środa, grudzień 12, 2018

    Najnowsze wydanie


    PI 5/2018

Okładka

 

Prawo i finanse

Obrona dłużnika przed egzekucją komorniczą

81W postępowaniu egzekucyjnym funkcjonują w sposób niezależny od siebie różne środki ochrony prawnej, z których można swobodnie korzystać. Ważne jest tylko umiejętne korzystanie z tych środków, adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik sądowy (funkcjonariusz publiczny) działający przy sądzie rejonowym, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy, tj. tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności, z którego wynika roszczenie wierzyciela.

Więcej...

Obrona w procesie cywilnym

23Otrzymanie odpisu pozwu z sądu wiąże się z wieloma pytaniami – czy powód może skierować sprawę do sądu, czy muszę spełnić roszczenie opisane w pozwie, jaki sąd ma rozpoznać sprawę, kiedy i jakie wnioski dowodowe zgłosić, kto i co musi w procesie udowodnić i najważniejsze – czy wygram czy przegram proces?

Więcej...

Delegowanie zadań – od czego zacząć?

46Polscy menedżerowie, a w przypadku małych firm także ich właściciele, mają problem z delegowaniem zadań. Z jednej strony narzekają na przeciążenie obowiązkami, ale z drugiej – często nawet nie próbują podzielić się zadaniami z pracownikami.

Jeśli zapytamy menedżerów, czy chcieliby pracować mniej, przekazując część obowiązków pracownikom, większość z nich odpowie zdecydowanie: „tak". A jednak, w praktyce, delegowanie zadań okazuje się bardzo trudne. Często po prostu łatwiej jest poświęcić własny czas na dodatkową pracę, niż kogoś przyuczać, wymagać i rozliczać z poprawnego wykonania zadań.

Więcej...

Prawo pracy w pigułce - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i pracodawcy oraz odwołanie od decyzji

60Kontynuujemy temat prawa pracy i kwestii związanych z rozwiązaniem umowy o pracę. Ostatnio przedstawiliśmy zasady prawa pracy oraz jak wygląda rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Teraz – przydatne informacje o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę (z winy pracownika), jak i pracownika (z winy pracodawcy), a także z powodu innych, określonych w kodeksie pracy zdarzeń.

Oprócz opisanego w PI 6/2017 rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, istnieje również możliwość rozwiązania umowy bez jej wypowiedzenia, z winy pracownika lub pracodawcy oraz w związku z zaistnieniem określonych w kodeksie zdarzeń. Oczywiście każde wypowiedzenie należy złożyć na piśmie.

Więcej...

Prawo pracy w pigułce - Wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy, dni wolne

Kończąc cykl „Prawo pracy w pigułce", przedstawiamy informacje dotyczące wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopu, dni wolnych oraz zakresu obowiązków pracodawcy i pracownika. Poprzednio opisaliśmy m.in. kwestie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Jedną z naczelnych zasad prawa pracy jest zagwarantowanie pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Chociaż w żadnym przepisie prawa nie znajdujemy definicji pojęcia „wynagrodzenie za pracę" ustawodawca jako pierwszą i najważniejszą przesłankę w ustalaniu wynagrodzenia wskazuje, że musi być ono godziwe („PI" 6/2017). Ponadto, wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Wynagrodzenie pracownika jest zatem zindywidualizowane zależnie od rodzaju i jakości świadczonej na rzecz pracodawcy pracy.

Więcej...

Odpowiedzialność pracodawcy za szkody spowodowane przez pracownika

clause-684509 960 720Praca na rzecz pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą może być świadczona na różnych podstawach prawnych – w ramach umowy o pracę czy w oparciu o niepracownicze formy cywilnoprawnego zatrudnienia (umowa o dzieło, zlecenie). Wszelkie szkody w mieniu osoby trzeciej powstałe przy wykonywaniu pracy przez naszego pracownika będą naprawione w oparciu o przepisy kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.

Więcej...

Inwestycje budowlane i instalacje od strony prawnej

PrawoKażda szeroko rozumiana inwestycja budowlana pociąga za sobą konieczność zapewnienia odpowiedniego zaplecza prawnego. Jeśli chcemy budować dom jednorodzinny, budynek wielomieszkaniowy, dokonać jego modernizacji czy remontu musimy dysponować stosownymi dokumentami – decyzją o pozwoleniu na budowę, etc. Ale kiedy i na jaką inwestycję potrzebujemy odpowiedniego dokumentu? Kiedy nasze działania są zgodne z prawem?

Więcej...

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeReklama

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem