envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Instalacje sanitarne

66Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy formalne możemy załatwić razem z pozwoleniem na budowę domu, dołączając stosowne dokumenty do wniosku. Uzyskane pozwolenie umożliwi nam również budowę przyłączy.

Przyłącze wodociągowe
Każde przyłącze wodociągowe rozpoczyna się na przewodzie sieci wodociągowej, która zazwyczaj zlokalizowana jest w ulicy. Istniejąca sieć wodociągowa, do której będzie włączane projektowane przyłącze najczęściej jest wykonana z 

dwóch typów materiałów:

  • metale (stal, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne);
  • tworzywa sztuczne (PE, PVC, GRP).

92Spędzenie jesieni życia we własnym domu i w znanym otoczeniu to dość powszechne i całkowicie zrozumiałe życzenie wielu seniorów. Można je spełnić przystosowując mieszkanie, a zwłaszcza łazienkę i jej wyposażenie do potrzeb osób w zaawansowanym wieku. Ułatwiają one codzienne życie i zapewniają wysoki komfort wszystkim domownikom.

Łazienka powinna pełnić nie tylko funkcje higieniczne, ale stanowić również oazę relaksu. Dlatego dobre rozplanowanie jej przestrzeni jest szczególnie ważne.

88Decydując się na zamontowanie odwodnienia liniowego, powinniśmy już na etapie budowy instalacji przewidzieć wyprowadzenie podejścia do pionu kanalizacyjnego na odpowiedniej wysokości nad stropem. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnej ingerencji w pion kanalizacyjny i posadzkę oraz zapewni odpowiedni spadek przewodów. Kontynuujemy tematykę rozpoczętą w numerze 3/2018.

Odpływy liniowe pionowe (ścienne)
Alternatywą dla odpływów liniowych podłogowych są odpływy ścienne tj. montowane w ścianie natrysku. Tego typu rozwiązania zaleca się stosować w łazienkach, w których zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe. Zainstalowanie takiego rozwiązania nie wymaga ingerencji w warstwę posadzki, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia rur.

98Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy formalne możemy załatwić razem z pozwoleniem na budowę domu, dołączając stosowne dokumenty do wniosku. Uzyskane pozwolenie umożliwi nam również budowę przyłączy.

Każdy kto podejmuje się budowy domu mieszkalnego, musi wiedzieć, że niezbędne jest podłączenie do budynku mieszkalnego odpowiednich mediów. Po pierwsze jest to prąd, bez niego w dzisiejszych czasach nie da się funkcjonować. Poza tym niezbędne jest podłączenie wody. I tutaj może to być albo wodociąg albo przyłącze od studni oraz niezbędne podłączenie do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika bezodpływowego. Bo jakoś trzeba wodę dostarczyć i usuwać. Trzecie medium to gaz. Artykuł dotyczył będzie tylko przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

65Instalacje sanitarne, ze względu na rodzaj instalowanych produktów, dzielimy na publiczne i te domowe. Rynek sanitarny w budynkach użyteczności publicznej jest złożony, gdyż dotyczy wyposażenia budynków o różnych funkcjach, związanych z edukacją, administracją, rozrywką, osobami starszymi, transportem, zakładami opieki zdrowotnej, hotelarstwem, czy sportem... Jest to również rynek bardzo wymagający, gdyż jest zupełnie inny niż rynek domowy. Produkty są bardziej techniczne i muszą gwarantować odporność, oszczędność, bezpieczeństwo oraz higienę...

Kompleksowe instalacje budynków publicznych powstają według specjalistycznych projektów, które integrują różnego rodzaju rozwiązania: automatyczne, podtynkowe, zaścienne, z mocowaniem posadzkowym lub sufitowym, odporne na wandalizm, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, intuicyjne...

60Decydując się na zamontowanie odwodnienia liniowego, powinniśmy już na etapie budowy instalacji przewidzieć wyprowadzenie podejścia do pionu kanalizacyjnego na odpowiedniej wysokości nad stropem. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnej ingerencji w pion kanalizacyjny i posadzkę oraz zapewni odpowiedni spadek przewodów. Kontynuujemy tematykę rozpoczętą w poprzednim numerze.

Odwodnienia liniowe poziome
Odpływy liniowe poziome pozwalają w dowolnie wybrany sposób kształtować łazienkę, co umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni oraz zachowanie wysokiej czystości pod natryskiem. Wpusty liniowe są bardzo praktycznym i estetycznym rozwiązaniem odprowadzenia zużytej wody dla każdej, nawet małej łazienki, jak również dla całego ciągu pryszniców usytuowanych na basenach, przy salach gimnastycznych i obiektach sportowych. Wpusty liniowe wbudowane są w powierzchnię podłogi i przykryte eleganckim (najczęściej ze stali szlachetnej) panelem o właściwościach antypoślizgowych.

45

Systemy instalacyjne do odprowadzania wód deszczowych są bardzo ważnym elementem wyposażenia technicznego większości budynków. Dla poprawnego doboru odwodnienia dachowego konieczne jest prawidłowe określenie parametrów, które opisują opad deszczu na danym obszarze oraz parametrów technicznych wszelkich elementów, które wchodzą w skład prawidłowo zaprojektowanego i wykonanego systemu odwodnienia. Tylko bardzo rzetelnie przeprowadzone obliczenia i analiza konkretnego przypadku zagwarantują, że system będzie pracował skutecznie i bezawaryjnie. W poprzednim numerze autor przybliżył przepisy prawa dotyczące odwodnień dachów i opisał system grawitacyjny.

Odwodnienie podciśnieniowe
System podciśnieniowy pozwala na sprawniejsze odprowadzenie wody niż w przypadku zastosowania typowych rynien i według wielu fachowców jest także skuteczniejszy, aniżeli odwodnienie grawitacyjne. Na rysunku 5. przedstawiono przykładowy schemat hali z dachem płaskim, w którym wykorzystano odwodnienie systemem podciśnieniowym. Widać, że przy takiej samej wielkości hali jak przedstawiono to w odwodnieniu grawitacyjnym, wpustów dachowych może być mniej, dodatkowo każdy wpust nie musi być podłączony do indywidualnego pionu. Zastosowano pojedynczą rurę spustową dla każdego obiegu, a kolektory odbierające wodę z wpustów instalowane są do specjalnej szyny i prowadzone pod sufitem obiektu. Dzięki prowadzeniu przewodów tuż pod dachem, instalacja nie powinna kolidować (brak obowiązkowych pionów dla każdego wpustu) z elementami i urządzeniami, które są wyposażeniem technicznym danego obiektu. 


 

pi