envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementWarto wiedzieć

  • 13W porównaniu do wyników osiągniętych w rekordowym 2022 r., sprzedaż pomp ciepła typu powietrze-woda w Polsce po trzech kwartałach 2023 r. nadal miała tendencję spadkową. Według szacunków PORT PC, bazujących na sprzedaży do hurtowni (tzw. sell in), spadki w tej grupie produktowej sięgnęły w tym okresie 30%. W przypadku gruntowych pomp ciepła nastąpił natomiast wzrost sprzedaży o 23%.
  • Na rozwój polskiego rynku pomp ciepła ma wpływ wiele czynników, w tym związanych z ogólną sytuacją gospodarczą w naszym kraju i wolą polityczną. Przede wszystkim w 2023 r. znaczące pogorszenie wyników sprzedaży odnotowuje cały polski rynek urządzeń grzewczych. Dodatkowo istotnym hamulcem dla pomp ciepła są bardzo wysokie ceny energii elektrycznej w relacji do cen innych paliw.  
  • Już dziś można jednak dostrzec szereg pozytywnych sygnałów, które zdaniem PORT PC w 2024 r. ułatwią odbicie na polskim rynku pomp ciepła. Z jednej strony mamy tu jasne stanowisko nowej koalicji rządowej w sprawie obniżenia cen energii i upowszechnienia OZE, z drugiej − mocne wsparcie polityki unijnej. Zostanie ono kompleksowo przedstawione w planie Komisji Europejskiej na rzecz powszechnego zastosowania pomp ciepła, którego spodziewamy się za kilka tygodni.
  • Wyraźnym sygnałem dla rynku jest również osiągnięcie 7 grudnia br. porozumienia przez Radę UE i Parlament Europejski ws. nowelizacji dyrektywy budynkowej (EPBD). Nie pozostawia ono wątpliwości co do końca ery urządzeń grzewczych na paliwa kopalne. Od 2030 r. wszystkie nowe budynki w UE mają być realizowane jako zeroemisyjne, a do 2040 r. ma nastąpić całkowite odejście od wykorzystania paliw kopalnych do ogrzewania i chłodzenia budynków.

POBE LOGOPolska stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną i realizacją celów Europejskiego Zielonego Ładu. Spośród wielu różnych dziedzin gospodarki to właśnie sektor budownictwa ma tu do odegrania jedną z najważniejszych ról, potrzebuje jednak szybkich, zdecydowanych i skoordynowanych działań. Ich gwarantem może być odrębny, silny resort budownictwa i mieszkalnictwa w nowym polskim rządzie. Dlatego też ideę utworzenia takiego ministerstwa mocno popiera Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, w ramach którego współpracuje 13 organizacji reprezentujących branżę budowlaną w obszarach związanych z efektywnością energetyczną budynków.

06 1028 września br. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC” wystosowała apel do Ministra Waldemara Budy w związku z projektem rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii z 14 września 2023 r., które dotyczy publicznego wsparcia dla firm inwestujących w produkcję kluczowych technologii Net Zero w Polsce, w tym pomp ciepła i ich komponentów. Regulacje w tej sprawie były od kilku miesięcy z niecierpliwością wyczekiwane przez naszych przedsiębiorców. Dziś mówią oni o szoku i rozgoryczeniu – w projekcie rozporządzenia pojawił się bowiem zaporowy warunek minimalnej wartości inwestycji w kwocie aż 110 mln euro! Zdaniem PORT PC, wyklucza to z możliwości uzyskania wsparcia właściwie wszystkie polskie przedsiębiorstwa.

23 11Zapraszamy do niezwykłego miasteczka edukacyjnego, w którym dzieci będą mogły wcielić się w różne role zawodowe i zdobywać swoje pierwsze, cenne doświadczenia.

W miniciti na młodych czeka wyjątkowa, przedsiębiorcza zabawa i wiele różnych ścieżek kariery! Dzieci będą zdobywały wiedzę i kwalifikacje z różnych dziedzin, takich jak: bankowość, ekonomia, inżynieria, media, medycyna, motoryzacja, nowe technologie, profilaktyka zdrowia, projektowanie, przedsiębiorczość, sport, sztuka, bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność społeczna biznesu. Nauczą się zarządzania swoimi finansami, podejmowania decyzji, pracy w zespole i oszczędzania.

Kilka milionów mieszkań i budynków w Polsce musi zostać gruntownie zmodernizowanych w ciągu najbliższych 10 lat. Związane jest to z przyjęciem w marcu 2023 r. przez Parlament Europejski dyrektywy EPBD o efektywności budynków, nakładającej obowiązek podniesienia klasy energetycznej także istniejących obiektów. – Dla właścicieli wiązać się to będzie z wydatkami, lecz jednocześnie szansą na znaczne zmniejszenie rachunków za energię elektryczną i cieplną – ocenia Jakub Kapuśniak z firmy Stiebel Eltron. Odpowiednie inwestycje warto zaplanować wcześniej, aby nie było konieczności kumulowania wydatków w krótkim czasie.23


 

pi