się wyznaczaniem bilansu cieplnego, a konkretnie strat ciepła. Nowe rozporządzenie w dużo większym stopniu niż poprzednie wymaga od osób wykonujących obliczenia znajomości różnych norm, ponieważ bezpośrednio "przekierowuje" do nich w celu wyznaczenia poszczególnych wartości. 

2 lipca 2014 r. zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Rozporządzenie to wchodzi w życie po trzech miesiącach od podpisania. Od 2 października 2014 r. wszystkie świadectwa energetyczne powinny być zatem przygotowywane zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Liczba przyjętych dotacji (narastająco) [1]W artykule "Jak trudne zrobić trudniejszym" omówiłem niektóre z wymogów programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych, realizowanego przez NFOŚiGW, które mogą znacznie skomplikować życie projektantom, weryfikatorom, audytorom, deweloperom i inwestorom. W tej części przedstawię, jaki jest poziom zainteresowania dotacjami w ramach tego programu, a także propozycje zmian, które mogą pomóc w uzdrowieniu sytuacji.

Dopłaty do domów energooszczędnych i pasywnychOszczędzanie energii na cele ogrzewania staje się pomału koniecznością, zatem powstanie programu dopłat do budowy domów energooszczędnych należy przyjąć z wielkim zainteresowaniem. Tym niemniej niektóre z jego wymogów mogą znacznie skomplikować życie projektantom poszukującym właściwych rozwiązań, weryfikatorom czy audytorom, a po drodze oczywiście także deweloperom i mniejszym inwestorom. Na jakie "pułapki" można się natknąć przy realizacji wymogów programu i do czego może prowadzić utrzymywanie takiej sytuacji? 

Dzięki nowoczesnym i inteligentnym systemom sterowania możliwe są do osiągnięcia znaczne oszczędności w zużyciu energii. Systemy te można, a nawet powinno się stosować także w budynkach poddanych termomodernizacji. Zagadnieniu temu poświęcam kolejny odcinek naszego cyklu.


 

pi