envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaW artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewagi oraz ograniczenia. Omówiono także zagadnienie stosowania tego typu grzejników w instalacjach wykonanych z rur miedzianych, jako temat podnoszony często w praktyce i związany z pewnymi kontrowersjami oraz nieaktualnym stanem wiedzy. Czwarta część cyklu dotyczyć będzie rozważań nt. wyboru pomiędzy grzejnikiem aluminiowym a „podłogówką".

Wśród grzejników konwekcyjnych (umownie tak są nazywane), tzn. aluminiowych grzejników członowych, stalowych grzejników płytowych i płytowo-konwektorowych, grzejników konwektorowych, żeliwnych grzejników członowych, grzejników z rur gładkich i ożebrowanych, najrozsądniejszym wyborem są aluminiowe grzejniki członowe.

46Użytkownik często staje jednak przed wyborem – „klasyczny" grzejnik konwekcyjny, czy grzejnik podłogowy? Biorąc pod uwagę powyższe, dylemat sprowadza się do wyboru pomiędzy aluminiowym grzejnikiem członowym, a grzejnikiem podłogowym.
Jak to ma miejsce w wielu innych przypadkach, nie ma grzejnika pod każdym względem wprost lepszego, bądź wprost gorszego, gdyż taka klasyfikacja zależy od indywidualnych wymagań i oczekiwań użytkownika, możliwości finansowych, dostępności danego rozwiązania, a także gustu, poczucia estetyki, aranżacji wnętrza itd. Można natomiast zestawić cechy charakterystyczne porównywanych rozwiązań, na bazie których każda zainteresowana tematem osoba będzie mogła sama odpowiedzieć na postawione powyżej pytanie, uwzględniając własne wymagania i potrzeby. Zróbmy zatem takie zestawienie.

Rozkład temperatury w pomieszczeniu
Słusznie mówi się, że grzejnik podłogowy zapewnia korzystny rozkład temperatury w pionie, z punktu widzenia komfortu cieplnego człowieka – najcieplej jest przy podłodze, przy stopach, najchłodniej pod sufitem, w okolicach głowy, przy czym różnica temperatury nie jest bardzo duża. Poglądowo prezentuje to rysunek 1. Tutaj punkt dla „podłogówki".

Warunki higieniczne w pomieszczeniu
Prawdą jest, że z punktu widzenia warunków higienicznych grzejnik podłogowy jest korzystnym rozwiązaniem.
Obniżony udział konwekcji, a podwyższony udział promieniowania w procesie przekazywania ciepła, w naturalnysposób obniża intensywność cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, a tym samym unoszenia kurzu. Jest to korzystane zwłaszcza dla alergików, bądź w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Tutaj punkt dla „podłogówki".

Walory estetyczne pomieszczenia
Mówi się, że brak widocznych w pomieszczeniu grzejników jest zaletą. Owszem, grzejnik podłogowy jest niewidoczny, ale czy faktycznie klasyczny grzejnik zamontowany pod parapetem okiennym szpeci pomieszczenie? Niekoniecznie. Grzejnik, zwłaszcza członowy, ze swoim klasycznym wyglądem i możliwością doboru w dowolnych kolorach, często jest ozdobą pomieszczenia. Tutaj więc remis.

Zużycie energii i finansowe koszty pracy instalacji
Stosowanie grzejnika podłogowego, dzięki jego bardzo dużej powierzchni oraz dzięki dużemu udziałowi promieniowania w procesie wymiany ciepła, pozwala zredukować temperaturę jego powierzchni. Pozwala to także nieco zredukować temperaturę powietrza w pomieszczeniu w stosunku do klasycznego grzejnika, przy zachowaniu tej samej temperatury odczuwalnej w pomieszczeniu [2, 3]. Zmniejsza to straty ciepła przez przegrody pomieszczenia (ściany, okna, podłogi itp.) do środowiska zewnętrznego, a także zmniejsza wentylacyjne straty ciepła. Dzięki temu redukowana jest ilość energii przeznaczanej na cele grzewcze. Nie musi być to jednak jednoznaczne z oszczędnością energii w stosunku do klasycznego grzejnika. Grzejnik podłogowy niemal zawsze wymaga bowiem do pracy dodatkowej pompy obiegowej, zużywającej energię elektryczną. Wynika to przede wszystkim stąd, iż duża długość wężownicy generuje duże opory hydrauliczne i duże straty ciśnienia, które pokonać musi pompa o odpowiednio dużej wysokości podnoszenia. Ponadto grzejnik podłogowy z zasady pracuje na małych spadkach temperatur wody, implikujących relatywnie duże strumienie czynnika. Oba te fakty sprawiają, że moc potrzebna do pompowania jest znacznie wyższa, niż w przypadku klasycznego grzejnika. W pewnych przypadkach może się więc okazać, że wcale nie będzie taniej. Tutaj więc remis.

43Dynamika pracy
To rzecz, o której rzadko kompleksowo mówi się w przypadku „podłogówki", a tylko co najwyżej wspomina o tym. Wynika to głównie stąd, że o ile większość osób zdaje sobie sprawę z istnienia tego zagadnienia, to już zdecydowanie mniej wie, jak ważne jest ono z punktu widzenia zarówno warunków komfortu cieplnego, jak i finansowych kosztów eksploatacyjnych instalacji. Często też przemilcza się ten temat, gdyż to ograniczenie „podłogówki" mocno ciąży na jej zaletach. Typowy grzejnik podłogowy ważyć może nawet kilka ton. Zastanówmy się, czy jest możliwa szybka zmiana mocy grzejnika o takiej masie? Oczywiście – nie.


