envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Instalacje sanitarne

schematgietkaPrzepływ nieustalony w rurociągach pod ciśnieniem może powodować w określonych warunkach występowanie uderzeń hydraulicznych, które z kolei są przyczyną wielu poważnych awarii w sieciach wodociągowych, takich jak: zniszczenie rurociągu, uszkodzenie pompy czy zaworów zwrotnych. Dlatego też dokładne rozpoznanie zjawiska nieustalonego przepływu oraz odpowiednie zabezpieczenie się przed nim stanowi istotne zagadnienie, zarówno naukowe, jak i praktyczne.

swierszczZapewnienie odpowiedniej jakości wody wypływającej z punktów czerpalnych w placówkach służby zdrowia lub opiekuńczych, ale też w hotelach, pensjonatach czy innych obiektach, w których istnieje zwiększone ryzyko jej skażenia biologicznego i fizyko- chemicznego, to duże wyzwanie dla właścicieli tych obiektów i projektantów. Warto więc zwrócić uwagę na pewne rozwiązania sanitarne na polskim rynku, dedykowane do takich obiektów, które skutecznie zapobiegają ewentualnym problemom z jakością wody pitnej.

szyszŹle zaprojektowane lub wykonane instalacje kanalizacyjne wewnątrz budynku potrafią być uciążliwe dla otoczenia. Dwa największe rodzaje uciążliwości to hałas i odory. Jak zapobiegać takim efektom, a jeśli już się ujawnią, co zrobić, by je wyeliminować?


stelaże instalacyjne3Powszechnie dziś stosowane w pomieszczeniach sanitarnych stelaże instalacyjne to rozwiązania przyjazne projektantom, instalatorom i użytkownikom. Ułatwiają projektowanie wyposażenia, montaż ceramiki sanitarnej i armatury, a także utrzymanie higieny. Mogą też pomóc w dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, co obecnie staje się coraz większym wyzwaniem. Przyjrzyjmy się, jakie z dostępnych na rynku rozwiązań mogą szczególnie zainteresować instalatorów.

Geberit rys.3Woda należy do naszych najcenniejszych zasobów. Skutkiem jej zanieczyszczeń jest przyspieszone zużywanie się urządzeń – nie tylko kotłów grzewczych czy grzałek w zmywarkach, ale również armatury sanitarnej. Osadzający się na armaturze osad i kamień zmniejszają jej estetykę i trwałość. Jakie rozwiązania czy też techniki filtrowania lub oczyszczania wody pozwolą na skuteczną ochronę?

Capricorn rys. 1Właściwe napowietrzanie systemu kanalizacyjnego pozwala wyeliminować ryzyko wydostawania się nieprzyjemnych i trujących gazów z instalacji, a także zapobiec wysysaniu wody z syfonów. Jak dobrać napowietrzacze, aby instalacja pracowała prawidłowo?

Napowietrzanie rys. 12Nieprzyjemne zapachy wydobywające się z przyborów sanitarnych, wysysanie wody z zamknięć wodnych (syfonów), powolny odpływ ścieków, bulgotanie w przewodach czy osadzanie się w nich zanieczyszczeń – to tylko niektóre symptomy nieprawidłowego napowietrzania kanalizacji. Aby temu zapobiec, przyda się nie tylko znajomość przepisów, ale i garść praktycznych zaleceń oraz wiedza o rozwiązaniach dostępnych na rynku.


 

pi