envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

Ósmy już raz redakcja Polskiego Instalatora zorganizowała Kongres INSTALEXPO. Jak co roku odbył się on w Warszawie, tym razem w Airport Hotel Okęcie przy ulicy 17 Stycznia 24. Uczestnicy, którzy 30 września licznie przybyli do hotelu mieli okazję wysłu­ chać 11 prelekcji przygotowanych przez specjalistów w swoich branżach. Prezes Piotr Woźniak, krótkim wystąpieniem otworzył tegoroczny kongres. Tradycyjnie przy organizacji INSTALEXPO obecna była Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej I Klimatyzacji.


Patronat nad INSTALEXPO objęły: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Główną tematyką Kongresu były odnawialne źródła energii. Temat bardzo modny w ostatnich latach i taki, który przez kilka następnych na popularności tylko zyska. Zastosowanie kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz innych urządzeń wykorzystujących energię odnawialną jest już nie tylko kwestią prestiżu. Inwestor coraz częściej interesuje się tymi źródłami energii ze względu na możliwe zyski ekonomiczne, jak i wymagania dotyczące zwiększenia udziału OZE w rynku energetycznym Polski.

Jednym z tematów, który wzbudził duże zainteresowanie był temat pozyskiwania funduszy na OZE. Do Edyty Łobody po wystąpieniu ustawiały się kolejki chętnych na dalsze rozmowy. Referaty poruszały również takie problemy jak systemy powietrzno spalinowe do kotłów kondensacyjnych. Był również temat zobowiązań Polski do wypełnienia dyrektywy unijnej dotyczącej ochrony przed ściekami. Bożenna Toczyłowska mówiła o ochronie przed bakterią Legionella a Mariusz Borkowski z firmy Honeywell pokazał jak zabezpieczyć instalację wody sieciowej przed skażeniem wtórnym.

Goście InstalExpo Dr Jerzy Sowa z Politechniki Warszawskiej.
Dr Jan Siedlaczek o systemach powietrzno-spalinowych Dyrektor Tomasz Malowany (SGGIK) odczytuje protokuł z obrad Sądu Konkursowego Złotego Instalatora.
Pani Edyta Łoboda o pozyskiwaniu funduszy OŹE Zenon Świgoń o sytuacji ścieków w Polsce


Drugi już raz jednocześnie z Kongresem odbyło się Forum Doradcy Energetycznego pod hasłem „Jak odnieść sukces w zawodzie doradcy energetycznego”. Impreza organizowana przez redakcję dwumiesięcznika Doradca Energetyczny. Takie połączenie dwóch konferencji dawało możliwość wyboru konkretnych referatów, co było atrakcyjną ofertą dla uczestników. 

Podczas przerw kawowych, poza rozmowami między wieloletnimi znajomymi z branży, była możliwość zapoznania się z ofertą firm, które swoją obecnością wspierały oba przed­ sięwzięcia. Firmy Makroterm, Profitor, Rehau, Uniwersal, Viessmann, oraz Wolf przedstawiały na swoich stoiskach nowości jak i od wielu lat sprawdzające się rozwiązania.

Najważniejszym momentem dla firm z branży było uroczyste rozdanie statuetek Złotego Instalatora.
To już XVIII raz firmy walczyły o tę prestiżową nagrodę. Niestety w konkursie przewidziane jest tylko 5 nagród, a nie da się ukryć, że więcej produktów śmiało to wyróż­ nienie mogło dostać. Tym razem spośród 12 zgłoszonych produktów Sąd Konkursowy przyznał statuetkę:

 


Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom Kongresu oraz Forum dziękujemy i zapraszamy ponownie. Do zobaczenia za rok!

 

tekst: Radosław Wroński,
zdjęcia: Anna Frącz,
Ryszard Staniszewski

 


 

pi