envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Pompy ciepła dla nowych pokoleń

Pompy ciepła powietrze/woda – Vitocal 200-S i Vitocal 222-A to najnowsze propozycje od firmy Viessmann na idealny system grzewczy dla nowego pokolenia inwestorów indywidualnych.

Więcej…
Ciepło z energii słonecznej – niedoceniane rozwiązanie


W 2018 roku padł rekord sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce. Wynik 310 tys m2 był prawie trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Wynik ten był także najwyższą sprzedażą kolektorów s[...]

Więcej…

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty


Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmo[...]

Więcej…

Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

Mariusz Murdzek

 

     W Ministerstwie Gospodarki w Warszawie, 26.04.2013 r. odbyło się 3. spotkanie w ramach tworzenia systemu podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników budowlanych w zakresie EE i OZE, zorganizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii SA.

 

 

2013-05-04-1

 

 

Sytuacja dotycząca wprowadzania ustawy o OZE zdaniem Ministerstwa Gospodarki

 

     Z ramienia Ministerstwa Gospodarki sytuację dotyczącą wprowadzania ustawy o OZE przedstawił naczelnik Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii – Mariusz Radziszewski. Poinformował, że prace obecnie dotyczą przede wszystkim tzw. „małego trójpaku”, czyli nowelizacji ustawy prawa energetycznego, która ma zastąpić na pewien czas ustawę o OZE. Podyktowane jest to wg Ministerstwa koniecznością zabezpieczenia Polski przed sankcjami zgłoszonymi przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości (ponad 133 tys. euro dziennie za brak wdrożenia przez polski rząd do 5.12.2010 r. podpisanej dyrektywy, której celem jest osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.).

 

 

 

 

     Pan Radziszewski nie potrafił precyzyjnie odpowiedzieć na moje pytanie o termin wprowadzenia przygotowanej ustawy o OZE, zasłaniając się koniecznością ponownych badań środowiskowych co do wielkości współczynników korekcyjnych i taryf stałych (Feed in Tariff ) do poszczególnych rodzajów OZE. Na trafne spostrzeżenie dyrektora Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji – Tomasza Malowany: dlaczego ustawa, najbardziej ze wszystkich konsultowana (ponad dwa lata) z wieloma specjalistami w tym zakresie, ma dalej czekać i być ponownie konsultowana, usłyszeliśmy tylko, że taka jest konieczność, ponieważ Niemcy obniżają stawki za kWh do ~0,29 euro centów, więc nie wiadomo, czy polski rząd stać na dofinansowywanie przy stawkach (dla pv 1,15-1,30 zł za kWh) podobnych do tych, które do tej pory obowiązywały w Niemczech (notabene, Niemcy zdążyli pokryć przy takich stawkach większość dachów i terenów i przez następne kilkanaście lat będą z tego korzystać, a obecnie z uwagi na nasycenie rynku próbują ostudzić chętnych).

 

     Nie uzyskałem również jasnej odpowiedzi na pytanie o sposób rozliczania inwestorów, którzy po wejściu „małego trójpaku” oddadzą do użytkowania instalacje pv – jak będą rozliczani po wejściu ustawy o OZE (ponoć na początku 2014 r.)? Sam fakt, że inwestorzy będą w stanie po wejściu tych przepisów uzyskać finansowanie i dopłaty na podobnych zasadach, jak obecnie dopłaty NFOŚiGW do solarów, gwarantuje wg Ministerstwa rozwój tej branży.

 

     Jeśli, jak informował Mariusz Radziszewski, projekt poselski nowelizacji ustawy prawa energetycznego (proszę nie mylić z ustawą o OZE) trafi w pierwszym czytaniu do Sejmu 8 maja (drugie czytanie również w maju), zostanie uchwalony i podpisze go prezydent, to po wakacjach być może będzie obowiązywał. Nie ma jednak pewności, czy wprowadzone zmiany w prawie energetycznym wystarczą, byśmy jako Polska nie ponosili kar, które może nałożyć na nas Trybunał. Projekt nowelizacji zawiera bowiem wiele dowolności w inwestowaniu w sektor OZE w porównaniu z tym, co zakładał projekt ustawy o OZE (np. nowe budynki użyteczności publicznej „powinny mieć” 20% udziału w OZE, instalatorzy „mogą” uzyskiwać certyfikaty montera OZE). Sam rozwój tego sektora ma być konsekwencją jedynie dobrego finansowania i wolnego rynku. Ryszard Tytko z Instytutu Pedagogicznego poddał w wątpliwość działania rządu na rzecz mikroinstalacji, które powinny być nastawione głównie na obywateli (prosumencko). Taki rozwój widzi głównie w działaniach na rzecz fotowoltaiki, która niestety nie jest w tym projekcie poselskim właściwie potraktowana. Statystyczne dopłaty do „OZE” (uwzględniające duże wiatraki, biomasę – współspalanie w elektrociepłowniach polskich lasów) pomniejszają możliwości inwestowania przez obywateli w mikroinstalacje. Podkreśla, że przy wielu niedomówieniach w nowelizacji ustawy prawa energetycznego, obywatele mogą mieć różne problemy z podłączeniem do sieci.

