envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaRepowermap - ogólnoeuropejska, interaktywna mapa odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznejSzeroka koalicja organizacji środowiskowych i ekologicznych ze wsparciem Unii Europejskiej stworzyła i wypromowała ogólnoeuropejską, interaktywną mapę odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej Repowermap, do której każdy użytkownik może dodać własny przykład instalacji OZE lub budynku energooszczędnego.


Ideą tej inicjatywy jest zebranie na mapie i pokazanie przykładów, które są dostępne w naszym sąsiedztwie w celu zmotywowania innych mieszkańców do wykorzystania podobnych rozwiązań w swoich domach. Inicjatywa została powołana w 2008 w Bernie w Szwajcarii, a od 2012 jest wspierana przez Unię Europejską w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy. Realizację projektu Repowermap w Polsce koordynuje Instytut Energetyki Odnawialnej.

Idea gromadzenia instalacji OZE na interaktywnej mapie, do której informacje dodają sami użytkownicy, wydawała się ambitna w warunkach dość młodego rynku, jakim jest sektor OZE w Polsce, jednak przeprowadzona przez IEO kampania promująca wykorzystanie mapy odniosła zdecydowany sukces i zaowocowała dotychczas wprowadzeniem ok. 1500 wpisów dotyczących głównie małostkowych, przydomowych instalacji OZE, wprowadzonych przeważnie przez firmy instalatorskie oraz użytkowników indywidualnych.

Można powiedzieć, że jest to na razie kropla w morzu, jako że liczba samych instalacji prosumeckich w Polsce oceniana jest przez Instytut Energetyki Odnawialnej na 250 000, jednak celem inicjatywy nie jest statystyka. Odnawialna mapa Repowermap pokazuje jednak pewne trendy np., które technologie OZE oraz w jakich regionach kraju są najczęściej wykorzystywane w gospodarstwach domowych.

Wśród instalacji na mapie znajdują się: 532 gruntowe pompy ciepła, 500 kolektorów słonecznych, 161 instalacji fotowoltaicznych, 125 instalacji innych rodzajów pomp ciepła, 72 elektrownie wiatrowe, 52 biogazownie, 17 kotłowni opalanych biomasą, 4 małe elektrownie wodne i 2 instalacje geotermalne. Największą liczbę instalacji zgromadzono na terenie województwa zachodniopomorskiego – 200, następnie w województwie małopolskim 171, podlaskim - 144 i dolnośląskim - 143.

Interaktywna mapa Repowermap dostępna jest również na naszej stronie: Repowermap – europejska mapa poświęcona promocji energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej


Instalacje i budynki dodawane do mapy poprzez serwis Repowermap
, opatrzone krótką charakterystyką najważniejszych parametrów technicznych oraz często zdjęciem, przeważnie stanowią zarazem obiekty referencyjne projektantów, producentów oraz instalatorów tych systemów. Uniwersalność mapy, która ma charakter niekomercyjny i ma na celu przede wszystkim inspirować do wykorzystania podpatrzonych na niej rozwiązań, pozwala na jej wszechstronne wykorzystanie przez wielu użytkowników zarówno w celach promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych. Podkreślić należy, że wprowadzanie przykładów instalacji do mapy, wykorzystanie jej na stronach internetowych oraz wyszukiwanie informacji za pomocą serwisu jest całkowicie bezpłatne.

Dzięki mapie przede wszystkim każdy może znaleźć we własnym sąsiedztwie przykłady rozwiązań, które go interesują. W szerszym wymiarze za pośrednictwem mapy inwestorzy mogą skontaktować się z ekspertami ze swojej okolicy którzy zainstalowali interesujące ich systemy, producenci i instalatorzy urządzeń mogą skuteczniej promować swoje rozwiązania technologiczne, regiony mogą zaprezentować lokalne wykorzystanie OZE na ich terenie oraz podnieść swoją atrakcyjność w oczach potencjalnych partnerów, natomiast organizacje pozarządowe mają dodatkową możliwość wspierania realizacji misji w zakresie ekologicznych rozwiązań i ochrony środowiska.

Dzięki tak szerokiej funkcjonalności mapy w rozwój inicjatywy włącza się coraz więcej instytucji z sektora publicznego oraz krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych i kampanii społecznych, zaangażowanych w rozwój i promowanie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Na poziomie europejskim są to m.in.: WWF, Europejskie Stowarzyszenie Biomasy, Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła, Europejskie Słoneczne Dni, natomiast na szczeblu krajowym: Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Koalicja Klimatyczna, WWF Polska, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Podkarpacka Agencja Energetyczna.

Znaczenie lokalnych przykładów jest często niedoceniane, jednak ludzie, którzy dodają do mapy swoje przykłady wykorzystania energii odnawialnej lub rozwiązań energooszczędnych w budynkach mają istotny wpływ na motywowanie innych w okolicy do działania, mówi Roman Bolliger, jeden z pomysłodawców inicjatywy Repowermap i jej główny koordynator.

Idea inicjatywy narodziła się, gdy zastanawialiśmy się, czy istnieją jakieś geotermalne pompy ciepła i instalacje solarne w naszej części miasta - i nie mogliśmy znaleźć żadnych informacji o takich lokalnych przykładach, wspomina. To doprowadziło nas do myślenia, że dobrze byłoby, gdyby takie informacje były widoczne na jakiejś mapie. Teraz każda instalacja czy budynek dodany do mapy zwielokrotnia korzyść wynikającą z realizacji inteligentnych inwestycji także o wymiar informacyjny i edukacyjny, dając motywację do działania innym ludziom w okolicy.


 

pi