Mówiąc obrazowo, grzejnika podłogowego nie da się ani szybko rozgrzać, ani szybko schłodzić

To, co w przypadku członowego aluminiowego grzejnika zajmuje kilka-kilkanaście minut, w przypadku grzejnika podłogowego o tej samej mocy zająć może kilkanaście... godzin! Właściwości dynamiczne systemów grzewczych natomiast, w obliczu coraz wyższych wymagań dotyczących energochłonności budynków i parametrów komfortu cieplnego, stają się ich podstawową cechą. Wszelkie więc układy z termoregulatorami, które z zasady służą szybkiemu sterowaniu systemem, wykorzystywaniu „darmowych" zysków energii (np. od nasłonecznienia) i oszczędzaniu jej, obniżając jednocześnie finansowe koszty ogrzewania budynku, tutaj nie spełnią swojej roli

 


To, co w przypadku członowego grzejnika aluminiowego oszczędzimy, w przypadku grzejnika podłogowego stracimy

Ucierpią także parametry komfortu cieplnego – albo będzie nam długo za zimno, albo długo za ciepło. Tutaj więc punkt dla aluminiowego grzejnika członowego.

Możliwość swobodnego kształtowania mocy cieplnej grzejnika
Jak opisano na wcześniejszych częściach tego cyklu, nierzadko zdarza się, że musimy zmienić nominalną moc cieplną grzejnika i że kłopotliwe może być dokonanie tego bez ingerencji w sam grzejnik. W przypadku aluminiowego grzejnika członowego wystarczy odjąć, bądź dodać odpowiednią ilość członów. W przypadku grzejnika podłogowego trzeba... kuć podłogę. Tutaj zatem znowu punkt dla aluminiowego grzejnika członowego.44
Awaria instalacji
Jeśli okaże się, że trzeba sprawdzić poszczególne elementy instalacji z uwagi na podejrzenie nieprawidłowej pracy któregoś z nich, w przypadku klasycznego grzejnika jest to zadanie proste. W przypadku grzejnika podłogowego jest to bardzo trudne. Jakkolwiek mało awaryjne są obecne instalacje, to jednak w przypadku wystąpienia takiej sytuacji pojawia się duży problem.
Inną, bardziej prawdopodobną sytuacją, która wymagać może ingerencji w grzejnik, jest jego błędny montaż. W przypadku klasycznego członowego grzejnika aluminiowego korekta montażu nie nastręcza jakichkolwiek trudności. W przypadku grzejnika podłogowego sytuacja jest bardzo kłopotliwa.

Dodać należy, że potencjalnych wad montażu grzejnika podłogowego jest znacznie więcej, niż klasycznego grzejnika, w związku z czym większe też jest prawdopodobieństwo wadliwej pracy

Tutaj zatem znowu punkt dla aluminiowego grzejnika członowego.

Swoboda zmiany aranżacji pomieszczenia
Załóżmy, że nasz już urządzony pokój chcemy doposażyć w meble, przesunąć je, dodać łóżko, zmienić pokrycie podłogowe, położyć lub zmienić dywan itp. Czy ma to znaczenie w przypadku członowego grzejnika aluminiowego? – oczywiście nie. A jak sytuacja wygląda w przypadku „podłogówki"? – zgoła inaczej. Grzejnik podłogowy, oprócz parametrów temperaturowych wody i jej strumienia przepływu, z zasady projektowany jest z założeniem określonej powierzchni zabudowy i umiejscowienia elementów wyposażenia w pomieszczeniu, a także oporu cieplnego podłogi. Każda więc zmiana powierzchni zabudowy podłogi, np. poprzez zabudowę meblami, a także zmiana rodzaju jej pokrycia pociąga za sobą zmianę mocy cieplnej i zmianę temperatury w pomieszczeniu. Ponadto w przypadku dywanów, bądź wykładzin dywanowych nierzadko okazuje się, że zastosowanie grzejnika podłogowego jest kłopotliwe – materiały takie mają zbyt duży opór cieplny. Tutaj zatem znowu punkt dla aluminiowego grzejnika członowego.

45Koszty wykonania instalacji
Instalacja z grzejnikami podłogowymi jest zawsze droższa, niż w przypadku klasycznych rozwiązań z aluminiowymi grzejnikami członowymi. Duże długości wężownicy grzewczej, dodatkowe prace przy wykonywaniu grzejnika/podłogi, rozbudowane układy sterujące jego pracą – układy mieszająco-pompowe, rozdzielacze, siłowniki, sterowniki, układy zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury itp. – to wszystko generuje znaczące koszty. Punkt dla aluminiowego grzejnika członowego.

Podsumowanie
Z uwagi na powyżej opisane cechy, systemów z grzejnikami podłogowymi w budynkach mieszkalnych najczęściej nie spotyka się w pomieszczeniach przeznaczonych na długotrwały pobyt ludzi, a głównie w łazienkach, kuchniach i korytarzach – nie ma tam dywanów i mało prawdopodobna jest zmiana aranżacji meblowej, a także dopuszczalne są ewentualne większe wahania temperatury i okresowe jej zawyżanie, bądź zaniżanie. Podsumujmy zatem zestawienie członowy grzejnik aluminiowy vs grzejnik podłogowy w tabeli 1.

 

Autor: Damian Muniak


 

pi