envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

sektor wodyW najnowszym raporcie World Energy Outlook 2016 (WEO-2016) Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) dokonała przeglądu środków niezbędnych do osiągnięcia celów określonych podczas COP21, a dotyczących ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu 2°C. Wskazuje w nim m.in. konieczność poprawy efektywności energetycznej w zakresie gospodarki wodnej i układów napędowych.

Sektor energetyczny odpowiada za co najmniej 2/3 emisji gazów cieplarnianych na świecie. Wzrost emisji CO2 związany z energetyką został całkowicie zatrzymany w 2015 r., co osiągnięto głównie dzięki zmniejszeniu energochłonności gospodarki światowej o 1,8%, a także coraz szerszemu stosowaniu czystszych źródeł energii, głównie ze źródeł odnawialnych. Przewidywany 30% wzrost światowego zapotrzebowania na energię do 2040 r. oznacza wzrost zużycia wszelkich nowoczesnych paliw. Jak stwierdza raport, w związku z tym konieczna jest inwestycja 23 bln dolarów w poprawę efektywności energetycznej. Warto zaznaczyć, że około 1,8 bln do- larów zostało przeznaczone na inwestycje związane z czystą energią, podczas gdy inwestycje w pozostałe paliwa są ograniczane. Raport wskazuje, że obecnie ponad połowa energii elektrycznej zużywanej na świecie jest pochłaniana w systemach elektrycznych układów napędowych we wszystkich sektorach, a 30% (6 tys. TWh) globalnego zużycia energii elektrycznej ma miejsce w systemach przemysłowych z napędem elektrycznym. W tym:

  • blisko 40% zużywane jest do celów wydobycia wody;
  • 25% w procesach utylizacji ścieków;
  • 20% na dystrybucję wody.

Wzajemna zależność światowego zapotrzebowania na energię i wodę będzie zatem determinować wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój środowiska i naszą przyszłość. Jak wskazuje raport, sektor wody jest dziś największą pozycją w kosztach gmin, stanowiącą do 30-50% całego ich budżetu. Poprawa efektywności energetycznej w procesach uzdatniania wody może zmniejszyć aż o 17% ilość energii potrzebnej do tych celów. Jak się przewiduje, w ciągu kolejnych 25 lat zapotrzebowanie na wodę będzie rosło – do 16% w 2040 r. wzrośnie pobór wody zaspokajający komunalny popyt. Do tego czasu blisko 20% państw przewiduje duży stres wodny. Dzięki nowoczesnej inżynierii wyzwania te można jednak pokonać. Są już dostępne technologie przekształcające sektor gospodarki wodnej w energetycznie neutralny. Ilość energii elektrycznej wykorzystywanej przez sektor wodny jest zróżnicowana w zależności od regionu świata. Chiny zużywają w tym zakresie najwięcej (ok. 1/5 zużywanej tam energii elektrycznej jest wykorzystywana do procesów wodnych), USA zajmują drugą pozycję. Natomiast kraje OECD są odpowiedzialne za około 60% światowego zużycia energii elektrycznej na wodę, choć występuje w nich tylko 30% światowego poboru wody do celów przemysłowych i komunalnych. W raporcie podano również, że do 2040 r. spodziewane jest podwojenie całkowitego zapotrzebowania na usługi energetyczne z napędów przemysłowych, z czego około połowa wzrostu pochodzić będzie z Chin i Indii. Podkreśla się zatem potrzebę udoskonalenia systemów układów napędowych tak, by stały się bardziej energooszczędne. Poprzez instalowanie napędów o regulowanej prędkości można zwiększyć sprawność elektryczną systemu o 15-35% w stosunku do tradycyjnego układu z silnikiem pracującym ze stałymi obrotami. Średni okres zwrotu rzadko przekracza trzy do czterech lat, co czyni takie inwestycje bardzo opłacalnymi. Generalnie elektryczne układy napędowe mogą średnio zużywać do 40% mniej energii. Aby to było jednak możliwe, konieczne jest wprowadzenie skoordynowanego pakietu środków politycznych, w tym bardziej surowych zasad dotyczących obligatoryjnego stosowania regulowanych układów napędowych o wysokiej sprawności i innych środków zwiększających efektywność całego systemu. Podjęcie takich działań w odniesieniu do sektora wodnego i doprowadzenie do korzystania z bardziej efektywnych technologii z pewnością przyniesie ogromne korzyści – potencjał oszczędności energii w tym zakresie może się zbliżać do 270 TWh. Dzisiaj, kiedy Porozumienie Paryskie jest w mocy, to najlepszy czas do działania.

sektor wody 1

Oprac. red. na podstawie materiałów Danfoss


 

pi