envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

27 października w hotelu Jan III Sobieski w Warszawie podczas IX Kongresu InstalExpo organizowanego przez naszą redakcję przy współudziale Polskiej Korporacji Techniki SGGiK obchodziliśmy również nasze 20-lecie. Współorganizatorem Kongresu, jak zawsze, była Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.


Hasłem przewodnim Kongresu było "Bezpieczeństwo, Jakość, Oszczędzanie – trzy kroki do sukcesu". Podczas wystąpień prelegenci poruszali tematy, w których zawarte były te trzy główne hasła.

W tym roku równolegle z IX Kongresem InstalExpo odbyło się III Forum Doradcy Energetycznego. Kongres rozpoczął się panelem inauguracyjnym, wspólnym dla obu wydarzeń. Dalszy ciąg konferencji przebiegał już osobno, podzielony na 3 panele tematyczne. Podczas kongresu wygłoszono 12 referatów. Każde z wystąpień było poświęcone ciekawym zagadnieniom i poruszało niekiedy dość kontrowersyjne tematy, co pobudzało słuchaczy do zadawania pytań.

W panelu inauguracyjnym, prezentacja pana Janusza Starościka (Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych) "Przyszłość energii słonecznej w rynku grzewczym" pokazała sytuację rynku polskiego oraz przykłady rozwoju energetyki słonecznej w Niemczech. Następnie pan Tomasz Sumera (Tarnowski Oddział Naczelnej Organizacji Technicznej), który w wystąpieniu „Modernizacja techniczna instalacji i zastosowanie OZE jako sposób poprawy bilansu energetycznego domów, osiedli i dużych obiektów budowlanych” przedstawił wpływ poprawy sprawności instalacji grzewczej i zastosowania ekonomicznie uzasadnionych instalacji OZE na poprawę bilansu energetycznego oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków.

 

PRELEGENCI
Janusz Starościk Tomasz Sumera Sebastian Wall
Marek Płuciennik Jerzy Baryłka Wojciech Koral
Maciej Mijakowski Grzegorz Ojczyk Grzegorz Kubicki
Zenon Swigoń Jerzy Chodura Marcin Ziombski


Panel pierwszy poświęcony był zagadnieniom "Jakości", jako prelegenci wystąpili: Sebastian Wall (Instytut Techniki Budowlanej), Marek Płuciennik (Instytut Techniki Budowlanej) oraz Jerzy Baryłka (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego). Podczas tego panelu można było posłuchać m.in. o: przepisach prawa budowlanego, obejmują-cego zagadnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych, wybranych wymaganiach w zakresie instalacji technicznosanitarnych, zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wprowadzaniu wyrobów budowlanych na rynek.

Po krótkiej przerwie słuchacze podczas drugiego panelu, którego hasłem przewodnim było "Oszczędzanie" – co znalazło odzwierciedlenie w wystąpieniach – mogli przyjrzeć się prezentacjom: Wojciecha Korala (Politechnika Śląska w Gliwicach) "O zaletach i wadach oszczędzania wody", Macieja Mijakowskiego (Politechnika Warszawska) "Odzysk ciepła – chłodzenie powietrza wentylacyjnego" oraz Grzegorza Ojczyka (NTTG – Nowoczesne Technologie w Technice Grzewczej) "Błędy w termomodernizacji instalacji".

Ostatni panel pod hasłem "Bezpieczeństwo" swoimi wystąpieniami uświetnili: Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska), mówiąc o skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu, Zenon Świgoń (Rzeczoznawca PZITS) "Intensywne opady, dlaczego wybijają studzienki", Jerzy Chodura (Sun Engineering) "Czynniki gwarantujące jakość w słonecznych systemach grzewczych" oraz Marcin Ziombski (Korporacja Kominiarzy Polskich) z prezentacją – problemy z wentylacją a bezpieczeństwo.

Podczas przerw, które jak zwykle okazały się za krótkie, odbywały się rozmowy kuluarowe i nawiązywano kontakty biznesowe i towarzyskie. Poza konferencją uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowościami prezentowanymi na wystawie towarzyszącej naszej imprezie. Wśród wystawców były firmy: Carrier, Energa, ESBE, Flamco, Gazex, Immergas, Merserwis, Smay, Uniwersal, Valvex, Viessmann.

 

WYSTAWCY


Jak zawsze słuchacze chętnie odwiedzali wystawców, rozmawiali o prezentowanych produktach, nowych rozwiązaniach technicznych. Do ich dyspozycji były katalogi, płyty CD i wszelkie materiały reklamowe, które można było otrzymać w stoiskach wystawców. Po części konferencyjnej wszyscy goście Kongresu zostali zaproszeni na uroczysty bankiet z okazji 20-lecie Polskiego Instalatora.

Tą ważną część InstalExpo rozpoczął przemówieniem pan prezes Władysław Polesiński, opowiadając o historii Polskiego Instalatora, o tym jak powstał pomysł i jak go realizujemy jako wydawnictwo wydając czasopismo Polski Instalator. Następnie głos zabrał nowy prezes pan Paweł Garlak, który dołączył do naszego Wydawnictwa dosłownie kilka dni przed Jubileuszem.

Również nowa Redaktor naczelna Polskiego Instalatora – Beata Stępień-Niedźwiedź – przedstawiła Gościom uroczystości historię targów i Kongresu InstalExpo, prezentując zdjęcia i fakty historyczne. Po przemówieniach przyszedł czas na podziękowania i wręczanie okolicznościowych podarunków na ręce pana Władysława Polesińskiego za wieloletnią współpracę. Na koniec, jak podczas świętowania każdej rocznicy, nie mogło zabraknąć lampki szampana i tortu, oczywiście w kształcie miesięcznika. Za nami 20 lat, a przed nami kolejny rok do X Kongresu InstalExpo, na który już dziś serdecznie zapraszam.

Jak co roku podczas InstalExpo zostali uroczyście ogłoszono laureatów jesiennej edycji konkursu o nagrodę Złotego Instalatora i wręczono statuetki. Nagroda Złotego Instalatora jest nagrodą honorową. Organizatorami konkursu są Instalator Polski, wydawca miesięcznika Polski Instalator oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

W tym roku – wyjątkowo – komisja przyznała 6 statuetek. Sąd Konkursowy obradował w składzie:

Przewodniczący Sądu – prof. Bogdan Mizieliński, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej,
Sekretarz Sądu – Tomasz Malowany, Polska Korporacja Techniki SGGiK,
Piotr Czerwiński – Polska Korporacja Techniki SGGiK,
Andrzej Kaczorowski – Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa,
Wiesław Olechnowicz – Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa,
Andrzej Sław – Centrum Szkolenia Gazownictwa,
Beata Stępień-Niedźwiedź – redakcja Polskiego Instalatora.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń Sąd Konkursowy na posiedzeniu 10 października 2011 r. postanowił nagrodzić następujące firmy:

IMMERGAS POLSKA – za kolektor słoneczny płaski z absorberem aluminiowym o meandrycznym układzie hydraulicznym EPMA 2.0 (4.0),
KAN – za złączki instalacyjne KAN-therm Press LBP,
ROBERT BOSCH (JUNKERS) – za technologię inteligentnego, hybrydowego sterowania współpracą systemu solarnego i kotła gazowego Solar ControlUnit Inside,
SMAY – za kompaktową jednostkę napowietrzającą iSWAY-FC®,
UNIWERSAL – za system nawiewno-wywiewny Flow,
VIESSMANN – za kompaktową centralę grzewczą Vitosolar 300-F.

Wszystkim firmom nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszam do zapoznania się z prezentacjami nagrodzonych produktów w tym wydaniu PI

 

Tak to się zaczęło...

Pierwszy numer Polskiego Instalatora ukazał się jesienią 1991 r.
Liczył 28 stron (z okładkami)
Kosztował 23 000 zł
Redaktorem naczelnym był Marian Rubik
Redakcja zarejestrowana była przy ul. Zwierzynieckiej 3/25

Do dnia dzisiejszego wydanych zostało 209 numerów Polskiego Instalatora

Założycielami wydawnictwa Instalator Polski w 1991 r. byli:

  • 1/3 Gentner Verlag Stuttgart
  • 1/3 Bohman Verlag Wien
  • 1/3 Compalmanach Wien

Przedstawicielem udziałowców został Władysław Polesiński

Przez 20 lat istnienia Polski Instalator miał czterech redaktorów naczelnych. Byli to: Marian Rubik, Krzysztof Łoskot, Małgorzata Tomasik i obecnie jest Beata Stępień-Niedźwiedź

Pismo redagowali: Wiesława Kowalska, Ewa Reinhard, Grzegorz Dudek, Sylwia Śmiecińska, Beata Zielińska, Karolina Smoderek, a w obecnym składzie redakcji są: Anna Rolewicz-Kalińska i Anna Frącz

Polski Instalator przez 20 lat miał 48 497 prenumeratorów

Z miesięcznikiem nieodłącznie związany jest Konkurs o nagrodę Złotego Instalatora. Statuetki przyznawane są od 1993 r.

W latach 1993-2011 przyznano 91 Statuetek Złotego Instalatora. Wręczano je 18 razy
  • 11 statuetek otrzymała firma VIESSMANN
  • 5 statuetek – ROBERT BOSCH (JUNKERS)
  • 4 statuetki – GRUNDFOS
  • 3 statuetki – DE DIETRICH
Po 2 statuetki otrzymały firmy: AFRISO (ESBE) • AQUATHERM • BIAWAR • BUDERUS • DANFOSS • EUROHEAT • GEBERIT • IMMERGAS • METRON • NIBE • ROTHENBERGER • RUG RIELLO • SMAY • UNIWERSAL • VITROSERVICE CLIMA • WOLF

Ogółem nagrodzonych zostało 57 firm.

 

 

Beata Stępień-Niedźwiedź
Redaktor Naczelna

 


 

pi