envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaDoradca energetyczny

klub logoDo 2015 r. obserwowaliśmy totalny chaos na rynku świadectw charakterystyki energetycznej. Dopiero wprowadzenie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków spowodowało wyeliminowanie całkowicie nierzetelnych czy wręcz „wirtualnych” świadectw.

mirSpróbujmy krótko przybliżyć stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ocenić, jak ma się ono do odpowiednich dyrektyw unijnych* oraz rzeczywistego zużycia energii przez budynki wznoszone na „użytek własny”.

klub logoW drugim odcinku naszego klubu przypomnę początki charakterystyki energetycznej budynków oraz świadectw energetycznych w Polsce. Można powiedzieć, że punktem startowym była Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

klasy-energetyczne9 marca br. weszła w życie długo oczekiwana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków [1], która dość szczegółowo dokonuje wdrożenia postanowień dyrektywy 2010/31/UE [2]. Jednym z jej mankamentów jest jednak wprowadzenie podziału nowych budynków na dwie grupy: podlegające obowiązkowi certyfikacji energetycznej oraz te, których ten obowiązek nie dotyczy. Czy aby na pewno rozwiązanie to jest zgodne z ratio legis wspomnianej dyrektywy?

klub ciaWarto wskazać kilka problemów dotyczących świeżo wprowadzonych przepisów, które w praktyce mogą istotnie utrudniać życie audytorom i certyfikatorom. Konieczne jest pilne doprecyzowanie lub wręcz poprawienie nowych uregulowań, co pozwoli na łatwiejsze funkcjonowanie w tej branży.

klub ciaOtwierając Klub, warto krótko przypomnieć początki dotyczące audytu energetycznego. To komplet pierwszych aktów prawnych w tym zakresie, działań termomodernizacyjnych oraz obrazu świadomości społecznej, którą należało odpowiednio ukształtować.

nieobrotowy wymiennik ciepłaIstota budownictwa energooszczędnego polega na ciągłej redukcji strat ciepła. Budynki energooszczędne muszą więc być dobrze izolowane. Ale to nie wszystko. Krajowe i unijne regulacje prawne wymuszają obecnie także odzysk energii. Co wybrać spośród dostępnych rozwiązań?


 

pi