piątek, maj 24, 2019

    Najnowsze wydanie


 PI 9_10/2018
Okładka 9 10

 

VI Kongres INSTALEXPO

14 października 2008 r. w Warszawie odbył się kolejny VI już Kongres INSTALEXPO, po raz trzeci zaś miał on miejsce w Hotelu LORD. Tematem przewodnim były "Efektywne instalacje – nowoczesna technika i akty prawne". Jak zawsze też praktyczny charakter "Polskiego Instalatora" odbił swoje wyraźne piętno na doborze tematyki, wszystkie bowiem referaty dotyczyły zagadnień rynkowych od przygotowywanych aktualnie aktów prawnych, przez wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w instalacjach grzewczych, po praktyczne zagadnienia eksploatacji instalacji.


Organizatorami kongresów jest redakcja "Polskiego Instalatora" wraz z Polską Korporacją Techniki SGGiK. Patronat nad tegoroczną imprezą objęli: prof. Bogdan Mizieliński (Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej), Wiesław Olechnowicz (Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), Jan Bylicki (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych). Do patronowania kongresowi redakcja PI zaprosiła także portale internetowe działające w naszej branży: ogrzewnictwo.pl i klimatyzacja.pl.

O rozporządzeniach, OŹE i eksploatacji, czyli o tematyce paneli konferencyjnych

Podczas konferencji wygłoszono 14 referatów w 3 panelach tematycznych. Rozpoczęliśmy od prezentacji najważniejszych projektów rozporządzeń. Marek Płuciennik z Zakładu Fizyki Cieplnej i Instalacji Sanitarnych, ITB, przedstawił przewidywany zakres nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki w problematyce dotyczącej instalatorów.

SŁUCHACZENowelizacja tego rozporządzenia obejmie także dostosowanie jego wymagań do zadań wynikających z wprowadzanej certyfikacji energetycznej budynków i mieszkań. Jerzy Grzybowski z GUNB (Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego) omówił proces budowlany w świetle przepisów prawa po nowelizacji ustawy "Prawo budowlane". Podał on wiele ciekawostek dotyczących rynku budowlanego, czerpiąc je ze swojej praktyki zawodowej.

Przez Jerzego Dylewskiego z Biura Ekspertyz Budowlanych "Rzeczoznawca" zaprezentowany został z kolei temat uprawnień projektowych i wykonawczych. Lucjan Furtak (Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska) wygłosił następnie referat pt. "Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzania powietrza zewnętrznego dopływającego do spalania w urządzeniach gazowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych". 

Wśród gorących tematów znalazło się omówienie projektu rozporządzenia o świadectwach energetycznych zawierającego aktualny stan na 15 września 2008 r. Prezentacji najważniejszych zapisów tego rozporządzenia dokonał w bardzo solidny i dynamiczny sposób Zbigniew Dzierżewicz.

Kolejna tematyka, czyli wykorzystanie OŹE została omówiona m.in. przez Arkadiusza Węglarza (działającego w ZAE, KAPE, a także na PW), Dorotę Chwieduk (reprezentującą ITC PW i zarazem przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej (ISES) czy Dariusza Kwietnia (z Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa, Politechniki Wrocławskiej).

Tematyka biomasy została poruszona w referacie Krystyny Kubicy z Instytutu Techniki Cieplnej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, o wsparciu zaś NFOŚiGW poinformowała słuchaczy dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza Małgorzata Kijowska.

Trzeci z kolei panel konferencyjny obejmował praktyczne zagadnienia i problemy związane z eksploatacją instalacji głównie w budownictwie. Temat termomodernizacji został omówiony na konkretnym przykładzie przez Roberta Sekreta z Politechniki Częstochowskiej, zagadnienia zaś możliwości odłączenia lokalu od centralnego systemu grzewczego w budynku przez Kazimierza Dudzińskiego, prezesa Stowarzyszenia ds. rozliczania energii. Tematy opomiarowania zużycia wody i ciepła przedstawili praktycy z dużym doświadczeniem Wojciech Koral (Politechnika Śląska w Gliwicach, PWiK w Gliwicach) i Wojciech Ciejka, ekspert w dziedzinie ciepłomierzy, wodomierzy, podzielników.

REFERENCI

Dorota Chwieduk Krystyna Kubica
Marek Płuciennik Kazimierz Dudziński
Jerzy Dylewski


Wystawcy INSTALEXPO 2008


Od pierwszej edycji zawsze kongresom towarzyszyła wystawa INSTALEXPO. Tak było i tym razem. VI Kongres INSTALEXPO poparło swoimi wystawami 14 firm z naszej branży: BMeters, Dinak, Flir, Gazex, Hewalex, Istpol, Junkers, Kan, Rbr, Regulus, Smay, Vaillant, Viessmann, Wavin Metalplast-Buk.

Jak zawsze też słuchacze chętnie odwiedzali stoiska wystawców, zapoznawali się z ofertą firm, najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Do ich dyspozycji były i katalogi, i płyty z programami doboru.

WYSTAWCYZłoty Instalator – 5 firm nagrodzonych w jesiennej edycji konkursu

Podczas kongresu uroczyście ogłoszono laureatów konkursu "Złotego Instalatora" i wręczono statuetki. "Złoty Instalator" jest nagrodą honorową. Organizatorami konkursu są Instalator Polski sp. z o.o., wydawca miesięcznika "Polski Instalator" oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

W tegorocznej edycji podczas wyłaniania laureatów uwzględniono bardzo zróżnicowaną tematykę kongresu, ale spiętą pod jednych hasłem przewodnim "Efektywne instalacje...". Nagrodzono więc produkty z różnych sektorów naszej branży (techniki grzewczej, sanitarnej, wentylacji, OŹE), dla których jednak efektywność była podstawowym wyróżnikiem. Efektywność rozpatrywana była zarówno w rozumieniu eksploatacyjnym (zużycie energii, wydajność, zakres pracy), ale także w aspektach montażowych (szybkość i prostota instalacji, a także kompatybilność kolejnie wprowadzanych wersji produktów).Sąd Konkursowy obradował w składzie: Przewodniczący Sądu: prof. Bogdan Mizieliński – Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warsza­ wskiej

Sekretarz Sądu: Tomasz Malowany – Polska Korporacja Techniki SGGiK
Jurorzy: Piotr Czerwiński – Polska Korporacja Techniki SGGiK
Małgorzata Tomasik – Redakcja „Polskiego Instalatora”
Andrzej Sław – Centrum Szkolenia Gazownictwa
Wiesław Olechnowicz – Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa
Andrzej Kaczorowski – Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie zgłoszonych wniosków, przesłanych dokumentów oraz przeprowadzonej lustracji, Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 16 września 2008 r. postanowił przyznać statuetkę "Złotego Instalatora" dla firmy:

 

 

Małgorzata Tomasik

 

 

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem