envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Instalacje sanitarne

Wodomierz, jak sama nazwa wskazuje, służy do kontrolowania ilości zużytej wody. Aby odpowiednio dopasować go do instalacji, musimy określić: jakiej wielkości urządzenie potrzebujemy, sposób pomiaru oraz jakie są warunki montażu i eksploatacji. Najważniejsza jest jednak wielkość strumienia objętości wody, jaką dane urządzenie ma mierzyć.

Każdy z rodzajów rur stosowanych w instalacjach wymaga innego systemu łączenia. Firmy wprowadzają na rynek rozmaite rozwiązania, dopasowane do proponowanych przez nie systemów. W poniższym artykule autor omawia najczęstsze problemy i niebezpieczeństwa związane z zastosowaniem konkretnych rozwiązań oraz dokonuje przeglądu najnowszych dostępnych systemów łączenia rur z w zależności od tworzywa, z jakich je wykonano.

Jeszcze kilkanaście lat temu podstawowym elementem instalacji były rury ze stali. Obecnie używa się ich coraz rzadziej: zastąpiły je rury z takich materiałów jak miedź i tworzywa sztuczne.

48W Polsce upowszechniły się systemy rozliczeń opłat za ciepło na podstawie wskazań podzielników, które nieprawidłowo naliczają jego zużycie. Błędy rejestracji zużycia wraz z błędami w definiowaniu kosztów, które można rozliczać na podstawie wskazań podzielników, przyczyniły się do powstawania dużych nieprawidłowości w rozliczeniach i niechęci do korzystania z podzielników. A to przynosi ogromne straty zarówno polskiej gospodarce, jak i indywidualnym użytkownikom. Dlatego do tematu trzeba wracać, prostując mankamenty i proponując rozwiązania.

57Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w dniu 31 marca 2004r. została ustanowiona dyrektywa o przyrządach pomiarowych zwana potocznie MID (Measuring Instruments Directive). Powyższa dyrektywa obejmuje dziesięć kategorii przyrządów pomiarowych, w których skład wchodzą również wodomierze do wody.

MID należy do grupy dyrektyw nowego podejścia, wdrażających system oceny zgodności, zastępujący – w przypadku przyrządów pomiarowych – dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu legalizacji pierwotnej. Unijna dyrektywa weszła w życie 30 października 2006 r. Stopień dokładności nie będzie określany przez klasę, lecz przez współczynnik R (im większa wartość współczynnika tym wodomierz dokładniejszy).


82

84

 

 

77Pomiary zużycia wody w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i innych w Polsce dokonywane są już od ponad 20 lat, głównie wykonywano je na podstawie wskazań wodomierzy. Były, a może czasem nawet i są jeszcze obiekty, gdzie wodomierz nie był instalowany, a ilość zużycia wody przyjmowana do rozliczeń była wg ryczałtu. Dla wielu osób to mało sprawiedliwy sposób rozliczeń, gdyż ludzie tym bardziej oszczędzają dane medium (w tym przypadku wodę) im bardziej im się to opłaca.

Opomiarowanie zużycia wszystkich mediów jest usankcjonowane prawnie w Polsce – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.), każdy budynek powinien być wyposażony w urządzenia do pomiaru ilości zużycia zimnej i ciepłej wody oraz ewentualnie dostarczanego ciepła. Obowiązek zadbania o takie wyposażenie leży po stronie zarządcy nieruchomości lub właściciela budynku mieszkalnego.

87Podwieszane misy sedesowe, mocowane na niewidocznym stelażu, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród praktycznych rozwiązań łazienkowych. Zabudowując mało estetyczne elementy ubikacji, takie jak zbiornik spłuczki czy rura odpływowa, zyskuje się nie tylko atrakcyjniejszy wygląd i dodatkową przestrzeń w łazience, ale i łatwiejsze sprzątanie podłogi.

Wraz z modą na stelaże podtynkowe w łazienkach na rynku pojawiło się wiele rodzajów tego typu produktów, oferowanych przez czołowych dostawców branży instalacyjnej. Zyskały one sporą popularność, a ich sprzedaż systematycznie wzrasta.

Dobór rozwiązań
Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wyróżnia się stelaże do zabudowy ciężkiej i lekkiej.


 

pi