envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


STRATEGIAns 03 2012

Możliwy wkład pomp ciepła w strategię 3x20% – Paweł Lachman

W PRAKTYCE
Termomodernizacja budynku z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów oraz odnawialnych źródeł energii – Krzysztof Pikoń, Daniel Polak
Fotowoltaika – co mogą przynieść kolejne lata… – Robert Słotwiński
Wypełnienie odwiertów sond pionowych podstawą efektywnej i długotrwałej pracy pompy ciepła – Jakub Koczorowski
Możliwość zmniejszenia ilości zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych – Małgorzata Pietras

INFORMATOR FIRMOWY
Kolektor słoneczny C250 V PL koncernu BDR Thermea (De Dietrich)
Galmet – niezawodni od ponad 30 lat
Nowe rozwiązania w kotłach SAS
Nowoczesna fotowoltaika Immergas – efektywne wytwarzanie prądu i ciepła
TacoSol Load – moduł ładowania warstwowego do dużych instalacji solarnych (Taconova)
Własna energia elektryczna z modułu Vitovolt 200 (Viessmann)
System pozyskiwania, magazynowania i wykorzystania energii oparty na warstwowych zbiornikach buforowych allSTOR (Vaillant)


 

pi