środa, luty 21, 2018

 Najnowsze wydania

 EKO
Schowek02TRH
I&M 2/2017

PI 8/2017

001 Okładka PI08

001 Okladka IM02 2017

Zmiana wydawcy banner

Prawo i finanse

Prawo pracy w pigułce - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i pracodawcy oraz odwołanie od decyzji

60Kontynuujemy temat prawa pracy i kwestii związanych z rozwiązaniem umowy o pracę. Ostatnio przedstawiliśmy zasady prawa pracy oraz jak wygląda rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Teraz – przydatne informacje o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę (z winy pracownika), jak i pracownika (z winy pracodawcy), a także z powodu innych, określonych w kodeksie pracy zdarzeń.

Oprócz opisanego w PI 6/2017 rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, istnieje również możliwość rozwiązania umowy bez jej wypowiedzenia, z winy pracownika lub pracodawcy oraz w związku z zaistnieniem określonych w kodeksie zdarzeń. Oczywiście każde wypowiedzenie należy złożyć na piśmie.

Więcej...

Prawo pracy w pigułce - Wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy, dni wolne

Kończąc cykl „Prawo pracy w pigułce", przedstawiamy informacje dotyczące wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopu, dni wolnych oraz zakresu obowiązków pracodawcy i pracownika. Poprzednio opisaliśmy m.in. kwestie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Jedną z naczelnych zasad prawa pracy jest zagwarantowanie pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Chociaż w żadnym przepisie prawa nie znajdujemy definicji pojęcia „wynagrodzenie za pracę" ustawodawca jako pierwszą i najważniejszą przesłankę w ustalaniu wynagrodzenia wskazuje, że musi być ono godziwe („PI" 6/2017). Ponadto, wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Wynagrodzenie pracownika jest zatem zindywidualizowane zależnie od rodzaju i jakości świadczonej na rzecz pracodawcy pracy.

Więcej...

Odpowiedzialność pracodawcy za szkody spowodowane przez pracownika

clause-684509 960 720Praca na rzecz pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą może być świadczona na różnych podstawach prawnych – w ramach umowy o pracę czy w oparciu o niepracownicze formy cywilnoprawnego zatrudnienia (umowa o dzieło, zlecenie). Wszelkie szkody w mieniu osoby trzeciej powstałe przy wykonywaniu pracy przez naszego pracownika będą naprawione w oparciu o przepisy kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.

Więcej...

Inwestycje budowlane i instalacje od strony prawnej

PrawoKażda szeroko rozumiana inwestycja budowlana pociąga za sobą konieczność zapewnienia odpowiedniego zaplecza prawnego. Jeśli chcemy budować dom jednorodzinny, budynek wielomieszkaniowy, dokonać jego modernizacji czy remontu musimy dysponować stosownymi dokumentami – decyzją o pozwoleniu na budowę, etc. Ale kiedy i na jaką inwestycję potrzebujemy odpowiedniego dokumentu? Kiedy nasze działania są zgodne z prawem?

Więcej...

Ruszył nabór wniosków o dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw na Mazowszu

money-367973 640W województwie mazowieckim ruszył nabór wniosków o dotacje unijne w ramach realizacji Działania 3.3. „Innowacje w MŚP”.

Więcej...

Źródła finansowania inwestycji proekologicznych

stępnień1aSpółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy TBS-y, dzięki krajowemu i unijnemu wsparciu finansowemu, coraz częściej decydują się na stosowanie proekologicznych rozwiązań w zarządzanych przez siebie budynkach. Technologie te, nie tylko pomagają chronić środowisko, ale też są opłacalne ze względów ekonomicznych. Podnoszą komfort mieszkańców, obniżają koszty eksploatacji. Warto zatem przyjrzeć się, gdzie i na jakie cele aktualnie można ubiegać się o pieniądze na działania służące środowisku.

Więcej...

Transakcje handlowe - opóźnienia w płatnościach, należne odsetki i rekompensata

stępnień2Każdy przedsiębiorca może spotkać się z opóźnieniem w płatnościach realizowanych przez swoich kontrahentów. Jak wówczas działać i jakie podjąć środki, ale przede wszystkim, czy można skutecznie zwalczyć opóźnienie w zapłacie za usługę? Ustawodawca daje nam instrument jakim jest ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – jak ona działa i czy jest skuteczna?

Więcej...

homeWyszukiwarka

homeNewsletter

Repowermap

homeTagi

homeReklama

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem