envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa15Zastąpienie starego kotła stałopalnego lub gazowego nowoczesnym gazowym kotłem kondensacyjnym jest oczywiście korzystne dla zdrowia, środowiska i efektywności energetycznej, ale wkrótce, w niektórych przypadkach, może być też konieczne w związku przepisami, które zaczną obowiązywać od 2020 r.

Z gazowego na gazowy
Wraz z wymianą starego kotła gazowego na nowy, kondensacyjny, pojawiają się oszczędności w zużyciu gazu. Zależnie od stanu technicznego starego urządzenia (którego sprawność może być obniżona nawet do 60%) i rozwiązań zastosowanych w nowym – mogą sięgać 30%. Im szybciej będzie zatem podjęta decyzja o wymianie, tym lepiej dla użytkownika.

Oczywiście, przy wymianie starego urządzenia na nowe niezbędne jest dokonanie także innych modyfikacji – zależnie od rodzaju/typu starego urządzenia i istniejących warunków. Z kotłowni najczęściej trzeba usunąć stare pompy, zbiornik c.w.u. czy zbędne orurowanie, ponieważ nowoczesne kondensacyjne kotły gazowe wyposażone są w niemal kompletny osprzęt: pompę, naczynie przeponowe, a niektóre także w zintegrowany podgrzewacz c.w.u. Zmiany wymaga także sposób odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do kotła. Kotła kondensacyjnego nie można bezpośrednio podłączyć do układu spalinowego, który obsługiwał stare urządzenie z otwartą komorą spalania. Spaliny z kotłów kondensacyjnych powinny być odprowadzane rurą ze stali nierdzewnej o średnicy 60 lub 80 mm. Można ją włożyć do starej rury spalinowej (mającej większą średnicę, np. 130 mm). Przestrzeń między nową rurą ze stali nierdzewnej a starą będzie wówczas wykorzystywana do pobierania powietrza z zewnątrz do kotła.

Jeśli stary kocioł gazowy miał zamkniętą komorę spalania, to prawdopodobnie bez większych przeróbek możliwe będzie wykorzystanie istniejącego już systemu spalinowego, ale pod warunkiem, że segmenty przewodu spalinowego były wyposażone w uszczelki. Jeśli chodzi o przyłącza hydrauliczne, to zazwyczaj, ze względu na różnice w poszczególnych modelach kotłów (rozstaw), należy je wykonać od nowa.

Konieczne jest również zabezpieczenie odprowadzania skroplin z kotła kondensacyjnego.

Z węglowego na gazowy
W przypadku zamiany kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny możliwe jest wykorzystanie istniejącej instalacji, która będzie miała większą pojemność wodną. Oprócz przeróbek w kotłowni niezbędne jest jednak dodatkowo ponowne przeliczenie grzejników, ponieważ istotnej zmianie ulegają parametry pracy (z 90/70°C na 50/45°C). Może się okazać, że wymagana jest większa powierzchnia oddawania ciepła, ale nie jest to regułą – stare instalacje grzejnikowe często były celowo przewymiarowane.

Jeśli chodzi o odprowadzanie spalin z nowego kotła i doprowadzanie do niego powietrza do spalania, to rozwiązanie należy dopasować do istniejących warunków. Niekiedy możliwe jest np. wykorzystanie istniejącego przewodu wentylacyjnego na umieszczenie rury spalinowej (tzw. system w szacht).

Czysta energia
Gaz ziemny uznawany jest za jedno z najczystszych paliw wykorzystywanych do ogrzewania domu. Ponadto prace wydobywcze służące do jego pozyskania nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Podczas procesu spalania gazu powstaje para wodna, dwutlenek węgla i niewielka ilość tlenku azotu. Kocioł gazowy nie emituje pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 czy benzo (a)pirenu. Nie wpływa więc na wzrost emisji trujących gazów, nie wydziela też nieprzyjemnego zapachu, sadzy oraz pyłu jak urządzenia opalane węglem. Nie pozwala przy tym spalać różnego rodzaju śmieci.

16Badania dotyczące poziomu emitowanych zanieczyszczeń przez kotły węglowe nie pozostawiają złudzeń. Przykładowo przy spalaniu 1 t węgla: 

  • kocioł węglowy automatyczny, opalany węglem kamiennym lub ekogroszkiem, emituje: 9,60 kg tlenku siarki, 3,20 kg tlenku azotu, 10 kg tlenku węgla, 10 kg pyłu (zawieszonego) oraz 0,003 kg benzo (a)pirenu;
  • kocioł węglowy zasypowy, opalany węglem kamiennym orzech, emituje: 14 kg tlenku siarki, 2,10 kg tlenku azotu, 50 kg tlenku węgla, 10 kg pyłu (zawieszonego) oraz 0,015 kg benzo (a)pirenu. 

Wydawać by się mogło, że gdy pali się w niewielkim kotle węglowym, oddziaływanie na środowisko jest znikome. Należy jednak wziąć pod uwagę, że tego typu urządzeń jest w Polsce kilka milionów, a rocznie emitują one w sumie około 100 tys. ton pyłów.


Informacje o najnowszych produktach znajdziesz na stronie: https://dedietrich.pl/kotly-gazowe/.


 

pi