envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Już za rok, w dniach 3-4 października 2019 r. odbędą się drugie „Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych” organizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

20181008 pzits


Pierwsza edycja Warsztatów (2016 r.) cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 430 osób, które wysłuchały 37 prelekcji tematycznych odbywających się w czterech salach jednocześnie. Podczas dwóch dni swoją wiedzą z uczestnikami podzieliło się przeszło 40 prelegentów reprezentujących zarówno świat nauki, jak również doświadczeni projektanci, wykonawcy oraz rzeczoznawcy z zakresu ciepłownictwa i ogrzewnictwa, gazownictwa, wentylacji i klimatyzacji oraz wodociągów i kanalizacji.

Tematyka dotyczyła m.in.: przeglądu obowiązującego ustawodawstwa (unijnego i krajowego) oraz norm z zakresu projektowania, projektowania instalacji z użyciem technologii BIM, wspomagania komputerowego, zastosowania nowoczesnych materiałów i technologii w projektowaniu sieci i instalacji, charakterystyki energetycznej budynków.
Celem drugiej edycji Warsztatów (2019 r.) jest ponownie stworzenie platformy wymiany wiedzy. Nie uległy zmianie również dziedziny, w ramach których dyskutowane będą problemy szczegółowe. Kolejny raz Warsztaty będą podzielone na poszczególne sesje tematyczne, realizowane jednocześnie w osobnych salach, co umożliwi uczestnikom wybór najbardziej interesujących dla nich prelekcji i dyskusji. Planowane jest również zaproszenie studentów i doktorantów kierunków inżynieria środowiska i budownictwo, a także kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Kolacja integracyjna odbędzie się 3 października 2019 r. i mamy nadzieję, że przyczyni się do nawiązania bliższych relacji pomiędzy uczestnikami. Ważnym elementem Warsztatów będzie możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, innowacji, urządzeń oraz aparatury prezentowanych przez znamienite firmy z dziedziny objętej tematyką podstawową.
Serdecznie zachęcamy Państwa do rezerwacji dwóch dni na początku października 2019 r. i uczestnictwa w tym ważnym fachowym spotkaniu specjalistów, naukowców i praktyków z naszej branży.
Dalsze informacje dostępne są na stronie www.warsztaty.pzits.pl a także profilach w mediach społecznościowych: www.facebook.com/PZITS.ZG oraz www.linkedin.com/in/warsztatypzits


 

pi