envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

Wiosenna Gala Instalatorów 2014. Rozstrzygnięcie konkursu Złoty Instalator dla Najlepszych za rok 2013Jak co roku na Wiosenną Galę Instalatorów przybyła rzesza fachowców z branży. Tegoroczna edycja imprezy, organizowanej przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji oraz redakcję Polskiego Instalatora, odbyła się 30 maja w warszawskim Domu Rzemiosła Polskiego (Pałacu Chodkiewiczów).


Galę poprowadzili: Tomasz Malowany, dyrektor generalny Korporacji i Joanna Jankowska, redaktor naczelna Polskiego Instalatora, która na wstępie przybliżyła gościom zaangażowanie redakcji PI w nowe działania, m.in. zainicjowanie w ub.r. cyklu konferencji technicznych (tegoroczna, 5 czerwca, poświęcona była termomodernizacji oraz nawiązanie bliskiej współpracy ze środowiskami polskich klastrów.

Wydawnictwo Instalator Polski jest bowiem od niedawna członkiem ekspertem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, a szczególnie blisko współpracuje z klastrem PIKMED, skupiającym środowiska medyczne, samorządowe i biznesowe wokół realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej placówek służby zdrowia.

Sala warszawskiego Domu Rzemiosła wypełniła się gośćmi Prowadzący Galę – Joanna Jankowska i Tomasz Malowany

Sala warszawskiego Domu Rzemiosła wypełniła się gośćmi

Prowadzący Galę – Joanna Jankowska i Tomasz Malowany


Wręczenie odznaczeń resortowych

Uroczystość rozpoczęto wręczeniem odznaczeń branżowych – Medali im. Króla Kazimierza Wielkiego, nadawanych przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości osobom zgłoszonym przez oddziały okręgowe Korporacji. Z rąk Michała Staszewskiego, prezesa Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości oraz Jolanty Kapuścińskiej, sekretarza generalnego Konfederacji odznaczenia otrzymali:

  • Złotą Odznakę Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego – Kazimierz Kubiak, Jacek Kucharewicz, Zbigniew Modzelewski, Mariusz Murdzek, Wiesław Oberle, Ryszard Satyła, Mariola Zięba i Mieczysław Zubowicz;
  • Srebrną Odznakę Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego – Wanda Kubis;
  • Brązową Odznakę Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego – Przemysław Odorzyński;
  • Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego – firma Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Tadeusz Jassa.

Ogłoszenie wyników konkursu Złoty Instalator dla Najlepszych za 2013 rok

Celem konkursu jest docenienie firm i instytucji działających na rynku branży instalacyjnej za różnorodne formy aktywności. W tym roku po raz pierwszy można było zgłaszać się do konkursu aż w siedmiu kategoriach (dotychczas było ich pięć).

1. Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego.
2. Organizacja kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów.
3. Wzorcowe wykonanie przez firmę instalacji: gazowniczych, wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
4. Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej.
5. Organizacja wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży instalacyjnej. 

Dwie nowe kategorie to:

6. Rozwiązania projektowe z zastosowaniem nowoczesnych technologii w zakresie branży instalacyjnej.
7. Wysoce zaawansowane technologie, systemy i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jury Konkursu, pod przewodnictwem Tadeusza Jassy, prezydenta PKT SGGiK, przyznało tym razem nagrody tylko w czterech kategoriach (odpowiednio 1, 3, 4, 7). 

Jak powiedział Tomasz Malowany, dyrektor generalny PKT SGGiK, przedstawiając nagrodzone firmy – w werdykcie Sądu Konkursowego zarysowały się pewne tendencje wspierania firm z obszaru odnawialnych źródeł energii, albowiem to, w jaki sposób nasze państwo ich wspiera uchwalając nieskutecznie przez wiele lat przepisy, to wszyscy wiemy. Dlatego my w branży powinniśmy sami wspierać ten kierunek i wspólnie realizować, jak to ktoś z kolegów dobrze nazwał Energetykę Obywatelską. Właśnie naszą energetykę, każdego właściciela budynku, mieszkania, zakładu, firmy, którym na sercu leży zarówno zasobność własnego portfela, jak i długafalowo rozumiany interes środowiska. Dlatego – jak śpiewał jeden z naszych polskich artystów – "Róbmy swoje" nie oglądając się na pomoc państwa.

Uhonorowani Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Medalu im. Króla Kazimierza Wielkiego Tadeusz Jassa, właściciel firmy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz z Medalem im. Króla Kazimierza Wielkiego

Uhonorowani Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Medalu im. Króla Kazimierza Wielkiego

Tadeusz Jassa, właściciel firmy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz z Medalem im. Króla Kazimierza Wielkiego

Na zakończenie części oficjalnej nagrodzeni statuetką Złotego Instalatora pozowali do pamiątkowych zdjęć Rewelacyjny Jacek Wójcicki zasłużył na aplauz publiczności

Na zakończenie części oficjalnej nagrodzeni statuetką Złotego Instalatora pozowali do pamiątkowych zdjęć

Rewelacyjny Jacek Wójcicki zasłużył na aplauz publiczności

 

Nowym akcentem na tegorocznej Gali było szersze omówienie działalności nagrodzonych firm i stosowanych przez nie nowoczesnych rozwiązań i technologii.

Najwięcej statuetek, bo aż cztery, przyznano w nowej kategorii: „Wysoce zaawansowane technologie, systemy i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii”. Trzy firmy nagrodzono w kategorii „Wzorcowe wykonanie przez firmę instalacji: gazowniczych, wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”. Przyznawanie statuetek w tej kategorii szczególnie cieszy, bo można wyróżnić firmy wykonawcze, świadczące szeroki i specjalistyczny zakres usług na najwyższym poziomie wykonawstwa.

Statuetki Złotego Instalatora i dyplomy wręczali: prezydent Korporacji Tadeusz Jassa, redaktor naczelna Polskiego Instalatora Joanna Jankowska i wiceprezydent Korporacji Piotr Czerwiński.

Coś dla ducha – część artystyczna

Po emocjach związanych z wręczaniem statuetek Złotego Instalatora dla Najlepszych przyszedł czas na emocje artystyczne. Tych dostarczył gościom niezwykle lubiany, obdarzony talentem aktorskim i głosem o charakterystycznej tenorowej barwie – Jacek Wójcicki. Artysta porusza się z łatwością po wielu gatunkach i stylach muzycznych, co pokazał nam podczas swojego występu śpiewając znane utwory z różnych krajów Europy.

"Jacek na scenie staje się fascynującym demonem wesołej i smutnej piosenki. Idźcie popatrzeć jak występuje! Podziwiajcie! Zaproście do domu!" Tak zapowiadał go w Piwnicy pod Baranami legendarny założyciel kabaretu, Piotr Skrzynecki. I miał rację. Jacek Wójcicki zachwycił wszystkich.

 

(Fot. Mariusz Murdzek)

 


 

pi