 

 

2013-05-05-1

 

 

Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie EE i OZE

 

     Następnie podczas spotkania przedstawiona została Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie EE i OZE opracowana przez Konsorcjum projektu BupsPoland. W ramach tej strategii zabrali głos: Andrzej Rajkiewicz – wiceprezes zarządu SAPE-POLSKA, Henryk Narwojsz – prezes zarządu WMZDZ, Tomasz Malowany – dyrektor SGGIK, Grzegorz Wiśniewski – prezes zarządu IE , Arkadiusz Węglarz – KAPE SA.

 

     Andrzej Rajkiewicz przedstawił raport z analizy porównawczej modeli standardów kompetencji zawodowych stosowanych w kraju oraz w wybranych krajach UE. Pokazał, że umiejętności i kompetencje są ogniwem łączącym rynek pracy oraz kształcenie i doskonalenie zawodowe. Dlatego język kompetencji powinien stać się wspólnym językiem świata pracy i edukacji, umożliwiającym porozumienie dla dobra uczących się i pracujących w Europie. Uważa, że w systemie kształcenia powinny być dostrzegane zachęty płynące z rynku.

 

     Grzegorz Wiśniewski jest zdania, że brak projektu prosumenckiego, jakim jest gotowy od lipca 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki projekt ustawy o OZE, jest dużą stratą dla społeczeństwa. Problemem jednak jest polityka państwa i opór wielkiej energetyki (należącej do Skarbu Państwa). Uważa, że instalatorzy OZE powinni współpracować z sektorem budownictwa, by zdążyć z wypełnieniem dyrektyw unijnych do 2020 r., a ustalony w nowelizacji prawa energetycznego ( „małym trójpaku” ) system dobrowolny wymaga niezbędnych środków i prawidłowo działającego systemu wsparcia dla OZE. Bez tego system kształcenia może „wyprodukować” wielu bezrobotnych. Wg Grzegorza Wiśniewskiego ważny jest rejestr i właściwa informacja o rynku i jego potrzebach, których obecnie brakuje. Poinformował, że będzie prowadzona kampania o korzyściach z budownictwa niskoenergetycznego, ale potrzebna jest również informacja dla społeczeństwa o korzyściach z montażu urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych (OZE).

 

     Tomasz Malowany podkreślił, że rejestry osób z kwalifikacjami instalatorów OZE oraz firmam instalacyjnych mogą być bardziej potrzebne na szczeblu lokalnym, uwzględniając potrzeby mieszkańców danych regionów. Zwrócił uwagę, że zakładane ponad 20 tys. osób pracujących w sektorze OZE mogłoby być realne przy pełnej aktywności państwa w inwestowaniu w ten sektor. W obecnej sytuacji nie widzi jednak możliwości szybkiego rozwoju tego sektora. Będzie to uzależnione od stopniowego przekonywania się społeczeństwa o celowości inwestowania w OZE.

 

     W ramach projektu Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców, przygotowywanego obecnie przez WYG International sp. z o.o. z Warszawy w imieniu Konsorcjum (Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o. z Gdyni, Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego), wspomniałem o przygotowywanym obecnie przez mój zespół ekspercki (Mariusz Murdzek, Zbigniew Modzelewski, Radosław Gutowski i Piotr Ziembicki) pod opieką Joanny Ordy, standardzie dla nowego zawodu „Monter urządzeń energii odnawialnej”. Spotkało się to z olbrzymim zadowoleniem, że Ministerstwo Edukacji umożliwiło wprowadzenie tak potrzebnego zawodu.

 

     W toku dyskusji Waldemar Mazan (Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości) podniósł problem, że bardzo potrzebnym zawodem w obecnym czasie może być też „zarządca energią”, który integrowałby różne odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i sam budynek. Powinny też być dokonane zmiany w szkolnictwie wyższym, by umożliwić przyszłym projektantom zdobywanie wiedzy, a obecnym możliwość dokształcania właśnie w kierunku uwzględniania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i efektywności energetycznej budynku.

 

mgr inż. Mariusz Murdzek
Ekspert Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji,
Przedstawiciel sieci „FreeVolt”

 


 

pi