envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa
3Wywiad z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 

Dzień dobry Panie Prezesie! Na wstępie chciałam serdecznie podziękować, że znalazł Pan czas na udzielenie odpowiedzi w wywiadzie dla Polskiego Instalatora. Nie przedłużając, zacznę od pierwszego pytania: PORTPC (czyli Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła) powstała w styczniu 2011 r. Jaki był początkowy zamysł Organizacji, czyj to był pomysł i co udało się Państwu przez ten czas osiągnąć?
Paweł Lachman:
Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy. Z redakcją „Polskiego instalatora" współpracujemy skutecznie od początku istnienia naszej organizacji i cieszy nas to, że udało nam się wspólnie zrealizować kilka działań np. akcję promocji pomp ciepła w gminach.

Zanim powstało stowarzyszenie PORTPC doszło do dobrej współpracy grupy osób zainteresowanych prawidłowym rozwojem branży pomp ciepła w Polsce. Doświadczenia z innych krajów wskazywały, że brak organizacji skupionej na stworzeniu optymalnych warunków rozwoju rynku, i co było jeszcze ważniejsze w tamtym okresie przypilnowania kwestii jakości projektowanych i wykonywanych instalacji z pompami ciepła, może doprowadzić do trwałego zablokowania rozwoju rynku tych urządzeń.. Początkowym celem współpracy było stworzenie pisemnych standardów jakości w branży pomp ciepła w postaci wytycznych branżowych. Pracując w ramach Klastra Technologii Energooszczędnych, przez ponad dwa lata powstawały wytyczne dotyczące dolnych źródeł pomp ciepła – pozwoliło to też na zbudowanie dobrych relacji i na zbudowaniu wzajemnego zaufania. Inicjatywa kilkunastu osób przerodziła się szybko w ideę powstania organizacji branżowej. W ciągu 7 lat istnienia PORTPC stworzyliśmy osiem części wytycznych, w tym najważniejsze, bo kompleksowe wytyczne dotyczące pomp ciepła. Dzięki dobrej współpracy z niemieckim,bliźniaczym stowarzyszeniem branżowym BWP oraz niemieckim stowarzyszeniem Inżynierów VDI udało nam się wydać (i w to w miesiąc po oficjalnej niemieckiej premierze) wytyczne PORTPC cz. 7 bazujące na wytycznych VDI 4645. Jesteśmy pierwszą instytucją branży grzewczej i OZE w Polsce, która posiada tak kompleksowe standardy, będące zarazem aktualnym stanem techniki w zakresie technologii pomp ciepła. Powstanie systemu szkoleń Eucert, znakuEHPA Q pozwoliło na skuteczne realizowanie celu zwiększania jakości instalacji w Polsce.


W dłuższej perspektywie, czyli myślę, że za około rok/dwa, kiedy ważną kwestią stanie się realizacja zobowiązań klimatycznych przez Polskę, znaczenie pomp ciepła wzrośniejeszcze bardziej

22-23. listopada 2018 r. to data KONGRESU o nazwie TRENDY ENERGETYCZNE. Dlaczego nie jest to Kongres PORTPC? Co roku to Kongres PORTPC zrzesza miłośników pomp ciepła i integruje całą branżę. I dlaczego ta impreza jest w tym roku w Krakowie?
PL: Między innym ze względu na fakt zakończenia działalności targów Renexpo, postanowiliśmy w tym roku objąć patronatem merytorycznym ważną imprezę organizowaną w Krakowie przez AGH i Globenergię, jaką jest Kongres: Trendy Energetyczne. Kolejny Kongres PORTPC odbędzie się stosunkowo niedługo, bo pod koniec lutego 2019, w ramach targów Enex w Kielcach. Chcemy połączyć dwie imprezy: Kongres PORTPC i Forum Pomp Ciepła. Planujemy też stworzenie wspólnej strefy wystawowej poświęconej pompom ciepła i fotowoltaice. Dwudniowa impreza pozwoli też na lepszą integrację uczestników imprezy – pod koniec pierwszego dnia planowany jest Bankiet. Chcielibyśmy, aby głównym te matem były budynki promowane przez nową Dyrektywę EPBD, w których będę zamontowane m. in. pompy ciepła i fotowotaika.

Jakie tematy zostaną poruszone podczas Kongresu: Trendy Energetyczne?
PL: Bez wątpienia, najważniejszą kwestią ostatnich miesięcy jest program „Czyste Powietrze", chcemy pokazać również główne nurty związane z dekarbonizacją, z wpływem nowych celów klimatycznych dla Polski na rynek urządzeń grzewczych i budownictwo. Ważną kwestią jest konieczność ścisłej współpracy organizacji wobec wyzwań, przed którymi stoi branża.

Jak Pan widzi dzisiejszy rynek pomp ciepła na tle innych źródeł energii?
PL: Duży wpływ będzie mieć program „Czyste Powietrze" – w krótkim okresie na odejściu od kotłów węglowych skorzystają kotły gazowe i widać to też po bardzo dużym wzroście rynku w tym i poprzednim roku. W dłuższej perspektywie, czyli myślę, że za około rok/dwa, kiedy ważną kwestią stanie się realizacja zobowiązań klimatycznych przez Polskę, znaczenie pomp ciepła wzrośnie jeszcze bardziej.


