envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

Z inicjatywy redakcji "Polskiego Instalatora" 11 września 2003 w przestronnych pomieszczeniach kongresowych hotelu GROMADA przy ul. 17 stycznia 32 odbyło się spotkanie fachowców branży instalacyjnej.


Kongres pierwotnie zaplanowany jako jednodniowa konferencja wspierająca targi INSTAL EXPO, po odwołaniu tych targów, okazał się ciekawą propozycją imprezy referatowo-wystawienniczej. Formuła ta sprawdziła się w praktyce, kongres bowiem odwiedziło 246 osób zainteresowanych zarówno wysłuchaniem referatów, jak i możliwością kontaktu z wystawcami.

Jako organizator kongresu założyliśmy, że - adekwatnie do nazwy - warto oprócz samych zagadnień technicznych poruszać też tematy związane z funkcjonowaniem firm na rynku, a więc zagadnienia finansowania budownictwa, podatku VAT, dotacji przedakcesyjnych, przetargów publicznych itp. - wszystko oczywiście pod kątem przedsiębiorstw naszej branży. Za najbardziej zaś ciekawe uznaliśmy przedstawianie powyższych zagadnień w jęciu stanu obecnego i przewidywanego po wejściu Polski do Unii, stąd więc pomysł na temat pierwszej edycji kongresu "Polski rynek instalacyjny w przededniu wejścia do UE".

 

Kongres poparli: LOTOS RED - sponsor główny, CAPRICORN, RUG RIELLO, SIGARTH, UNIWERSAL, VORTEX-HERMANN oraz "Rynek Instalacyjny" i "Chłodnictwo i Klimatyzacja".


W ciągu siedmiu godzin uczestnicy kongresu wysłuchali 11 referatów (spis referatów poniżej) oraz 7 prezentacji firm. Tempo było więc bardzo szybkie, tematyka różnorodna. Podczas zaś przerwy był czas na zadawanie pytań referentom i rozmowy z wystawcami. 

KONGRES TECHNICZNO-EKONOMICZNY INSTALATORÓW wpisuje się na stałe w kalendarz imprez instalacyjnych i już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejną edycję za rok we wrześniu 2004.

Uczestnicy kongresu z uwagą słuchali referatów

Kongresowi towarzyszyła wystawa firm branży instalacyjnej. Tu można było spokojnie porozmawiać czy... złożyć zamówienie

Stoisko głownego sponsora kongresu, firmy LOTOS RED

LOTOS RED zorganizował konkurs wśród uczestników kongresu - podczas losowania wygranych dużo było śmiechu i zabawy

 

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONGRESIE

1. "Jak realizować nowe instalacje wodociągowe i ogrzewcze w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
Autor: mgr inż. Marek Płuciennik, Zakład Ogrzewnictwa COBRTI INSTAL

2. "Stan normalizacji z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji w przededniu wstąpienia Polski do UE"
Autor: dr inż. Marian Rubik, Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa I Wentylacji, PW Inżynieria Środowiska, Przewodniczący KT nr 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji

3. "Nowości w programach Audytor"
Autor: mgr inż. Piotr Wereszczyński, autor pakietów programów do obliczania m.in. zapotrzebowania na ciepło, projektowania instalacji c.o., zimnej i ciepłej wody użytkowej

4. "Nowe przepisy dotyczące legalizacji ciepłomierzy, czyli możliwe 100 mln PLN strat"
Autor: mgr inż. Andrzej Walczyna, ANTAP Grupa, Łomianki

5. "Rynek zamówień publicznych - procedury i patologie"
Autor: mgr inż. Bożena Hawrylczuk, Krajowy konsultant ds. zamówień publicznych PKT SGGiK

6. "Zalecane warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL"
Autor: mgr inż. Marek Płuciennik, Zakład Ogrzewnictwa COBRTI INSTAL

7. "Nowa wersja pakietu InstalSystem - przełom graficznym projektowaniu instalacji wewnętrznych"
Autor: mgr Grzegorz Guzy, współautor programów komputerowych do obliczania m.in. instalacji c.o. oraz zimnej i ciepłej wody, pracownik InstalSoft

8. "Warunki finansowania budownictwa", podtytuł "Czy z VAT-em można racjonalnie - stan po 1 maja 2004 roku"
Autor: Ryszard Kowalski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa, Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych

9. "Fundusze przedakcesyjne dla polskich przedsiębiorstw (Sapard, Phare)"
Autor: Marek Szymański, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych UAM, Doradca ds. funduszy europejskich

10. "Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej w świetle wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
Autor: mgr inż. Marek Płuciennik, Zakład Ogrzewnictwa COBRTI INSTAL

11. "Proces legalizacji wyrobów budowlanych, przeznaczonych do powszechnego stosowania w budownictwie obowiązujący obecnie i przewidywany po wejściu Polski do UE"
Autor: mgr inż. Marek Piwowarczyk, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Prezentacje firm (w kolejności wystąpień): LOTOS RED, RUG RIELLO, RETTIG HEATING, UPONOR, GAZEX, ORAS, VECTOR SOFT

Małgorzata Tomasik

 


 

pi