envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa50W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzacji, a także na otaczające nas środowisko.

Klimatyzacja w dzisiejszych czasach jest już dobrem ogólnie dostępnym, zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i mieszkalnych. Zasada działania oraz podstawowe elementy układu w mniejszym lub większym stopniu są znane większości użytkowników, jednak nie każdy wie, że aby w pełni cieszyć się bezawaryjną pracą klimatyzacji w upalne dni, należy dokonywać regularnych przeglądów.

W Polsce nie ma przepisów, które określałyby w jednoznaczny sposób minimalną ilość przeglądów, jakie musimy wykonać w ciągu roku. Zazwyczaj takie informacje zawarte są w ogólnych warunkach gwarancji spisanych przez producenta małym druczkiem, przeważnie na samym końcu karty gwarancyjnej, a że po takie dokumenty sięgamy dopiero w momencie, gdy coś nie działa, to skąd mamy wiedzieć, w jaki sposób i jak często dokonywać przeglądów okresowych?
Pamiętajmy o tym, że klimatyzator to zespół zależnych od siebie i ściśle ze sobą współpracujących elementów, które podczas przeglądu poza konserwacją, są w sposób dokładny sprawdzane, a wychwycone w porę ewentualne nieprawidłowości pozwalają uniknąć przykrych konsekwencji.

Jaki jest cel wykonywania przeglądów?
Jedno z pytań jakie się pojawia po zakupie klimatyzacji dotyczy uzasadnienia konieczności wykonywania przeglądów. Przecież skoro urządzenie zostało prawidłowo zamontowane i działa bez zarzutu, to nie ma podstaw do ingerowania w jego struktury. Otóż nic bardziej mylnego. Dzięki klimatyzacji możemy utrzymać optymalne parametry powietrza w pomieszczeniu, jakimi są temperatura i wilgotność, przez co tworzymy odpowiednie warunki komfortu cieplnego zarówno w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie jak i we wszelakich procesach technologicznych czy produkcyjnych. Dlatego bardzo ważną kwestią jest utrzymanie tych urządzeń w jak najlepszej kondycji, tak żeby ich praca nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi i maszyn przebywających w ich pobliżu.


Nie wykonując przeglądów, jesteśmy narażeni na ataki bakterii i grzybów zawartych w powietrzu wydmuchiwanym z parownika

Nie wykonując przeglądów, jesteśmy narażeni na ataki bakterii i grzybów zawartych w powietrzu wydmuchiwanym z parownika. Dzieje się tak dlatego, iż para wodna zawarta w powietrzu przepływającym przez zimny wymiennik, wykrapla się na jego powierzchni i spływa do tacki skroplin, gdzie zgromadzona w ten sposób woda w połączeniu z wysoką temperaturą klimatyzowanego pomieszczenia, sprzyja rozwojowi bakterii, grzybów i pleśni. Najczęściej występujące w instalacjach klimatyzacyjnych bakterie to: Legionella pneumophila, Staphylococcus Aureus (gronkowiec złocisty), Pseudomonas Aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej), Escherichia Coli (pałeczka okrężnicy), Enterococcus Hirae (paciorkowiec kałowy), Aspergillus Niger (kropidlak czarny) i Candida Albicans.51

Dodatkowo pamiętajmy również o tym, że powietrze przepływające przez wymiennik zawiera duże ilości cząstek kurzu i innych zanieczyszczeń, które w większości wyłapywane są przez filtry, jednak część i tak osiada na lamelach, skutecznie zmniejszając powierzchnie przepływu przez wymiennik. W konsekwencji wydajność urządzenia spada, a ciśnienie w układzie wraz z temperaturą wzrasta, powodując tym samym dodatkowe obciążenie sprężarki.


W skutek zanieczyszczeń odkładających się w tacy, może dojść do zatkania instalacji skroplin i wtedy bardzo często woda przelewa się z urządzenia

Możemy wówczas zaobserwować większy pobór mocy oraz co się z tym wiąże – wyższe rachunki za energię. Nie trudno się także domyślić, że żywotność takiego systemu znacząco maleje, natomiast rośnie ryzyko wystąpienia awarii sprężarki. Ponadto praca bardziej obciążonych elementów systemu jest głośniejsza, przez co przeszkadza zarówno użytkownikom jak i osobom trzecim znajdującym się w pobliżu.

52
Od czego zacząć?
Niezależnie od producenta oraz od grupy produktu, zasada działania klimatyzatora zawsze opiera się na czterech głównych cyklach przemiany czynnika chłodniczego:

 1. sprężanie – w jednostce zewnętrznej pary czynnika o niskim ciśnieniu i temperaturze powracające z wymiennika jednostki wewnętrznej trafiają do sprężarki, gdzie zostają zamienione w gaz o wysokim ciśnieniu i temperaturze i tłoczone są dalej na wymiennik znajdujący się w jednostce zewnętrznej,
 2. skraplanie – wentylator jednostki zewnętrznej, przeciągając powietrze przez powierzchnie wymiennika, powoduje gwałtowne obniżenie temperatury czynnika (ciepło zostaje odprowadzone na zewnątrz), w skutek czego gaz zamieniony zostaje w ciecz o wysokim ciśnieniu,
 3. rozprężanie – sprężona ciecz przechodzi przez zawór rozprężny, który zmniejsza jej ciśnienie, w wyniku czego temperatura spada poniżej temperatury chłodzonego otoczenia, w efekcie powstaje zimny rozprężony czynnik chłodniczy w stanie ciekłym,
 4. parowanie – rozprężony ciekły czynnik chłodniczy płynie do parownika, gdzie poprzez parowanie pochłania ciepło z powietrza w pomieszczeniu, przechodząc w rozprężony stan gazowy. Gaz płynie z powrotem do sprężarki, gdzie cały cykl zaczyna się od nowa.


Stan skupienia czynnika chłodniczego, który krąży między jednostką zewnętrzna (skraplaczem) a wewnętrzną (parownikiem) pozwala nam dokonać zasadniczego podziału zadań, związanych z przeglądem na dwa niezależne etapy dotyczące:

 • przeglądu jednostki zewnętrznej,
 • przeglądu jednostki wewnętrznej.

Jednostka zewnętrzna, umiejscowiona najczęściej na zewnątrz budynków, nie posiada filtrów zabezpieczających wymiennik ciepła przed kurzem i brudem występującym w jej otoczeniu, przez co wszystkie naturalne zanieczyszczenia w postaci liści i drobin roślin mogą stanowić idealny materiał do zatkania jego powierzchni.

53
Jednostka wewnętrzna
, niezależnie od modelu (ścienna, podsufitowa, kanałowa, kasetonowa i przypodłogowa w obudowie lub do zabudowy) składa się standardowo z tych samych podstawowych elementów, takich jak:

 • filtry,
 • wymiennik ciepła,
 • tacka skroplin,
 • wentylator

Filtry (rys. 1) – wyłapują kurz pył i inne zanieczyszczenia występujące w powietrzu, chroniąc w ten sposób wymiennik ciepła. Zabrudzony filtr powoduje zmniejszenie przepływu powietrza i w konsekwencji zmniejsza wydajność urządzenia. Zbyt mocno zabrudzone filtry są często przyczyną obladzania wymiennika.
Wymienniki ciepła (rys. 2) – odbiera ciepło z pomieszczenia, w wyniku zachodzącego w nim procesu odparowania czynnika chłodniczego. Zabrudzenie powierzchni wymienników ciepła ma duży wpływ na spadek wydajności urządzenia. Nawet niewielkie zabrudzenie może znacznie osłabić parametry urządzenia przy równoczesnym wzroście poboru energii elektrycznej.
Tacka skroplin (rys. 3) – w niej zbiera się woda powstała w wyniku wykroplenia pary wodnej zawartej w powietrzu, która następnie jest odprowadzana instalacją skroplin do kanalizacji. W skutek zanieczyszczeń odkładających się w tacy, może dojść do zatkania instalacji skroplin i wtedy bardzo często woda przelewa się z urządzenia na zewnątrz. Ponadto w stojącej wodzie gromadzą się bakterie oraz wydziela się intensywny, nieprzyjemny zapach.


54

55


Zabrudzenie powierzchni wymienników ciepła ma duży wpływ na spadek wydajności urządzenia

Wentylator (rys. 5) – poprzez zassanie ciepłego powietrza, obniża jego temperaturę na wymienniku i wydmuchuje je z powrotem do pomieszczenia. Kurz, pył i różne inne drobne zanieczyszczenia występujące w powietrzu, osadzając się na łopatkach wirnika wentylatora, mogą spowodować dodatkowe obciążenie dla silnika, przyczyniając się w ten sposób do zatarcia łożyska.
Poza wymienionymi już wcześniej elementami, musimy jeszcze pamiętać o sprawdzeniu:

 • Instalacji chłodniczej – w której poza czynnikiem chłodniczym krąży olej odpowiedzialny za smarowanie sprężarki, jeżeli pojawi się nieszczelność, to następuje wyciek freonu razem z olejem. Brak smarowania sprężarki powoduje jej zatarcie. Niedostateczna ilość czynnika chłodniczego ma wpływ na spadek sprawności urządzenia i prowadzi do uszkodzenia układu.
 • Instalacji elektrycznej – od sprawności elektroniki zależy, czy klimatyzacja będzie działała prawidłowo. Kontrola stanu technicznego aktywnych elementów elektrycznych zapewni instalacji właściwe sterowanie i bezpieczną eksploatację.

W drugiej części artykuł autor omówi krok po kroku sposób czyszczenia i konserwacji systemu klimatyzacji.

 

Autor: Karol Fornalczyk
– AC Technical Filed
Engineer, LG Electronics
Polska Sp. z o.o.


 

pi