envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementWarto wiedzieć

salus premiera 1080x1080Globalne marki AFRISO i SALUS Controls nawiązały partnerstwo handlowe. Dzięki porozumieniu z producentem inteligentnej automatyki sterującej AFRISO poszerzyło portfolio produktów służących poprawie komfortu cieplnego i oszczędnej pracy instalacji grzewczych. Elektroniczne systemy sterowania ogrzewaniem marki SALUS Controls będą dostępne dla polskich klientów za pośrednictwem kanałów dystrybucji AFRISO.

Urządzenia SALUS Controls stanowią uzupełnienie rozwiązań AFRISO służących do regulacji instalacji grzewczych. Już z początkiem marca znane instalatorom i użytkownikom rozwiązania SALUS Controls będą szeroko dostępne na polskim rynku. AFRISO swoim klientom zapewnia także pełne wsparcie techniczne oraz opiekę serwisową dla automatyki sterującej SALUS Controls.

SALUS Controls jest częścią międzynarodowej grupy Computime Group Limited posiadającej 50 lat doświadczenia w innowacyjnych projektach z zakresu elektroniki sterującej. Łatwe w obsłudze automatyczne systemy SALUS Controls, w tym smart home, obejmujące m.in.: sterowanie temperaturą oraz domową elektroniką, wspierają użytkowników w ograniczaniu kosztów zużycia energii na potrzeby ogrzewania, klimatyzacji, czy oświetlenia budynków.

  • W 2023 r. sytuacja na polskim rynku budowlanym nie sprzyjała branży instalacyjno-grzewczej. Był to kolejny rok, w którym wyraźnie słabła koniunktura w budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza indywidualnym. W stosunku do 2022 r. całościowa sprzedaż urządzeń grzewczych w Polsce zmalała o ponad 1/3, a w zakresie urządzeń do budynków jednorodzinnych – o około 40%.
  • Mocno wyhamował również rynek pomp ciepła, który jeszcze w 2022 r. jako jedyny w branży grzewczej odnotowywał wzrosty w porównaniu do 2021 r. I to bardzo duże, bo nawet o 137% w grupie najpopularniejszych pomp ciepła − typu powietrze-woda do centralnego ogrzewania. Jednak 2023 r. przyniósł spadki sprzedaży tych urządzeń sięgające 41% wobec poziomu z 2022 r. W 2023 r. wzrosła tylko sprzedaż gruntowych pomp ciepła − o 12%.
  • Spowolnienie na polskim rynku pomp ciepła tym razem zbiegło się więc z kiepską kondycją polskiego budownictwa i całej branży grzewczej, ale przyczyny problemów trzeba szukać głębiej – przede wszystkim w gwałtownym obniżeniu konkurencyjności kosztów eksploatacji pomp ciepła powietrze-woda w stosunku do pozostałych technologii ogrzewania budynków.
  • Czy zatem w 2024 r. polski rynek pomp ciepła ma szansę na ponowne wzrosty? Jakie czynniki mogą determinować jego rozwój, zakładając, że znane dziś relacje cen energii elektrycznej oraz paliw kopalnych, drewna i pelletu w tym roku nie ulegną już większym zmianom?

Politechnika Krakowska wzbogaciła się o nowe centrum badawcze. Dziś (11.01.2024 r.) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oficjalnie otwarto warte ponad 7 mln zł, Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych (LMiUE). Mimo krótkiego stażu w strukturze uczelni ma już akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Nowe laboratorium prowadzi badania właściwości cieplno-fizycznych i mechanicznych nowoczesnych materiałów najbardziej zaawansowanymi technikami. Wykonuje też – ważne dla ochrony środowiska – analizy chemiczne i oznaczenia zanieczyszczeń trwałych, m.in. pestycydów, hormonów i leków w glebie, wodzie i powietrzu. Z szerokiej palety możliwości badawczych LMiUE i wiedzy eksperckiej specjalistów PK będą korzystać nie tylko naukowcy, ale też firmy. Nowe laboratorium jest częścią Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących PK, które powstało na Politechnice Krakowskiej dzięki wsparciu ze środków unijnych. Należą do niego również dwie inne placówki badawcze PK (z Wydziału Mechanicznego).LMIUE 1

Termin zgłoszeń mija w dniu 8 marca, a szczegóły poniżej i pod adresem:
www.podyplomowe.agh.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych/geotermia.

Geotermia

1322 stycznia 2024 r. koalicja 19 organizacji europejskich, w tym stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych, grup konsumenckich i think tanków, wystosowała pilny apel do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Organizacje ostrzegają, że nieoczekiwane opóźnienie w ogłoszeniu Planu działania na rzecz pompy ciepła, którego publikacja była wyznaczona przez KE na I kwartał 2024 r., a teraz została przełożona na czas po wyborach do Parlamentu UE, zagraża transformacji energetycznej Europy.

Z uwagi na to, że ogrzewanie i chłodzenie budynków, zasilane obecnie w większości z paliw kopalnych, przyczynia się aż do 38% emisji dwutlenku węgla w Europie, pompy ciepła będą odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej, a tym samym w kształtowaniu gospodarki o zerowej emisji netto.


 

pi