envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

III Kongres INSTALEXPO odbył się w dniach 27-28 września 2005 w Warszawie w Centrum Kongresowym Gromada. Od pierwszej edycji w 2003 roku kongresy przyjęły formułę konferencyjno-wystawienniczą. Druga edycja została dodatkowo wzbogacona o konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora".


KONGRESY INSTALEXPO odbywają się pod określonymi hasłami, z ściśle ukierunkowaną tematyką paneli konferencyjnych. Hasło obecnej, III edycji kongresu to "Zarządzanie energią i mediami w instalacjach technicznych budynku". Dużo więc było o standardach energetycznych w różnym ujęciu i w różnych sektorach budownictwa, zużyciu energii i mediów, możliwościach oszczędzania zarówno w ujęciu konkretnych rozwiązań i urządzeń technicznych, jak i regulacji w prawodawstwie polskim czy nowych propozycjach legislacyjnych. W sumie można było wysłuchać 20 referatów, kilkunastu prezentacji, zapoznać się z ofertą ponad 20 producentów bądź na stoiskach wystawców bądź informatorów i prospektów dołączonych do materiałów kongresowych.


Kongres patronatem objęli:

 

  • Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej Kierownik Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji - prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
  • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Przewodniczący - mgr inż. Wiesław Olechnowicz
  • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej dr inż. Artur Rusinowicz
  • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Warszawski Prezes - mgr inż. Jan Bylicki
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  • portal www.wentylacja.com.pl
  • Dom Wydawniczy Medium ("Rynek Instalacyjny")


Organizatorzy III KONGRESU INSTALEXPO:

wydawnictwa - INSTALATOR POLSKI I EURO-MEDIA (redakcje miesięczników - "Polski Instalator", "Elektroinstalator", "Chłodnictwo i Klimatyzacja"), oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji.


Wystawcy:

 

1. BSH Klima
2. EuroHeat
3. Gazex
4. Instalator Polski i Euro-Media
5. Istpol
6. Konwektor
7. Medium
8. Merten
9. Poujoulat
10. Rosenberg
11. Schneider
12. Smay
13. SFA
14. Uniwersal
15. Wolf
16. Wydawnictwo Seidel-Przywecki
17. Viessmann

Prezentacje firm podczas paneli konferencyjnych:
1. Afriso-Euro-Dynamika
2. Bitner
3. EuroHeat
4. Flakt Woods x2
5. Grundfos
6. Gazex
7. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego
8. RUG Riello
9. Viessmann x2
10. Umet


"Złoty Instalator” 2005


Konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora" od pierwszych edycji był integralną częścią targów Instal Expo, targów powołanych do życia w 1992 roku z inicjatywy miesięcznika "Polski Instalator". Targi te przez lata odbywały się w Pałacu Kultury i Nauki i były pierwszą branżową imprezą wystawienniczą cieszącą się wielkim zainteresowaniem firm pragnących pokazać swoje nowości i zwiedzających. Zjeżdżali na nią specjaliści z całego kraju, statuetka zaś Złotego Instalatora stała się prestiżową nagrodą, o którą zabiegają firmy. Przyznawana jest ona producentom za nowoczesne produkty, urządzenia, rozwiązania techniczne w branży instalacyjnej.

Po zmianie formuły targowej Instal Expo na kongresową w roku 2003 i utworzeniu Kongresów INSTALEXPO wrócono też do Konkursu "Złoty Instalator".

Organizatorami konkursu "Złoty Instalator" jest miesięcznik "Polski Instalator" i Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji.

W ciągu roku odbywają się dwie edycje konkursu o "Złotego Instalatora":

  • edycja wrześniowa z uroczystym wręczeniem statuetek podczas Kongresów INSTALEXPO;
  • edycja wiosenna, której wyniki ogłaszane są podczas Wiosennej Gali Instalatorów.


W odróżnieniu od edycji wrześniowej, w wiosennym konkursie nagradzane są firmy za różnorodne formy działalności m.in. za organizację handlu, kształcenia specjalistów branżowych, czy wzorowe wykonanie instalacji.

III Kongres INSTALEXPO miał miejsce w Hotelu Gromada w dniach 27-28 września 2005. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbyło się pierwszego dnia na terenie wystawy towarzyszącej Kongresowi o godz. 13.40.Laureaci konkursu "ZŁOTY INSTALATOR" 2005


1. AFRISO-EURO-DYNAMIKA Sp. z o.o. z Czekanowa za 3-drogowe zawory mieszające typu 3 MG ESBE

2. BORYSZEW S.A. z Sochaczewa za płyny ERGOLID A i ERGOLID EKO chroniące przed zamarzaniem instalacje grzewcze, klimatyzacyjne i chłodnicze

3. EUROHEAT Sp. z o.o. z Kosakowa za aparat grzewczo-wentylacyjny VOLCANO VR

4. IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. z Łodzi za gazowy, dwufunkcyjny kocioł STAR w wersji z otwartą lub zamkniętą komorą spalania o mocy 23 kW wraz ze sterowaniem cyfrowym modulującym

5. RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z Torunia za wiszący, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny KOMPAKT GREEN 25 e.s.i. Turbo wraz z modułem dwóch stref grzewczych 

 


 

pi