envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

Michał Strzeszewski, Piotr Wereszczyński

 

Artykuł przedstawia możliwości i funkcje oprogramowania z serii Audytor OZC. Program ten jest stale aktualizowany i dostosowywany do bieżących zmian w przepisach.

 

2013-07-21-1m

6. Trójwymiarowy podgląd zaimportowanego modelu budynku

 

Podane w aktualnych normach i rozporządzeniach metodyki obliczeń często są w bardzo skomplikowane, zawierają wiele mało istotnych szczegółów, a dodatkowo roi się w nich od błędów. Wieloletnie doświadczenie zespołu tworzącego oprogramowanie (jego trzon to pracownicy i absolwenci Politechniki Warszawskiej) umożliwiło opracowanie aplikacji, która pozwala na wykonywanie obliczeń cieplnych obiektów zgodnie z obowiązującym prawem, uwalniając jednocześnie użytkowników od konieczności dogłębnego studiowania zawiłych i niejasnych przepisów.

W toku prac nad programem udało się wyeliminować liczne błędy występujące w normach i rozporządzeniach oraz wprowadzić rozszerzenia metod obliczeniowych, zwiększając elastyczność aplikacji.

Zastosowane w programie rozwiązania (np. system dziedziczenia danych) sprawiają, że mimo skomplikowanych metod obliczeniowych oraz ogromnej ilości informacji niezbędnych do wykonania obliczeń, czas niezbędny na przygotowanie projektu nie jest zbyt długi. Program Audytor OZC został wyposażony w rozbudowany system diagnostyki błędów oraz interpretacji otrzymanych wyników.

Wszystko to, w połączeniu z intuicyjnym i przejrzystym procesem wprowadzania danych, sprawia, że program jest w stanie poprowadzić projektanta przez zawiły proces obliczeń, zafundowany nam przez nowe, delikatnie mówiąc, nie do końca udane przepisy.

 

Możliwości oprogramowania

Oprogramowanie Audytor OZC w zależności od wersji służy do:

  • obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń (mocy szczytowej do ogrzewania),
  • orientacyjnego doboru grzejników,
  • określania rocznego zapotrzebowania na energię do celów ogrzewania i chłodzenia budynków,
  • wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  • przygotowywania charakterystyki energetycznej budynków (do dołączenia do projektu budowlanego),
  • przeprowadzania analiz wilgotnościowych przegród budowlanych.

Szczegółowe porównanie funkcji dostępnych w poszczególnych wersjach programu pokazano w tabeli 1.

 

(...)

 

Tabela oraz szczegółowe omówienie poszczególnych funkcji programu są publikowane w Polskim Instalatorze nr 07-08/2013.

Kup go

 

pi