środa, luty 21, 2018

 Najnowsze wydania

 EKO
Schowek02TRH
I&M 2/2017

PI 8/2017

001 Okładka PI08

001 Okladka IM02 2017

Zmiana wydawcy banner

Wywiady, opinie, polemiki

Z Finlandii do Polski: nowa metoda renowacji instalacji kanalizacyjnej w jeden dzień

27Wywiad z Zuzanną Okręglak-Hoty, prezesem zarządu w firmie Kanserwis

– Od niedawna oferują Państwo możliwość renowacji kanalizacji przy wykorzystaniu nieznanej dotychczas w Polsce technologii. Jest ona rekomendowana przede wszystkim jako niezwykle szybka, ale też ekologiczna, nieuciążliwa dla mieszkańców czy użytkowników budynku, a jednocześnie zapewniająca długotrwały efekt. Skąd wziął się ten pomysł?
– Z Finlandii, a w naszym przypadku także z Anglii, bo to tam, ja i mąż, zetknęliśmy się z informacjami o nowoczesnym rozwiązaniu Relining Group, którego specyficzną cechą jest unikatowy materiał wykorzystywany do bezinwazyjnej renowacji przewodów kanalizacyjnych – polimer Elastoflake o opatentowanym składzie. Wyróżnia się on m.in. bardzo krótkim czasem schnięcia, co daje temu rozwiązaniu istotną przewagę nad innymi, podobnymi metodami.

Więcej...

Potrzebujemy magazynów energii

5Obecnie mamy do dyspozycji coraz więcej instalacji produkujących prąd na niewielką skalę przy wykorzystaniu energii słonecznej czy wiatrowej. Służą one nie tylko zaspokojeniu potrzeb firm i samorządów, ale również gospodarstw domowych. Wytwarzana energia często jednak przekracza aktualne zapotrzebowanie, dlatego jej nadwyżki powinny być składowane w przeznaczonych do tego magazynach energii.

Więcej...

Dzień Budowlanych i Jubileusz XV-lecia MOIIB

5028 września Inżynierowie Mazowsza obchodzili tegoroczny Dzień Budowlanych, wspólnie z pracownikami i studentami Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, w ich siedzibie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Anita Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Elżbieta Lanc – wicemarszałek województwa mazowieckiego, Zbigniew Janowski – przewodniczący ZZ „Budowlani", Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT wraz z sekretarzem Jackiem Kubielskim, Wiktor Piwkowski – sekretarz generalny Zarządu Głównego PZITB, prof. Zbigniew Kledyński − wiceprezes i prof. Zbigniew Grabowski – prezes honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Robert Gieryło – p.o. dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej, prof. J. Rymsza − z-ca dyrektora Instytutu Budowy Dróg i Mostów, Roman Nowicki – były prezes Kongresu Budownictwa.

Więcej...

Wymiana kotłów gazowych w budynkach spółdzielni - Problemy z praktycznym stosowaniem dyrektywy ErP

7Praktyczne zastosowanie przepisów dyrektywy ErP w istniejących budynkach wielorodzinnych wyposażonych w instalacje z gazowymi kotłami z zamkniętą komorą spalania już w chwili wdrażania dyrektywy ErP w Polsce, ponad dwa lata temu, budziło sporo wątpliwości wśród ekspertów branży instalacji. Kwestia ta nie została wyjaśniona.

Więcej...

Osiągnęliśmy punkt krytyczny – jesteśmy na progu zmiany technologii grzewczej

2Wywiad z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

– Jesteśmy po kolejnym, VI Kongresie PORT PC. Jak Pan ocenia to wydarzenie z perspektywy organizatora?
– Sygnały, które dotarły do mnie, wskazują że był to najlepszy jak do tej pory Kongres naszego stowarzyszenia. Podobnie jak rok temu, a także podczas kilku ostatnich edycji, wydarzenie zgromadziło około 300 uczestników. Kongres wpisał się już na trwałe w naszą świadomość jako coroczne święto branży pomp ciepła. Jest to miejsce spotkań, rozmów czy ożywionej wymiany poglądów.

Więcej...

Analiza zewnętrznych kosztów spalania węgla i drewna - Szacunki dla domów jednorodzinnych w Polsce

Schowek01345W obowiązującym obecnie „Krajowym Programie Ochrony Powietrza do 2020 roku" [1] można znaleźć zapis – w planie średnioterminowych działań do 2020 r. – informujący o konieczności stworzenia modelu obliczeniowego dla określenia kosztów zdrowotnych przy ocenach skutków regulacji krajowych strategii oraz programów w zakresie energetyki i przemysłu, oraz uwzględniania kosztów zdrowotnych w kosztach zewnętrznych. Zdaniem autorów, tworzenie jakichkolwiek krajowych strategii czy programów dotyczących energetyki i przemysłu bez uwzględniania ponoszonych kosztów zewnętrznych może prowadzić do całkowicie błędnej polityki w tym zakresie. Przekonują o tym poniższe analizy.

Więcej...

Nowy model energetyki a innowacje

Schowek013Rosnący popyt na energię, redukcja emisji CO2, konieczność integracji rozproszonych źródeł energii oraz jej efektywna dystrybucja – to wyzwania, którym energetyka musi sprostać w najbliższych latach przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii.

Więcej...

homeWyszukiwarka

homeNewsletter

Repowermap

homeTagi

homeReklama

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem