envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Instalacje sanitarne

22aZaopatrzenie gospodarstw domowych w wodę wiąże się nierozerwalnie z wytwarzaniem, gromadzeniem i odprowadzaniem ścieków. Gospodarka ściekowa, obejmuje systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków, a także systemy indywidualne min. zbiorniki bezodpływowe oraz indywidualne oczyszczalnie ścieków, które zapewniają należytą ochronę środowiska przyrodniczego. W niniejszym artykule odniesiemy się do systemów indywidualnych, a konkretnie do przydomowych/indywidualnych oczyszczalni ścieków, które w ostatnich latach stanowią coraz większy procent urządzeń instalowanych i wykorzystywanych do poprawy gospodarki wodno-ściekowej.

22Zbiornik na deszczówkę jest jak duża skarbonka. Kropla po kropli napełnia się wodą, która „spada z nieba" i do tego nic nas to nie kosztuje. Bardzo szybko, zebrane setki litrów wody można wykorzystać do nawadniania ogrodu, spłukiwania WC, prania i innych prac porządkowych. 

Coraz więcej inwestorów decyduje się dziś na budowę domów energooszczędnych i pasywnych. Szukamy oszczędności, instalując nowoczesne urządzenia grzewcze: pompy ciepła, układy solarne czy systemy fotowoltaiczne, dzięki którym oszczędzamy na kosztach związanych z eksploatacją budynków. Szukamy nowych rozwiązań w oświetleniu, instalując energooszczędne systemy, zamieniając źródła żarowe na układy zbudowane na diodach LED.

38Wysoki poziom wody gruntowej oraz pojawiająca się woda zaskórna pochodząca z opadów atmosferycznych przesączająca się przez grunt i najczęściej zatrzymywana na warstwie gruntów o słabej przepuszczalności stanowi duże zagrożenie dla podziemnych części budynku. W artykule omówione zostaną ogólne zasady prawidłowego wykonania odwodnienia budynku poprzez instalację drenażu opaskowego. Scharakteryzowane zostaną poszczególne elementy wchodzące w skład systemu drenarskiego, jakie dostępne są na polskim rynku.

42W ostatnich latach coraz częściej zwracamy uwagę na jakość wody. Nic w tym dziwnego, bo jej parametry mają ogromny wpływ na smak przygotowywanych w kuchni potraw, kondycję skóry po kąpieli, a także efektywność i żywotność sprzętu AGD. Co decyduje o jakości wody i w jaki sposób można ją uzdatnić, by miała pożądane właściwości? – Przyjrzyjmy się najczęściej wykorzystywanym w tym celu rozwiązaniom.

Adaptując budynek do nowych funkcji trzeba się zmierzyć z wyzwaniem, jakim jest umieszczenie kuchni lub łazienki w zupełnie nowym miejscu, w którym brakuje pionów kanalizacyjnych. Jak to zrobić bez dużych nakładów finansowych i gruntownego remontu?

38

31Modernizacja wewnętrznej, wyeksploatowanej instalacji kanalizacyjnej często przysparza problemów zarówno inwestorom, jak i projektantom czy wykonawcom. W wielu przypadkach podczas takiej modernizacji pojawiają się nieprzewidziane komplikacje, popełniane są też różnorakie błędy, które skutkują dokuczliwymi problemami eksploatacyjnymi. Warto zatem zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów tego przedsięwzięcia.

Odpowiednie ciśnienie w instalacji wodociągowej w budynku to nie tylko kwestia komfortu użytkowników, ale i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Gdy nie jest ono wystarczające przy zaopatrzeniu w wodę z sieci wodociągowej lub gdy budynek korzysta z własnego ujęcia wody, niezbędne jest zastosowanie lokalnych urządzeń do podwyższania ciśnienia wody. Jakie rozwiązania w tym zakresie oferuje rynek i jak optymalnie dobrać zestaw hydroforowy?

43


 

pi