envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


RYNEK

 • Europejski rynek pomp ciepła. Biuletyn Energii Odnawialnej – najnowsze informacje statystyczne – Anna Santorska, Joanna Bolesta, Anna Oniszk-Popławska
 • Polski rynek energetyki słonecznej. Na podstawie Raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) „Rynek kolektorów słonecznych w Polsce” (4. edycja, 2012) – Anna Santorska, Aneta Więcka

ANALIZA INWESTYCJI

 • Zagrożenia opłacalności inwestycji w pompę ciepła. Błędy wykonawcze, serwisowe i eksploatacyjne – Małgorzata Smuczyńska
 • Zagrożenia opłacalności inwestycji w kolektory słoneczne. Zagadnienia wykonawcze, serwisowe i eksploatacyjne – Robert Słotwiński

TECHNIKA

 • Urządzenia absorpcyjne do celów grzewczych i klimatyzacyjnych – Monika Moskal
 • Kolektory w modernizowanym budynku. Celowość inwestycji i przystosowanie kotłowni – Stefan Żuchowski

REALIZACJE

 • Montaż gruntowej pompy ciepła bezpośrednie parowanie/woda – Andrzej Fiałkowski

INFORMATOR FIRMOWY

 • Pompy ciepła w ofercie De Dietrich
 • Jedna marka = kompletny system grzewczy (Galmet)
 • Rozdzielacz modułowy RAUGEO CLICK do instalacji geotermalnych (Rehau)
 • Pompa ciepła geoTHERM VWL S, przykład rozwoju technologii pomp ciepła powietrze-woda (Vaillant)
 •  Wolne od bakterii legionella, energooszczędne przygotowanie c.w.u. (Taconova)
 • Systemy solarne DrainBackSplit z ochroną czynnika przed przegrzaniem (Vaillant)
 • Kolektor próżniowy Vitosol 300-T typ SP3B z odcięciem termicznym (Viessmann)

 


 

pi