Moim zdaniem, w związku z koniecznością realizacji celów klimatycznych 2030, będzie niezbędna zmiana programu Czyste Powietrze, również pod kątem realizacji celu OZE

W tym momencie pompy ciepła przekazują od 60 do 80% ciepła jako energia odnawialna, nie powodując przy tym żadnej niskiej (lokalnej) emisji zanieczyszczeń powietrza. Proszę popatrzeć, że praktycznie wszystkie firmy produkujące urządzenia grzewcze mają w swojej ofercie pompy ciepła typu powietrze/woda i traktują ten produkt jako bardzo ważny element oferty w swoich strategiach
rozwoju. Impulsem dla rynku pomp ciepła będą nowe regulacje w Europie. Już w tej chwili wiele mówi się o odejściu od gazu w Holandii. Od lipca tego roku obowiązuje zakaz stosowania kotłów gazowych w nowych budynkach. Nowa polityka dekarbonizacyjna będzie prowadziła nie tylko do zwiększenia efektywności ale i udziału OZE. Dokładniejsze szczegóły pokażemy na kongresie Trendy
Energetyczne w Krakowie. Rozporządzenie o zarządzaniu Unią Energetyczną w Europie zmienia zasady gry. Komisja Europejska ma teraz w ręku silne narzędzia. Politykom wydawało się, że cel OZE 2020 to ostatni cel związany z polityką klimatyczną. Będziemy chcieli porozmawiać
o tym, jak bardzo się mylą i dlaczego.

Czy myśli Pan, że program „Czyste Powietrze", który właśnie wystartował w Polsce jeszcze poprawi tę sytuację?
PL: Jest to pierwszy program o takim zasięgu działań termomodernizacyjnych w Polsce, ale zarazem też największy w Europie i prawdopodobnie największy na Świecie. Polska ma szansę być liderem w działaniach termomodernizacyjnych. Sama wymiana źródła ciepła, jak też sama termomodernizacja budynków nie pozwolą na skuteczną walkę ze smogiem. Dopiero prawidłowe połączenie obydwu działań daje szansę. Realizacja tego programu jest dużym wyzwaniem dla wszystkich. Moim zdaniem, w związku z koniecznością realizacji celów klimatycznych 2030, będzie niezbędna zmiana programu Czyste Powietrze, również pod kątem realizacji celu OZE. Konieczne będzie też zaangażowanie całej branży w pomoc w przekształceniu tego programu. W mojej ocenie w obecnym kształcie nie jest on wydolny i zgadzam się z opinią specjalistów, że jak najszybciej powinien zejść z barków WFOSiGW i trafić do gmin lub powiatów. Mimo świadomości skali problemów jestem dużym optymistą. Potrzebna jest dobra współpraca wszystkich w branży ponad ewentualnymi podziałami. Program Czyste Powietrze wymaga sporych zmian ale też wsparcia specjalistów z różnych branż.

Połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką – takie rozwiązanie pozwala uniezależnić się od jakichkolwiek mediów i jest praktycznie bezkosztowe w eksploatacji – czy myśli Pan, że tak będzie wyglądała nasza przyszłość? Czy uda się takim organizacjom, jak PORTPC dotrzeć do świadomości każdego obywatela naszego kraju i przekonać go do zastosowania duetu, który generuje oszczędności, jednocześnie poprawiając stan naszego środowiska, powietrza?
PL: Przede wszystkim, chciałbym przypomnieć, że zdecydowana większość systemów fotowoltaicznych zamontowanych w budynkach to systemy on-gridowe (podłączone do sieci energetycznej). Duża cześć klientów sądzi, że przy braku energii w sieci instalacja zapewni możliwość zasilania budynków, a tak nie jest. Jednak dzięki systemowi opustu, który obowiązuje w Polsce, można odzyskać w ciągu roku 80% energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną, co można porównać do posiadania magazynu energii ze sprawnością około 82÷86%. Pozwala to na zbudowanie budynku, który ma niskie koszty utrzymania, czyli obniżenia eksploatacyjnych kosztów ogrzewania, ciepłej wody i chłodzenia niemal do zera.
Niedługo chcemy wystartować z kampanią promującą takie budynki w Polsce.


Biorąc pod uwagę politykę Komisji Europejskiej, jestem przekonany, że pompy ciepła staną się standardowym rozwiązaniem nie tylko w nowych budynkach, ale i również części istniejących budynków i to w nieodległej przyszłości

15Nowa, opublikowana już, wersja dyrektywy budynkowej EPBD zakłada konieczność rezygnacji z paliw kopalnych do ogrzewania wszystkich budynków w UE do 2050 r., czy to założenie jest realne do osiągnięcia w Polsce?
PL: Głównym trendem związanym z planowaną dekarbonizacją gospodarek jest elektryfikacja transportu, elektryfikacja ogrzewania oraz znaczne zwiększenie udziału w produkcji energii elektrycznej. Jesteśmy w przededniu czwartej rewolucji energetycznej. Najsilniejsze wsparcie dla pomysłu elektryfikacji ogrzewania za pomocą pomp ciepła jest w organizacji Eurelectric, skupiającej wszystkie firmy produkujące energię i dystrybutorów energii w Europie. Biorąc pod uwagę politykę Komisji Europejskiej, jestem przekonany, że pompy ciepła staną się standardowym rozwiązaniem nie tylko w nowych budynkach, ale i również części istniejących budynków i to w nieodległej przyszłości.


 

pi