envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

PI2 2015 220FORUM, OPINIE, POLEMIKI

 • Eksport usług na rynki europejskie. Delegowanie pracowników do Belgii, Francji i Niemiec – Dominika Dynia
 • Razem dla bezpieczeństwa na polskich budowach – wywiad z Urszulą Gawrysiak, kierownikiem działu BHP PPOŻ i OŚ w Budimeksie, który sprawuje prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • Z ogłoszenia czy z polecenia, czyli jak inwestorzy poszukują instalatora? – Mariusz Prokopczuk
 • Trendy rynku instalacyjno-grzewczego. IV kwartał 2014 r. i cały rok 2014 – Janusz Starościk

WARSZTATY INSTALATORA OZE

 • Górne źródło pomp ciepła. Warunki stosowania pomp w układach grzewczych i chłodzących – Dawid Pantera

INSTALACJE GRZEWCZE

 • Ciepła woda ze stacji wymiennikowych – Grzegorz Ojczyk
 • Efektywność energetyczna gazowych kotłów grzewczych – Grzegorz Czerski
 • Kotłownia okiem eksperta. Instalacje z solarami – atuty i kryteria doboru – Jarosław Szymański
 • Podłogowe systemy grzewcze i klimatyzacyjne. Rozwiązania dla przeszklonych fasad – Maciej Danielak

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

 • Szczelność w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Praktyka, przepisy i badania – Sławomir Pykacz

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

 • I nie przechytrzysz inkasenta. Opomiarowanie mediów w budynkach wielorodzinnych – Andrzej Zych

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

 • Serwis oczyszczalni a wymogi technologii – Paweł Kwaśniewski, Piotr Bernaciak

INSTALACJE GAZOWE

 • Przyłącza i instalacje gazowe – nieoczywiste oczywistości – Paweł Cichecki

PRAWO I FINANSE

 • Nowa ustawa o prawach konsumenta. Zawieranie umów konsument – przedsiębiorstwo energetyczne – Milena Kazanowska-Kędzierska

Z ŻYCIA BRANŻY

 • Warto wiedzieć
 • Nowe urządzenia na rynku

 

pi