envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementWarto wiedzieć

▶ Fotowoltaika to obecnie w Polsce najchętniej wykorzystywana forma spośród odnawialnych źródeł energii;

▶ Zmiany na polskim rynku prosumenckim nie zahamowały wzrostowego tempa i szacuje się dalszą ekspansję fotowoltaiki na rynku europejskim i polskim;

▶ Branża przygotowuje się do jesieni, rozważając różne scenariusze.18

Montowanie urządzeń smart home w nowych domach staje się coraz bardziej popularne. 34% osób stawiających dom w 2022 roku zdecydowało się na montaż takich sprzętów. Obserwowany jest umiarkowany, lecz stały wzrost zainteresowania inteligentnymi rozwiązaniami: w 2021 roku było to 32%, a w 2020 roku – 31%. Ośmiu na dziesięciu inwestorów, którzy zainstalowali smart home w swoim domu, planuje rozbudować system o kolejne urządzenia w przyszłości.14

Zapewnienie komfortowego klimatu i wysokiej efektywności energetycznej w wielofunkcyjnych obiektach handlowo-usługowych wymaga przemyślanych systemów grzewczych – takich jak ten zrealizowany w budynku sklepu i centrum serwisowego maszyn budowlanych KASTO Tábor o powierzchni ponad 300 m2. Do obsługi ogrzewania podłogowego, zasilanego inwerterową pompą ciepła powietrze-woda, wykorzystano tu zaawansowane technologicznie rozdzielacze TacoSys Pro.272

Polski rynek urządzeń grzewczych korzystających z odnawialnych źródeł energii (OZE) rozwija się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie. Znacząco rośnie zainteresowanie inwestorów pompami ciepła, ale też kotłami na biopaliwa stałe w postaci peletu. Jednak w tle widać poważne bariery, które już dziś rynek ten istotnie osłabiają, co szczególnie dotkliwie odczuli polscy producenci kotłów na biopaliwa. Jest to zatem najwyższy czas, by nasz rząd, we współpracy z przedstawicielami branży, wypracował strategię zapewniającą jego trwały, szybki i harmonijny rozwój – z korzyścią zarówno dla użytkowników urządzeń grzewczych OZE, jak i polskich producentów.4 06

201W pobliżu swojej głównej siedziby w Attendorn w Niemczech firma Viega uruchomiła na początku br. jedno z najbardziej innowacyjnych centrów szkoleniowych w branży – Viega World, o łącznej powierzchni około 12 000 m2. Jest to projekt referencyjny dla budownictwa przyszłości, ukazujący możliwości technologii BIM (modelowanie informacji o budynku) przy projektowaniu i realizacji neutralnych klimatycznie obiektów.

Cały budynek został początku zaprojektowany holistycznie przy użyciu modelu 3D, tzw. cyfrowego bliźniaka. W procesie tym na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące wszystkich branż biorących udział w budowie. Mówimy tu m.in. o planach technicznego wyposażenia budynku (TGA), konstrukcjach stalowych i betonowych czy instalacjach. Dzięki temu można było z wyprzedzeniem zaplanować cały cykl życia Viega World: od budowy, poprzez eksploatację i konserwację, aż do momentu utylizacji.


 

pi