envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaDoradca energetyczny

W celu zobrazowania potencjału termomodernizacyjnego w Polsce przedstawiam nieco danych statystycznych w zakresie dostarczania ciepła na cele ogrzewania mieszkań i c.w.u. oraz podstawowe informacje o rozwiązaniach termomodernizacyjnych odnoszących się do źródeł ciepła.

Wzrost cen energii oraz wymagań w zakresie komfortu użytkowego, a także konieczność zminimalizowania obciążenia dla środowiska naturalnego to główne czynniki, które skłaniają do zainteresowania się kompleksową modernizacją energetyczną istniejących budynków. Analiza takiej inwestycji jest jak najbardziej zasadna, gdyż poniesione wydatki mogą nie tylko się zwrócić, ale także przynieść zyski.

Artykuł prezentuje zagadnienia związane z oceną efektywności energetycznej budynków, przedstawia regulacje w tej kwestii w zakresie unijnych i krajowych aktów prawnych.

Zadaniem izolacji termicznej instalacji sanitarnych jest ograniczenie strat energii cieplnej lub chłodniczej. Straty te pojawiają się wskutek różnicy temperatury otoczenia oraz medium w instalacji (względnie temp. powierzchni rury). Ważnym aspektem jest też ochrona instalacji przed kondensacją powierzchniową pary wodnej, która występuje, gdy temperatura powierzchni rur jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza w otoczeniu.

Odpowiedź na pytanie dotyczące kosztów inwestycyjnych budownictwa pasywnego nie jest trudna. Analiza zysków i strat w sektorze budowlanym nie może jednak odbyć się bez analizy kosztów eksploatacyjnych, czyli odpowiedzi na pytanie: jak amortyzują się koszty z biegiem lat?

Artykuł zawiera zestawienie dostępnych na naszym rynku programów do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz wskazówki, które mogą ułatwić wybór optymalnego oprogramowania.

Michał Strzeszewski, Piotr Wereszczyński

 

2013-07-21-1mArtykuł przedstawia możliwości i funkcje oprogramowania z serii Audytor OZC. Program ten jest stale aktualizowany i dostosowywany do bieżących zmian w przepisach.

 

Podane w aktualnych normach i rozporządzeniach metodyki obliczeń często są w bardzo skomplikowane, zawierają wiele mało istotnych szczegółów, a dodatkowo roi się w nich od błędów. Wieloletnie doświadczenie zespołu tworzącego oprogramowanie (jego trzon to pracownicy i absolwenci Politechniki Warszawskiej) umożliwiło opracowanie aplikacji, która pozwala na wykonywanie obliczeń cieplnych obiektów zgodnie z obowiązującym prawem, uwalniając jednocześnie użytkowników od konieczności dogłębnego studiowania zawiłych i niejasnych przepisów.

 


 

pi