envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementW teorii i w praktyce

Tomasz Podleś

 

PI 2013-06-42-1aArmatura regulująca i równoważąca jest niezbędna, aby współpraca wszystkich elementów instalacji grzewczej lub/i chłodzącej w budynku przebiegała optymalnie. Zapobiega ona usterkom systemu, pomaga zapewnić komfortowe warunki we wnętrzach i ograniczyć zużycie energii.

Każda instalacja grzewcza lub/i chłodząca w budynku składa się z różnych elementów, które muszą ze sobą harmonijnie współpracować.

26bGospodarka przesytu, w jakiej obecnie funkcjonujemy, w której konsumpcja jest zbyt mała w stosunku do możliwości producentów, skłania nas do indywidualizacji ofert i dostosowania do potrzeb konkretnego klienta. Wymaga też obustronnego zaangażowania, czyli poszukiwania odpowiedzi u klienta, jaki ten produkt powinien być.

Autor: Tomasz Podleś

Do grupy grzejników dekoracyjnych zalicza się wszystkie urządzenia grzewcze inne niż typowe i na co dzień spotykane.

Ogólny podział

Ogólnie do dekoracyjnego segmentu można zaliczyć następujące grzejniki:

  • grzejniki płytowe, np. z płaską płytą przyklejaną fabrycznie z przodu (rys. 1),
  • konwektorowe (rys. 2),
  • łazienkowe,
  • pionowe (rys. 3),
  • kolumnowe,
  • kanałowe (rys. 4).

Wszystkie urządzenia grzewcze z wyżej wymienionej klasyfikacji wpływają na wygląd pomieszczenia, podnosząc jego walory estetyczne.

6aPoza spełnieniem wymagań prawnych, dotyczących rozrzedzenia powietrza i zmniejszenia stężenia zanieczyszczeń oraz wymagań lub oczekiwań użytkowników w zakresie zdrowego i czystego powietrza, właściwa wymiana powietrza nie decyduje o spełnieniu wszystkich wymagań związanych z szeroko rozumianym komfortem środowiskowym. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w normie PN-EN 15251 [12], na klimat wewnętrzny pomieszczeń składają się:


  • jakość powietrza wewnętrznego,
  • komfort cieplny,
  • komfort akustyczny,
  • komfort wizualny.

17aSerie Ultra i Primo

Baterie z serii Ultra oraz Primo zostały wyposażone w nowoczesny, wysokiej klasy aerator, który obficie napowietrzając wodę zwiększa jej wydajność i zmniejsza zużycie nawet o 50%.

14bLudzie często marnują wodę. Dzisiaj dodatkowym czynnikiem, poza ekologią, który dopinguje odbiorców wody do jej oszczędzania jest aspekt ekonomiczny.

Coroczne podwyżki cen powodują wzrost rachunków za wyprodukowanie i dostarczenie wody. Zły stan sieci i instalacji wodociągowych w budynkach może znacząco wpływać na koszty związane z doprowadzeniem tego medium do końcowego odbiorcy. Co możemy zrobić, aby obniżyć rachunki za wodę?

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi do niedawna wydawała się być ogólnie dostępnym dobrem, z którego każdy człowiek może czerpać w sposób nieograniczony. Zasoby wody pitnej na Ziemi jednak kurczą się coraz bardziej za sprawą zanieczyszczenia środowiska naturalnego i ocieplenia klimatu.


 

pi