środa, grudzień 12, 2018

    Najnowsze wydanie


    PI 5/2018

Okładka

 

Wywiady, opinie, polemiki

Kotły czy pompy ciepła – w którą stronę zmierza rynek?

12

Od pewnego czasu w branży toczy się dyskusja na temat kierunku, w którym zmierza rynek urządzeń grzewczych? Czy będzie to rynek tradycyjnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi, czy rynek urządzeń grzewczych będzie należeć do instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii?

Tak postawione pytanie wydaje się być pytaniem retorycznym. Wyczerpalność zapasów paliw kopalnych jest faktem i nie da się tego obalić żadnymi teoriami spiskowymi, mówiącymi o niejasnych interesach bliżej nieokreślonych grup, mających swój interes w promowaniu energetyki odnawialnej kosztem dobra narodowego jakim jest węgiel. Tylko że tego węgla zaczyna w Polsce brakować.

Więcej...

Rok 2017 w branży instalacyjno-grzewczej – już dawno nie było tak dobrze

Przebieg roku 2017 w branży instalacyjno-grzewczej był bardzo interesujący. Po pewnym załamaniu, a raczej spowolnieniu w miesiącach marzec/kwiecień, rok charakteryzował się dużą aktywnością zakupową zarówno w obszarze urządzeń grzewczych o małej mocy, ale także urządzeń średniej i dużej mocy. Rok 2017 był wyjątkowy dla całej branży instalacyjno-grzewczej w Polsce jako dla całości.

Pierwszy kwartał 2017 roku, jeśli chodzi o sprzedaż urządzeń grzewczych i elementów instalacyjnych, był raczej przeciętny i nie zapowiadał zwyżek, które pozwoliły na tak wysoki wynik sprzedaży w całym 2017 roku. W II i III kwartale nastąpił pewien szok wynikowy w sprzedaży praktycznie u wszystkich producentów, który spowodował pewne niedowierzanie i w rezultacie weryfikacje spływających z rynku informacji sprzedażowych. Było to spowodowane także dość dużą rozbieżnością wyników, jeśli chodzi o wysokość sprzedaży u producentów i u dystrybutorów. Powodowało to pewne niedowierzanie na rynku i wątpliwości, co do zbieranych informacji, co wymusiło weryfikacje danych bezpośrednio u graczy rynkowych, którzy praktycznie każdy z osobna potwierdzili osiągane wyniki. IV kwartał 2017 roku w branży był już spokojniejszy i wzrosty były traktowane jako zjawisko odzwierciedlające aktualną sytuację rynkową oraz jako możliwość wykorzystania potencjału do polepszenia wyników firm w całym 2017 roku.

Więcej...

Z Finlandii do Polski: nowa metoda renowacji instalacji kanalizacyjnej w jeden dzień

27Wywiad z Zuzanną Okręglak-Hoty, prezesem zarządu w firmie Kanserwis

– Od niedawna oferują Państwo możliwość renowacji kanalizacji przy wykorzystaniu nieznanej dotychczas w Polsce technologii. Jest ona rekomendowana przede wszystkim jako niezwykle szybka, ale też ekologiczna, nieuciążliwa dla mieszkańców czy użytkowników budynku, a jednocześnie zapewniająca długotrwały efekt. Skąd wziął się ten pomysł?
– Z Finlandii, a w naszym przypadku także z Anglii, bo to tam, ja i mąż, zetknęliśmy się z informacjami o nowoczesnym rozwiązaniu Relining Group, którego specyficzną cechą jest unikatowy materiał wykorzystywany do bezinwazyjnej renowacji przewodów kanalizacyjnych – polimer Elastoflake o opatentowanym składzie. Wyróżnia się on m.in. bardzo krótkim czasem schnięcia, co daje temu rozwiązaniu istotną przewagę nad innymi, podobnymi metodami.

Więcej...

Potrzebujemy magazynów energii

5Obecnie mamy do dyspozycji coraz więcej instalacji produkujących prąd na niewielką skalę przy wykorzystaniu energii słonecznej czy wiatrowej. Służą one nie tylko zaspokojeniu potrzeb firm i samorządów, ale również gospodarstw domowych. Wytwarzana energia często jednak przekracza aktualne zapotrzebowanie, dlatego jej nadwyżki powinny być składowane w przeznaczonych do tego magazynach energii.

Więcej...

Dzień Budowlanych i Jubileusz XV-lecia MOIIB

5028 września Inżynierowie Mazowsza obchodzili tegoroczny Dzień Budowlanych, wspólnie z pracownikami i studentami Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, w ich siedzibie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Anita Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Elżbieta Lanc – wicemarszałek województwa mazowieckiego, Zbigniew Janowski – przewodniczący ZZ „Budowlani", Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT wraz z sekretarzem Jackiem Kubielskim, Wiktor Piwkowski – sekretarz generalny Zarządu Głównego PZITB, prof. Zbigniew Kledyński − wiceprezes i prof. Zbigniew Grabowski – prezes honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Robert Gieryło – p.o. dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej, prof. J. Rymsza − z-ca dyrektora Instytutu Budowy Dróg i Mostów, Roman Nowicki – były prezes Kongresu Budownictwa.

Więcej...

Wymiana kotłów gazowych w budynkach spółdzielni - Problemy z praktycznym stosowaniem dyrektywy ErP

7Praktyczne zastosowanie przepisów dyrektywy ErP w istniejących budynkach wielorodzinnych wyposażonych w instalacje z gazowymi kotłami z zamkniętą komorą spalania już w chwili wdrażania dyrektywy ErP w Polsce, ponad dwa lata temu, budziło sporo wątpliwości wśród ekspertów branży instalacji. Kwestia ta nie została wyjaśniona.

Więcej...

Osiągnęliśmy punkt krytyczny – jesteśmy na progu zmiany technologii grzewczej

2Wywiad z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

– Jesteśmy po kolejnym, VI Kongresie PORT PC. Jak Pan ocenia to wydarzenie z perspektywy organizatora?
– Sygnały, które dotarły do mnie, wskazują że był to najlepszy jak do tej pory Kongres naszego stowarzyszenia. Podobnie jak rok temu, a także podczas kilku ostatnich edycji, wydarzenie zgromadziło około 300 uczestników. Kongres wpisał się już na trwałe w naszą świadomość jako coroczne święto branży pomp ciepła. Jest to miejsce spotkań, rozmów czy ożywionej wymiany poglądów.

Więcej...

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeReklama

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem