poniedziałek, luty 18, 2019

    Najnowsze wydanie


 PI 9_10/2018
Okładka 9 10

 

Uzdatnianie wody pitnej w budynkach jednorodzinnych

42W ostatnich latach coraz częściej zwracamy uwagę na jakość wody. Nic w tym dziwnego, bo jej parametry mają ogromny wpływ na smak przygotowywanych w kuchni potraw, kondycję skóry po kąpieli, a także efektywność i żywotność sprzętu AGD. Co decyduje o jakości wody i w jaki sposób można ją uzdatnić, by miała pożądane właściwości? – Przyjrzyjmy się najczęściej wykorzystywanym w tym celu rozwiązaniom.

43Wielu inwestorów, rozpoczynając budowę domu, w początkowej fazie inwestycji, bagatelizuje kwestię oczyszczania wody, po czym z reguły zbyt późno uświadamia sobie, jak ważna jest to sprawa. By uniknąć niepotrzebnych kosztów, uzdatnianie wody trzeba wziąć pod uwagę już na etapie planowania budowy – uwzględniając rozwiązania adekwatne do rodzaju źródła zasilania w wodę oraz jakości dostarczanej wody.
W gospodarstwach domowych źródłem zasilania może być sieć wodociągowa bądź własne ujęcie. W pierwszym przypadku zazwyczaj jedynym uciążliwym wskaźnikiem jest twardość ogólna, w drugim – uzdatnianie wody, w zależności od jej składu, może wymagać zastosowania różnego rodzaju filtrów oraz urządzeń. Jednak z punktu widzenia odbiorcy najważniejsze jest, aby uzdatniana woda była smaczna, nie miała barwy i zapachu, nie pozostawiała osadów oraz nie była szkodliwa dla zdrowia. Jeśli chodzi o wymagania formalne dotyczące parametrów wody w gospodarstwach domowych, to podstawowym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 (DzU z 2015 r., poz. 1989), dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wymagania te zostały przedstawione w tabelach 1 oraz 2.

44Najczęstsze problemy z wodą z własnego ujęcia
Wody podziemne, w przeciwieństwie do wód powierzchniowych, charakteryzują się raczej stałym składem fizyko-chemicznym, który zależy od kilku czynników: rodzaju oraz budowy skał, z którymi woda ma kontakt, stopnia ich zwietrzenia, uziarnienia, a także stopnia kontaktu z wodami powierzchniowymi i opadowymi.
Poziom mineralizacji wód podziemnych będzie natomiast zależał od głębokości warstwy wodonośnej i będzie rósł wraz z głębokością. Do występujących w największych ilościach pierwiastków w formie anionów można zaliczyć: wodorowęglany, siarczany i chlorki. Do kationów natomiast: wapń, magnez, sód, potas, żelazo i mangan.
W wodach podziemnych najczęściej przekroczonym wskaźnikiem jest żelazo oraz mangan. Duże stężenia tych pierwiastków w wodzie pitnej nadają jej specyficzny zapach i posmak oraz odpowiadają za powstawanie osadów i zacieków na armaturze łazienkowej i na praniu. Ponadto w osadach, które odkładają się w sieciach wodno-kanalizacyjnych, mogą rozwijać się bakterie odpowiedzialne za wtórne zanieczyszczenie wody.
Przekroczeniom ilości żelaza i manganu zazwyczaj towarzyszy również wysoka mętność, jednak po usunięciu żelaza i manganu z wody mętność również zostanie zmniejszona. Kolejnym często przekroczonym wskaźnikiem w wodzie pobieranej z przydomowego ujęciajest amonowy jon, który zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia nie ma bezpośredniego znaczenia dla ludzkiego zdrowia, lecz może przyczynić się do:

  • zmniejszenia skuteczności dezynfekcji wody;
  • utrudnić usuwanie manganu;
  • wpływać na smak i zapach wody.

4145Wskaźnikiem często wymagającym redukcji, pomimo iż jego wartość zazwyczaj mieści się w granicach przepisów, jest twardość ogólna, którą wywołują substancje rozpuszczone w wodzie, głównie sole wapnia i magnezu. Wysoka twardość ogólna odpowiedzialna jest za powstawanie nieestetycznych zacieków na armaturze łazienkowej, a także osadów w czajnikach oraz w kotłach grzewczych.

W zakresie badań mikrobiologicznych, w wodach podziemnych mogą występować takie bakterie jak Eschericha coli oraz Enterokoki. Eschericha coli jest organizmem wskaźnikowym, którego obecność świadczy o tym, że wystąpiło skażenie wody (najczęściej trafia ono do wody z fekaliami). Bakterie z tej rodziny mogą w określonych warunkach być odpowiedzialne za wywołanie biegunek, zakażeń układu moczowego, a nawet zapalenia opon mózgowych, na które szczególnie narażone są osoby o obniżonej odporności i dzieci. Enterokoki, czyli paciorkowce kałowe, żyją w wodzie dłużej, a ich obecność świadczy o dawnym (trwającym) zanieczyszczeniu kałem ludzkim.

Podstawa: filtracja wstępna
Podstawowym sposobem uzdatniania wody, wymaganym również przez producentów urządzeń uzdatniających wodę zasilającą instalacje, jest filtracja wstępna. Filtr wstępny dobierany jest na podstawie wymaganych przepływów, a stosuje się go w celu ochrony instalacji oraz głowic urządzeń uzdatniających wodę przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami stałymi, takimi jak: piasek, blaszki rdzy czy resztki materiałów uszczelniających. Filtracja wstępna ma na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, a tym samym zapewnienie ochrony przewodów oraz zainstalowanej armatury przed korozją i zakłóceniami w działaniu. Skuteczność filtracji, czyli wielkość najmniejszych usuwanych cząstek, zależna będzie od zastosowanego wkładu filtracyjnego. Zazwyczaj w instalacjach stosuje się wkłady filtracyjne o skuteczności filtracji od 50 do 100 μm.

Napowietrzanie
Napowietrzanie wody, czyli aeracja, to najczęściej stosowany sposób uzdatniania wody, gdy występują w niej związki żelaza lub manganu. Polega on na nasycaniu wody tlenem, dzięki czemu następuję utlenienie jonów żelaza z Fe (II) do Fe (III). W stacjach uzdatniania wody podziemnej dla domów jednorodzinnych zazwyczaj do napowietrzania stosuje się aspiratory.

(...)


Autor: Marcin Chmielewski, dyrektor
sprzedaży w BWT Polska Sp. z o.o.


asas

Jeśli chcesz przeczytać pełną treść artykułu zamów prenumeratę lub e-wydanie.

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem