envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Kotłownia z kaskadami kotłówW ostatnich kilku latach coraz częściej widuję koncepcje, projekty czy oferty realizacji kotłowni i instalacji większej mocy, czyli powyżej 70 kW, w dwóch wersjach. Pierwsza wersja jest, powiedzmy, standardowa, natomiast druga, wymagająca więcej wiedzy i pracy, pozwala ominąć zgłoszenia i dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego. Co jest powodem takiego stanu rzeczy?


W artykule pokrótce omówię obowiązujące rozporządzenie, które dotyczy urządzeń technicznych (grzewczych) podlegających dozorowi technicznemu, a także sposoby omijania wytycznych rozporządzenia oraz skutki takich działań, również finansowe (inwestycyjne i eksploatacyjne). Przyczynkiem do artykułu była rozmowa, jaką przeprowadziłem niedawno w odniesieniu do modernizowanej kotłowni o mocy około 200 kW. Tego typu kotłowni (od 80 do 600 kW) przez ostatnie dwa lata było sporo realizowanych.

Marek Krupka
Fot. De Dietrich

Zastanówmy się, czy wyjątki pozwalające na obejście UDT są warte wykorzystania. Więcej można przeczytać w PI 10/14

 


 

pi