envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisementpobrane
W dyskusji na temat czynników chłodniczych nie można pominąć trendów w zakresie technologii pomp ciepła typu powietrze-woda. Część z nich jest zauważalna obecnie, ale większość ujawni się lub wzmocni za kilka lat. Wiele wskazuje na to, że największe perspektywy ma czynnik chłodniczy R290 – propan. Oznaczałoby to zmianę tendencji rozwoju pomp ciepła typu powietrze-woda w kierunku urządzeń monoblokowych.

Informacje o zwiększeniu tempa globalnego ocieplenia, a właściwie stan klęski klimatycznej, wskazują na to, że w najbliższym roku nastąpi bardzo mocne zaostrzenie polityki klimatycznej w większości krajów świata. Zapowiadane w tym roku przyjęcie przez Unię Europejską polityki „net zero”, czyli celu neutralności klimatycznej, znacznie przyśpieszy upowszechnienie stosowania pomp ciepła w budynkach i elektryfikację ogrzewania jako głównego kierunku dekarbonizacji branży budownictwa.

Ograniczenia dla freonów HFC

Polityka klimatyczna już dawno wkroczyła w obszar regulacji prawnych dotyczących czynników chłodniczych. Obecne przepisy europejskie nie narzucają jednak wprost ograniczenia stosowania czynników o dużym współczynniku GWP w pompach ciepła. Wynika to z faktu, że przy wysokiej szczelności instalacji chłodniczych i niewielkiej emisji bezpośredniej gazów cieplarnianych występuje znaczne obniżenie pośredniej emisji CO2 w stosunku do innych technologii grzewczych. Wraz ze zwiększaniem się udziału energii z OZE przy produkcji energii elektrycznej w przyszłości pośrednia emisja będzie dalej maleć.
Inaczej wygląda sytuacja przy realizowaniu przez pompę ciepła funkcji chłodzenia. W przypadku małych pomp ciepła, zgodnie z rozporządzeniem EU 517/2014, od 2025 r. pojawi się ograniczenie – współczynnik GWP czynnika chłodniczego nie będzie mógł być większy niż 750. Problemem jest obecnie niepewność co do skali przyszłych ograniczeń przez Komisję Europejską wartości współczynnika GWP. Mówi się, że po 2030 r. jego maksymalna wartość może być obniżona do 150 lub nawet 30.
Kolejnym, co najmniej równie ważnym ograniczeniem, jest drastyczny wzrost cen czynników chłodniczych...

Więcej: czytaj "Polski Instalator" 7-8/2019


 

pi